КОНТРОЛЮЄМО СВІЙ ЧАС ПІД ЧАС РОБОТИ ЗА КОМПЮТЕРОМ
ЗАВДАННЯ З ПРЕДМЕТІВ ДУБЛЮЮТЬСЯ НА БЛОЗІ

9 УКР МОВАПривет!!! смайлики картинки гиф анимации скачать

 Вітаю, любі дев'ятикласники!!!

ПРИМІТКА ДЛЯ УЧНІВ!

Письмові завдання виконують учні в робочий зошит, який буде перевірено відразу після завершення карантину.
Якщо виникають труднощі у розумінні певних завдань, можете написати на електронну адрес
у viktoriya1989kushnir@gmail.com 
листа 
чи написати у Viber, після чого отримаєте відповідь на своє запитання. 

Також можете приєднатися до уроків онлайн через програму 
Zoom, яку потрібно додатково завантажити на сматфон, ПК,планшет чи будь-який пристрій, який ви використовуєте під час дистанційного навчання
👇 Посилання на онлайн урок👇

Завдання на 3 червня 2022 р.
ТЕМА. Узагальнення і систематизація вивченого з орфографії.

1.Перегляньте відео за посиланням:


Перепишіть слова, замість крапок поставте, де треба, м’який знак. Поясніть правила вживання м’якого знака.
Дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., мороз.., постат.., близький, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко, тон..ко, пол...с..кий, в’юн..кий, держал..це, кружал..це, ціпил..но, Ковал..чук, Медвед..чук, палац.., палец.., бац.., Хар..ків, шир..ма, сімдесят.., сім..сот, с..огодні, утр..ох, купец..кий, одес..кий, кавказ..кий, бас..ко, різ..ко, брин..чати, різ..бяр, дон..ці, стан..те, сип..те, ріж..те, сон..кові, млин..кові, вір..те, удар..мо, комір..чику, тр..ома, шіст..ма, шіст..ома, с..ома, віс..ма, снит..ся, сниш..ся, доч..ці, сваш..ці, лял..ці, лл..ю, віз..му, гір..ку, гал..ці, Гал..ці, пол…ку (танок), пол…ку (віськова одиниця), тіл..ки, (з) тол..ку, міл..ка (риба), міл..кий. 

Складіть словниковий диктант із 25-30 слів із орфограмами «Написання слів з великої букви» та «Апостроф».
Виконайте інтерактивну вправу за посиланням:
Завдання на 2 червня 2022 р.

Тема . Редагування речень з граматичними  помилками.

Пригадайте види помилок.

Орфографічні помилки (неправильно написані слова).

2. Пунктуаційні помилки (неправильно розставлені розділові знаки).

3. Лексичні помилки (тавтологія, калька з російської мови, вживання слів у

невластивому значенні, вживання зайвого слова).

4. Граматичні помилки (утворення форм слів, побудова словосполучень,

структура речень).

5. Стилістичні (помилки, які свідчать про брак єдності стилю).

Граматична помилка

Граматична помилка - це помилка в структурі мовної одиниці, в структурі слова,словосполучення, пропозиції-це порушення будь-якої граматичної норми -словотворчої, морфологічної, синтаксичної.

Типові граматичні помилки:

1. Неправильне утворення відмінкових форм іменника: Сварки Кайдашів

повязані з грушою.

2. Неправильне утворення ступенів порівняння прикметників і

прислівників: Найбільш цікавішою книгою мені здається Кобзар.

3. Уживання ненормативних форм дієслів: Хлопчик помітив нас і побіжав ще швидше. Багато випускників хотять продовжити навчання.

4. Неправильне утворення дієприслівників: Читати лежа шкідливо.

5. Нечіткі смислові зв’язки: Письменник закликає народ до боротьби проти

своїх поневолювачів.

6. Дієприслівниковий зворот, не пов'язаний з присудком однією дійовою

особою: Притиснувши руку до дерева, кров зупинилася.

7. Відрив означального підрядного речення від пояснюваного ним слова:

Калитка жаліє наймитові шматка хліба, який працює на нього.

8. Сплутування ознак непрямої і прямої мови: Кайдашиха бігла по селу і

кричала, що мене вбили.

9. Неправильна побудова неповного речення, яке входить до складного: На

стіні висить картина, а посеред кімнати – стіл.

10. Відсутність необхідного порівняльного звороту: Осінь цього року тепліша.

11. Порушення цілосності дієприкметникового звороту: Осінь цього року

тепліша.

12. Закінчення під час відмінювання чол. та жін. імен по батькові: Андрієвич Андрійович, Петрівної – Петрівни.

13. Помилки у вживання прийменників: Учитель поставив хлопчика в приклад …за приклад. Завдяки несерйозному ставленню – через несерйозне ставлення)

14. Помилки в узгодженні (в роді, числі, відмінку): Кулі були різних кольорів: червоний, синій, жовтий. – …червоного, синього…).

15. Неправильне вживання числівника з іменником: чотири автобуса - …-и

Практичні завдання.

 1. Перегляньте відео і законспектуйте до зошита.

Відео 1. Неправильно побудоване речення або граматична помилка в реченні: типове   завдання ЗНО.

Відео 2. Типова помилка в реченні. Дієприслівниковий зворот .

Відео 3. ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ: як його правильно ВЖИВАТИ?

Запропоновані речення потребують досконалішої редакції.

Відредагуйте їх. (Робочий зошит)

1. Виходячи з вагона, у моєї валізи відірвалась ручка.

2. На протязі зовсім короткого часу Василь став самим відомішим шахматистом України.

3.Поскільки гість не знав української мови, ми стали розмовляти по російській.

4.Сидячи в автобусі, мені стало млосно й дуже заболіла голова.

5. Постовий міліціонер зупинив перебігаючого на червоне світло пішохода. 

6. Серед заходів по відзначенню цього свята були слідуючі: виступи музичних колективів, конкурси, вікторини.

 7. Почувши ці слова, перед нами постає мужня людина.

8. Змагаючись між собою, учням вдалось досягти успіхів.

 9. Повернувшись додому, Сергія чекала сім'я.

10. Розглядаючи цю гілку черемхи, мені згадалося дитинство.

11. Слухаючи музику Лисенка, нас не покидало почуття гордості за Україну. 

12. Ледве навчившись ходити, у нього виникла потреба малювати. 

13.Думаючи про неї, мені стає радісно.

 14. Повернувшись з роботи, їм хотілось відпочити.

 15. Ми стежили за малюючим хлопцем.

 16. Лист, пожовтівший від часу, лежав на столі.

17. Найбільш відомішим твором І.Франка є "Каменярі".

Завдання на 27 травня 2022 р.
Тема. Контрольна робота з теми "Складне речення з безсполучниковим та сполучниковим зв'язком.Текст як одиниця мовлення"
Виконати завдання за посиланням:
Завдання на 26 травня 2022 р.

Тема. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту

Добрий день! Сьогодні  будемо удосконалювати ваші уміння використовувати конспектування як різновид стислого переказу почутого; поглибимо знання про види конспектів;складатимемо план, застосовуватимемо різні способи конспектування тощо.

Що ж таке конспект? Це короткий письмовий виклад змісту книжки, статті, лекції тощо. Конспект складається з плану, стисло викладених основних положень, фактів і прикладів.

Що в конспекті є такого, чого нема в інших формах запису? Якщо обмежитись однією фразою, то відповідь буде така: у конспекті ми маємо можливість не тільки занотовувати прочитане й почуте, а виражати наше ставлення до нього, записувати власні думки.

Конспект, як правило, ведеться в окремому зошиті. На першій сторінці записують паспортні дані книжки (статті). Бібліографічний опис книжки має чітку послідовність: записують прізвище та ініціали автора, тоді вказують назву книжки, після цього вихідні дані — місто, видавництво, рік видання і кількість сторінок. Після цього записують план конспекту. У його основі може бути зміст книжки. Матеріали конспекту доречно записувати на правій сторінці зошита. Ліва сторінка — для запису власних думок, коментарів, оцінок. Згодиться вона для доповнень, уточнень, які можуть з’явитися після написання конспекту. У конспекті використовують літерні скорочення, умовні позначення, символи. Часом доречніше не намагатися передати зміст своїми словами, а записати текст дослівно, тобто процитувати. Як правило, цитуються ті фрагменти авторського тексту, які є найважливішими з погляду змісту. На місці пропущених при цитуванні слів ставлять крапки. Крім лапок, у кінці цитати обов’язково потрібно вказати на її джерело. У конспекті достатньо позначити в дужках сторінку, з якої взято цитату (З кн. «Учіться висловлюватися»).

§  Робота з таблицею «Види конспектів».

Види конспектів

Текстуальний

Вільний

Змішаний

Тематичний

Структурний

Послідовний виклад основних думок тексту словами автора

Послідовний виклад основних думок тексту своїми словами

Поєднання текстуального та вільного

Усебічно висвітлене одне питання

Передача внутрішньої структури тексту

Конспектування науково-навчального тексту дозволяє коротко записати почуте, застосовувати його на практиці. У конспекті окремі фрази і навіть слова мають більш вагоме значення, ніж у докладному переказі. Тому слід звернути увагу на спеціальні вміння, формування яких забезпечуватиме якісне конспектування. Повторимо необхідні вміння, опрацювавши пам’ятку.

ПАМ’ЯТКА

«Необхідні вміння для якісного конспектування»

1.     Уміти виділяти головне.

2.     Структурувати текст.

3.     Відкидати другорядні, неістотні факти.

4.     Здійснювати скорочення тексту.

5.     Критично оцінювати текст, робити висновки, узагальнення.

6.     Переформулювати думки своїми словами.

7.     Оформляти конспект відповідно до мовних норм.

Звернімо увагу на особливості конспектування сприйнятого на слух тексту. Опрацюйте наступну пам’ятку.

ПАМ’ЯТКА

«Як складати конспект почутого»

1. Прослухати текст.

2. Записати паспортні дані книжки (статті) у певній послідовності (прізвище та ініціали автора, назва книжки, вихідні дані — місто, видавництво, рік видання, кількість сторінок).

3. Скласти план почутого висловлювання.

4. Подумки виділити головну інформацію прослуханого.

5. З’ясувати, які авторські думки слід записати у формі цитат.

6. Продумати зв’язок між окремими частинами висловлювання.

7. Скласти власне конспект (у правій стороні аркуша, а ліву —залишити для власних думок і коментарів).

8. Виділити або підкреслити ключові слова і словосполучення (для зручності використання у подальшому). 

9.Скласти зв’язну розповідь про підготовку конспекту почутого висловлювання.

Перегляньте відеоурок, складіть конспект  почутого з голосу вчителя тексту «Трипільська культура», що подається у відеоуроці.

Домашнє завдання

Складіть конспект і надішліть вчителю.

Завдання на 20 травня 2022 р.
Тема. Граматична помилка. Редагування словосполучень, речень, текстів, у яких допущено граматичні помилки.
Перегляньте відео. 

Виконайте тестові завдання

1. Визначте рядок, у якому допущено граматичну помилку

А) три роки тому;  Б) сильний нежить;  В) більш добріший;  Г) два олівці.

2. Граматично правильним є словосполучення

А) гурток по літературі; Б) яка година; В) хворіти грипом;Г) мій день народження.

3. Не потребує редагування словосполучення в рядку

А) вивчати і розмовляти українською мовою; Б) вибач мене; В) насміхатися з нього; Г) десять грам.

4.  Не потребує редагування речення

А) Зачепившись, у нього розсипались усі фрукти.

Б) Піднімаючись на гору, ми бачили чудові краєвиди.

В) Ми з друзями їли та насолоджувалися ягодами малини.

Г) Розв’язуючи задачу, спочатку вона видалася мені складною. 

Завдання2. Відредагуйте словосполучення

Гірше смерті, більш бадьоріший, більший чим я, підручник по історії, пішов за хлібом, хворіти ангіною, три апельсина, із-за дощу, п’ятидесяти громад

Завдання 3.  Відредагуйте речення.

1.Я рахую, що місто Кропивницький справді є «маленьким Парижом».

2. Архітектори Яків Паученко, Андрій Достоєвський та Олександр Лишневський приклали зусилля для створення універсальних будівель.

3. На протязі ХІХ-ХХ століть був «золотий вік» розвитку міста.

4.Моя вулиця найкрасивіша. Вулиця освічена періодично добре. Дороги на вулиці напівзруйновані.

5.Кафе-піццерія «The Boss» працює у Центральному скверику Кропивницького. Власник кафе – українець з нігерійським корінням Джон. По суботах тут збираються охочі попрактикувати англійську мову.

Завдання на 19 травня 2022 р.
Тема. Повторення вивчених розділових знаків у складному реченні
Добрий день, любі учні! Сьогодні узагальнимо наші знання щодо вживання розділових знаків у складному реченні. 

Перегляньте відеоурок та відеопрезентацію з теми:Пунктуаційний практикум
   1.  Перепишіть   речення, розставивши потрібні розділові знаки.
Верби сплакували листом  і золоті сльози гнало за водою. Сонце впало за гору але надворі ще довго стояв тихий світ Дніпро ще не зовсім звільнився від криги проте навігація почалася. Слова ласкаві, та думки лукаві. І знову джміль розмружить квітку, і літо гратиме в лото Річка відбігала від шляху або дорога наближалася до звивистих берегів. Річка відбігала від шляху або наближалася до нього звивистими берегами А десь біжать залізні коні і пахне холодом трава На хвилину раптом стихли голоси і спинилися тініЄ обставини що задаються наперед і про які слід говоритиСім год мак не родив і голоду не булоМинуло три роки  і Франка оддали в гімназіюВсе зраділо, стрічаючи день  і день зрадів розцвітаючи ясний теплий погожий.
Завдання на 13 травня 2022 р.
ТЕМА. Ключові слова в тексті та абзаці. Види й засоби міжфразового зв'язку

Добрий день,ми продовжуємо вивчати текст.
Перегдляньте відео з теми:

Речення в тексті поєднуються послідовним (ланцюговим), паралельним або комбінованим способами.

Послідовний (ланцюговий) зв'язок – найчастіше вживаний: кожне наступне речення пов’язується якимось елементом з попереднім; «нове» стає в наступному реченні «даним».

Особливість цього виду зв'язку – повтор ключового слова, заміна його синонімом, синонімічним зворотом, займенником, прислівником; повтор члена речення, спільнокореневі слова.

Приклад:

(1) Бджолина отрута на різних людей і тварин діє по-різному. (2) Найчутливішими до неї (отрути) є коні. (3) Іноді кінь (коні) гине від ужалень десятка бджіл. (4) Для більшості людей отрута цих комах (бджіл) нешкідлива. (5) Вона (отрута) викликає лише біль та незначний набряк, який швидко проходить.

[1] — (2) — (3) — (4) — (5) 

Засобами міжфразового зв'язку тут є:

1. Займенники.

Речення (1) — (2):

(1) Бджолина отрута на різних людей і тварин діє по-різному. — (2) Найчутливішими до неї є коні. 

Речення (4) — (5):

(4) Для більшості людей отрута цих комах нешкідлива. — (5) Вона викликає лише біль та незначний набряк, який швидко проходить. 

2. Повтор слова.

Речення (2) — (3):

(2) Найчутливішими до неї є коні. — (3) Іноді кінь гине від ужалень десятка бджіл. 

3.Синонім.

Речення (3) — (4):

(3) Іноді кінь гине від ужалень десятка бджіл. — (4) Для більшості людей отрута цих комах нешкідлива.

Паралельнийзв'язок — «дане» залишається одним і тим самим; кожне наступне речення відносно самостійне. При такому виді зв'язку всі речення доповнюють, уточнюють смисл першого, вони часто однотипні за будовою. 

Засобами міжфразового зв'язку виступатимуть однакові дієслівні форми, однаковий порядок слів.

Паралельний зв'язок часто використовують у поезії, у творах-описах.

Приклад:

(1) «Як батько ставиться до своїх дітей, так і діти ставляться до своїх батьків», — стверджує народна мудрість. (2) Батьки зобов’язані виховувати, утримувати неповнолітніх дітей. (3) Дорослі діти мають опікуватися батьками, якщо ті хворі, не можуть доглянути себе. (4) Це є одним із найперших морально-етичних обов’язків в українській громаді, підвалини якого закладаються в процесі сімейно-побутового виховання.

[1]  — (2)

      — (3)

      — (4) 

1 речення містить основне повідомлення.

2, 3, 4 речення розширюють це повідомлення.

Між 2, 3, 4 реченнями зв'язок паралельний, вони одночасно характеризують перше  речення, розкривають його зміст.

Така будова тексту надає мовленню урочистості, піднесеності.

 Лексичні й граматичні засоби зв'язку речень у тексті

Теорія:

Речення в тексті пов'язуються за допомогою лексичних і граматичних засобів.

Лексичні засоби зв'язку речень у тексті

1. Повтори слів.    

Вітер і сніг бешкетували всю ніч. Здавалося, що вітру хотілося затанцювати сніжинки, аж поки не впадуть на землю білою пухкою ковдрю.  

2. Займенники.  

Кицька вмивалася. Здавалося, її ніщо не цікавило, окрім власної краси (Г.Гузовська-Корицька).

  3. Синоніми.  

Частенько на гостину до горіха навідувалася Білочка й, вибираючи мить, хапала горішок і гайда до свого помешкання. Спостерігали за вивіркою й дивувалися її невтомній працьовитості (Г.Гузовська-Корицька).

 

4. Контекстуальні синоніми.

  

Білочка стривожено перестрибувала з гілки на гілку, шукаючи поживу. За метушнею трударки спостерігало десяток оченят (Г.Гузовська-Корицька).  

Вовк — сірий.

Німа — безлюдна (ніч)  

5. Спільнокореневі слова.

  

Природа нашої землі надзвичайно різноманітна. Ця різноманітність зумовлена географічним розташуванням України.  

6. Використання родової назви замість видової.

  Ссавець — коала, пташка — синичка.

  7. Використання загальної назви замість власної.

  Столиця — Київ, ріка — Десна.

  8. Близькі за змістом слова (тематично близькі в тексті). 

Прикрашати — заквітчувати. Прикрашати — декорувати. Прикрашати — додати музики.

Дурень — баран.

 

9. Перифрази (описові вирази)

Леся Українка — дочка Прометея;

Г. Сковорода — мандрівний філософ;

газ — блакитне паливо;

лікарі —люди в білих халатах.  

10. Фразеологічні синоніми.  

Бути байдужим — моя хата скраю, перебільшувати — робити з мухи слона.

Граматичні засоби зв'язку речень у тексті

1. Сполучники. Частки. 

  

У такі хвилини Лукаш забував усе на світі, бо весь світ здавався йому тоді величезним чарівним оркестром. І згадував тоді хлопець про свою скрипку, на якій грав у шкільному музичному гуртку  (О.Донченко).  

Малеча чекає Великодня. Бо хто ж не любить розмальовувати писанки?

  2. Вставні слова.

  Отже, по-перше, на жаль...  

3. Співвідношення форм дієслова (виду і часу) — використання дієслів одного виду та одного часу підкреслює хронологічну єдність тексту.

  Синичка виспівувала. Так радісно впивалася власним голосом, що зачіпала кожного, хто проходив повз мокре зимове дерево (Г.Гузовська-Корицька).  

4. Прислівники зі значенням часу та простору, які дозволяють уточнювати хронологічну та просторову характеристику тексту.

 Тоді ж, там, тут...

  5. Синтаксичний паралелізм речень. Повтор порядку слів.  

Назбираю квіток — для тебе. Назнімаю зірок — для тебе. Небо все прихилю — для тебе!

Домашнє завдання:
 1.Правильно поділіть текст на окремі смислові частини (усно). Доберіть заголовок, складіть план (письмово у зошити)
Освічені люди високо цінувалися на Запорожжі. Найздібніші ставали військовими писарями й нерідко фали вирішальні ролі серед запорозьких козаків. Багато освічених людей, безумовно, давала запорозьким козакам Київська духовна академія. Та були осередки освіти, школи і в самому Запорожжі. Вони поділялися на січові, монастирські й церковнопарафіяльні. У січовій школі навчалися хлопчики, які самі приходили з України й Польщі, або ж спеціально привезені багатими батьками в Січ для навчання фамоти й військового мистецтва.
Свого часу тут одержав освіту і військову підготовку старший син Богдана Хмельницького Тиміш, якому пророкували майбутнє великого полководця. За свідченням сучасників, на Січі було до п’ятдесяти школярів.
Вони вчилися читання, співів і письма, мали особливий фомадський устрій, що був схожий на військовий. Спільні кошти зберігалися завжди у старшого, якого обирали всі. Січові школярі отримували прибутки частково від батьків, частково — за дзвоніння у дзвони, за колядування та привітання козаків у свята Різдва Христового, Нового року й світлого Воскресіння. У церковнопарафіяльних школах, частина яких призначалася для навчання музики і співу, навчалися молоді козаки, які жили у слободах, зимівниках і хуторах. Таким чином, січове товариство жило не тільки інтересами нинішнього дня, а й інтересами віддаленого майбутнього (За Д. Яворницьким).

Завдання на 12 травня 2022 р.

Тема. Контрольний диктант

Добрий день! Діти, сьогодні пишемо контрольний диктант.

Для написання диктанту потрібно переглянути відеоурок.


Написати диктант  та надіслати роботу вчителю до 16 травня.
Завдання на 6 травня 2022 р .

ТЕМА . Тези прочитаних публіцистичних чи науково-пізнавальних статей

Добрий день, діти! Складання тез статей — дуже важливе для нашого часу уміння, яким повинен володіти кожен випускник школи. Це один зі способів вивчення тексту, осмислення, засвоєння і запам’ятовування інформації, яка міститься у тексті.

Перегляньте відеоурок з теми:Пояснення
Складання тез статей — дуже важливе для нашого часу уміння, яким повинен володіти кожен випускник школи. Це один зі способів вивчення тексту, осмислення, засвоєння і запам’ятовування інформації, яка міститься у тексті.
Рубрика «Запам’ятаймо».
Тези — це коротко, точно, послідовно сформульовані ідеї, думки, положення доповіді, повідомлення, статті тощо. Тези складають основу тексту.
Формулювання кожної тези починається з нового рядка, кожна теза має самостійну думку, висловлену в одному або кількох реченнях. Тези суттєво відрізняються від плану, оскільки виділяють кожну думку, підтверджуються фактами і прикладами. Вони використовуються для запам’ятовування певної інформації. Здебільшого мають форму речень на зразок: Реформи шкільної освіти. Ігрова форма уроку. Підручник як художній твір. Можливості вибору домашнього завдання.
Колективна робота з пам’яткою і таблицею.
ПАМ’ЯТКА
«Як підготувати тези прочитаного»
1. Прочитати весь текст (якщо він невеликий) або розділ (якщо твір великий за обсягом).
2. Продумати зміст тексту, знайти й прослідкувати основні положення, висунуті автором.
3. Формулювати думки чітко й коротко, але самобутність форми повинна зберігатися, незважаючи на деяку уривчастість викладу.
4. Кожне положення повинно містити в собі лише одну думку.
5. Записуючи тезу, потрібно нумерувати кожну, пропускати рядок між ними.
6. У кожній тезі потрібно виділяти головне слово й помічати логічний наголос.
7. Якщо твір великий, то в кінці кожної тези вказують номер сторінки тексту, якщо невеликий — джерело викладу.
8. Викладати основні авторські думки у вигляді послідовних пунктів.
Види тез 
Цитатні -відбір авторських тез із тексту
Вільні -основні положення тексту формулюють своїми словами
Змішані :цитати й вільний- виклад авторської думки чергуються
Прості- подають основну думку частини у вигляді ствердження чи заперечення будь-чого
Складні- окрім ствердження якоїсь думки, містять ще її доведе
Завдання
Самостійне складання тез прочитаного.
— Прочитайте текст мовчки. Визначте тему, основну думку, тип і стиль мовлення. Виділіть основні авторські думки щодо задуму висловлювання.
Музика в серці кожної людини
Із незапам’ятних часів людину постійно оточували звуки. Не було ще ніякої музики, але існував спів птахів, шелест листя, дзюрчання струмків. Звуки інформували людину про довкілля. Високий вереск був сигналом тривоги, а свист вітру, шум дощу мали на неї заспокійливий вплив.
Музика — феноменальне явище. її взаємодія з людиною надзвичайна. Мелодійні звуки творять чудо - у людині прокидається й перетворюється душа, змінюється стан, настрій. Музика панує над нашими емоціями, а емоції перемагають навіть фізичний біль.
Музика активізує розумові здібності, працездатність та зосередженість, здатна розвивати та підвищувати інтелект людини.
Стародавні мудреці стверджували, що музика. її перші звуки народились одночасно зі створенням світу. Ще на зорі цивілізації був помічений цілющий вплив музики на організм людини. Під дією чарівних звуків музики відбувалось покращення самопочуття та настрою, зменшення болісних відчуттів, страху, повернення людині бадьорості, енергії.
Отримавши в Єгипті музичні знання, Піфагор заснував в Італії науку про гармонію сфер, затвердив музику як точну науку. Аристотель також стверджував, що музика здійснює вплив на етичне формування людини. Авіценна вважав музику «нелікарським» способом лікування поряд із дієтою, сміхом та запахом.
Музика здатна допомагати молодим людям зрозуміти красу природи, довершеність поезії, живопису, театру, історії свого народу, виступаючи специфічним генератором цілісного ставлення до світу, оскільки справжні естетичні враження, насолоду від зустрічі з мистецтвом дістає лише той, хто вміє уважно слухати, переживати, розмірковувати над почуттями.
Як довели вчені-психологи, систематичне заняття музикою у віці від 5 до 15 років дозволяє значно підняти інтелектуальний потенціал людини, краще розвинути пам’ять, аналітичні здібності, орієнтацію, впливає на позитивну корекцію нервової системи. Західні вчені, провівши багато дослідів і експериментів, прийшли до такої думки: деякі мелодії дійсно наділені сильним терапевтичним ефектом. Духовна релігійна музика відновлює душевну рівновагу, дарує відчуття спокою. Якщо порівнювати музику з ліками, то релігійна музика — анальгетик у світі звуків, тобто вона полегшує біль. Виконання веселих пісень допомагає при серцевих недугах, сприяє довголіттю. Але найбільший ефект
на людину здійснюються мелодії Моцарта. Цей музичний феномен, до кінця ще не пояснений, так і назвали — «ефект Моцарта». Медики встановили, що струнні інструменти найбільш ефективні при хворобах серця. Кларнет покращує роботу кровоносних судин, флейта позитивно впливає на легені і бронхи, а труба ефективна при радикуліті й невриті.
Музика, як, мабуть, ніяке інше мистецтво, може впливати на настрій, створювати його. Всі музичні твори можна умовно розділити на такі, що активізують, тонізують, розслаблюють і заспокоюють.
Музика звучить у середині кожної людини. Все у всесвіті виткане зі звуків музики.
Людина будь-яку музику слухає серцем (За Т. Гавриловою; 388 сл).
Домашнє завдання.
— Складіть тези (змішані) статті Т. Гаврнлової «Музика в серці кожної людини». Скористайтеся опрацьованою пам’яткою.

Завдання на 5 травня 2022 р.

Тема. Текст, основні ознаки його. Будова тексту. Мікротема й абзац

Добрий день, діти, ми вивчили з вами всі одиниці мови і підійшли до вивчення одиниці найвищого рівня, якою є текст. Саме текст виражає відносно завершене висловлювання на певну тему. У тексті ми можемо побачити найяскравіше, як реалізуються в мові мовні одиниці нижчого порядку.

Текст є одиницею мови, її найвищим рівневим поняттям після звуків мовлення (фонем), морфем, слів, словосполучень і речень. Крім цього, він є також і основною одиницею мовлення.

Перегляньте навчальне відео з теми:


Текст — це висловлювання, яке складається з кількох речень, має певну змістову й структурну завершеність.

                Основні ознаки тексту:

-         наявність теми й основної думки

-  наявність двох і більше речень

-         пов’язаність речень за змістом

-         послідовність та завершеність викладу

-         граматичний зв’язок між реченнями.

Комунікативність реалізується в спрямованості тексту на відповідного адресата.

Членованість — текст може членуватися на комунікативні одиниці нижчого рангу (складне синтаксичне ціле, фрази), яким відповідають (хоч і не завжди) мовні одиниці — абзац і речення.

Зв’язність — усі мовні елементи в тексті пов’язані між собою за логікою та структурою.

Інформаційність — текст акумулює інформацію та служить засобом її передачі.

Цілісність тексту полягає в тому, що в ньому вичерпно викладено тему, а виклад підпорядковано досягненню поставленої мети.

Завершеність тексту — необов’язкова ознака» притаманна лише конкретним текстам із визначеними межами.

Тема тексту – це те, про що в ньому йдеться.

Основна думка тексту – це те головне, що автор стверджує. До чого він закликає, чого навчає.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

1.Перепишіть, розставивши пропущені розділові знаки. Поділіть висловлювання на мікротеми. З’ясуйте тип мовлення. Доберіть заголовок, який би відповідав темі тексту.

Українська народна пісенність дорогоцінне надбання поетичного генія трудового народу нев’януча окраса його духовної культури (тут одне тире і одна кома). Здається усю мудрість обдарування усю красу і благородство душі усю ніжність і ласку увесь високий і гордий політ думки та натхнення вклали протягом століть у свої пісні легіони безіменних народних співаків і поетів (тут 4 коми) Тому сповнені юної зваби безсмертно ширяють пісні над українськими просторами легко залітаючи на крилах мелодії за межі рідного краю (тут 3 коми). Народні пісні володіють чудовою здатністю полонити людські серця підносити настрій окрилювати бажання надихати у праці розраджувати в горі тамувати душевні болі множити сили у боротьбі (тут 6 ком). До пісні звертаються колективно й поодинці в будень і свято старі й молоді звертаються при найрізноманітніших життєвих нагодах і душевних зворушеннях (тут 3 коми). У ній повсякчас можна почути рідний серцю голос батьківщини у якому бринить її ніжність і любов (тут 1 кома) Запам’ятайте супроводжуючи народне життя у щоденному побуті й на історичних шляхах пісня обіймала весь багатогранний світ людини (тут одна двокрапка і одна кома)(О. Дей).

2. Прочитайте текст, визначте його тему і основну думку (письмово). Знайдіть складнопідрядні речення. Випишіть і визначте їхній тип.

Біла тирса Над тихими водами річки здіймається високий берег, на якому розкинулося село. Скільки віків стоїть воно під високим блакитним небом! А які тільки вітри і грози не шаленіли над його почорнілими димарями!Білі хати маячать, немов шаланди в морі на солоних вітрах. Одні відслужили своє, струхлявіли, розсипалися – на їхньому місці виросли, мов гриби-печериці, інші. Такі ж білостінні, тільки кращі , просторіші, під шифером або черепицею. Споконвіку село називається Білогір’я, тому що давно колись, дуже давно, на цих косогорах шуміла біла тирса. Вона ще й тепер сивіє на валах і могилах прадавнього скіфського городища, яке неподалік дрімає тисячолітнім сном, немов навіки застигла зачарована казка. У сиву давнину, понад дві тисячі років тому, тут жили скіфи. Городище розкинулось, скільки бачить око. Височенні вали над Ворсклою, наче упокорені морські хвилі, осунулись, заросли лісами. А там, куди вони біжать, вигріває під сонцем свої старечі груди розрита могила. У літні ночі вона, як кратер старого вулкана у темряві, куриться сизим димом полиневого чаду.

Домашнє завдання: вправа 341

                                   Завдання на 29 квітня 2022 р.

Тема. Обговорення питання "Чи придатна рок - музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?". Викладення підсумків обговорення для розміщення на шкільному вебсайті.

Добрий день, діти! Сьогодні поговоримо про рок-музику та її можливості.

1.Перегляньте презентацію :
2.Ознайомтеся з гуртами та текстами їх пісень.

3.Прослухайте пісні: Mfd Heads "Україна єдина", Скрябін "Не стидайся", Антитіла "Бери своє", Біла вежа "Виростеш ти, сину", "Бути вільним"

4.Напишіть роздум "Чи придатна рок - музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?", використовуючи складні речення з різними видами зв'язку й безсполучникового зв'язку.

Щоб визначити, в якому стилі краще писати такий твір, згадаймо стилі мовлення і в якій галузі людської діяльності використовується кожен з них   (розмовний у побуті; науковий у науці і техніці; художній –    у художній літературі; публіцистичний – у суспільному  житті; офіційно-діловий – в офіційних службових стосунках).
     -  Отже, у публіцистичному  стилі найкраще писати твір на морально-етичну тему.
  - Ознаки цього стилю: поєднання логічності доказів, точності, використання  художніх засобів-епітетів, порівнянь, метафор.
- Оскільки ми пишемо роздум, згадаймо, з яких елементів він складається.
   Теза ( думка, яка доводиться)    -   аргумент (докази)   -   висновок 
Словникова робота  
   Мораль – система поглядів, уявлень і оцінок, що регулюють поведінку людей.Отже, це система норм поведінки людей
 Етика – 1) наука, що вивчає мораль;
                2) форма поведінки, сукупність моральних правил певної групи людей.
Прослухайте пісні «Сам собі країна» (група «Скрябін»),  «Бери своє» (група «Антитіла»), «Не твоя війна» та «Веселі, брате, часи настали»(група «Океан Ельзи»),  «Україно» (група «Скай»)

«Як працювати над твором-роздумом
на морально-етичну тему в публіцистичному стилі»
1.     Продумайте послідовність викладу думок, складіть план май­бутнього твору.
2.     У вступі сформулюйте тезу (твердження), яку вам треба довести в основній частині твору.
3.     Обґрунтовуючи твердження, використовуйте переконливі аргу­менти й докази, наводьте приклади.
4.     Висловіть власне ставлення до порушеної у творі проблеми.
5.     Свої міркування ілюструйте відомими сентенціями, крилатими ви­словами, прислів'ями та приказками морально-етичної тематики.
6.     Використовуйте слова і сполучення слів, що пов'язують тезу й аргументи, аргументи й висновок: тому що, оскільки, тому, відтак, таким чином, отже та ін.
7.     Завершіть твір-роздум висновком у вигляді побажання, заклику, звернення чи поради.
8.     Дотримуйтеся вимог публіцистичного стилю (доречно вживай­те риторично-питальні речення, вставні слова і словосполучен­ня, звертання, багатозначну й експресивно-емоційну лексику тощо).        
Домашнє завдання:
    Користуючись пам'яткою, складіть твір-роздум на тему «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів», дотримуючись вимог публіцистичного стилю.Надішліть у вайбер.

Завдання на 28 квітня 2022 р.

Тема. Розділові знаки у складних реченнях із різними видами звязку

Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо праювати зі складним реченням із різними видами звязку, тож пригадаймо , які розділові знаки слід ставити в таких реченнях.

Перегляньте відеоурок з теми:

 Виконайте тест на встановлення відповідності 

Завдання:встановити відповідність між реченням і схемою, що відображає його будову. 

1.Відскрипіла возами осінь, на санях від’їхала зима, і вербовим човником прибилась до бродів весна (М.Стельмах).

2.Рясні дощі, що набридливо періщили кілька днів підряд, геть розмили сірі кучугури снігу, південний вітер зігнав жовту малу воду в калюжі та широкі озера (Ю.Збанацький)

3.Сьогодні сонце висварило в осені ще один погожий день, і він не знав, куди йому занести бабине літо (М.Стельмах). 

4.Старшина лічила ранком військо, і багато кращих вояків у ньому бракувало: ніхто не знав, де й як вони лягли (Леся Українка).

5.На березі хвилястої Десни, де білі піски і дерева зелені, де слід віків одкопували вчені, стояло місто, оповите в сни (М.Рильський).

А) [ , (що), ], [ ].                     Г) [  ], [  ], і [  ].

Б) [ , (де), (де), ].                 Ґ) [ ], і [ ]: [ ], (де).

В) [  ], і [ ], (куди).                  Д) [ ], і [ ], (де).

 Знайти й виписати спочатку складні речення з безсполучниковим і сурядним зв’язком, потім — з безсполучниковим і підрядним зв’язком та сурядним і підрядним зв’язком. Розставити потрібні розділові знаки. Пояснити вживання їх.

1. Пливе у сірі безвісті нудьга пливе безнадія і сти_ха хлипає сум. 2. Плачуть голі дерева плачуть солом’яні стріхи вмивається сльозами убога земля і не знає коли осміхнеться. 3. Вітер стукав дверима по покинутих хатах корови блукали по дворах та гризлися собаки поміж роями сухого листя. 4. Уже нічого нема на вулиці все щезло як сон пил поволі сідає на землю а вечірнє повітря все ще тремтить живим акордом завмираючих згуків. 5. Важким

холодним сном за хатою спала земля, а високо над нею тріпалися зорі наче в небесному акваріумі грали золоті рибки. 6. Вискочить сонце на мить на блакитну полянку щоб обсушитись гляне на себе в калюжу і знову лізуть на нього важкі розтріпані хмари (З тв. М. Коцюбинського).

·         Дослідити, чим ускладнені частини складних синтаксичних конструкцій.

·         Накреслити рівневі схеми складних речень з різними видами зв’язку.

Домашнє завдання: впр.326 на с.183.

Завдання на 22 квітня 2022 р.

Тема. Контрольний вибірковий переказ тексту наукового стилю( з використанням складних речень з різними видами зв'язку)

Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас контрольний переказ.

Пригадайте!!!


ПАМ'ЯТКА «Як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю»

· Прочитати тексти, з яких потрібно вибрати матеріал для переказу.

· Визначити основну думку опрацьованих текстів.

· Вибрати з текстів лише той матеріал, який необхідний для повного розкриття пропонованої теми.

· Визначити основну думку переказу (вона може збігатися або ні з основною думкою текстів).

· Визначити композицію переказу, тип мовлення.

· Виписати слова-терміни.

· Скласти складний план вибіркового переказу.

· Дібрати слова та речення для зв’язку частин тексту.

· Написати вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі кількох джерел).

Робота з переказом. Прослухайте уважно текст контрольного переказу.


Домашнє завдання:написати вибірковий переказ і відправити на електронну пошту вчителю до 28 квітня.

Завдання на 21 квітня 2022 р.

Тема. Розділові знаки у складних реченнях із різними видами звязку

Добрий день, любі діти! На сьогоднішньому уроці ми поглибимо знання про  складне речення з різними видами зв’язку, зокрема удосконалюватимемо вміння правильно інтонувати такі складні речення та розставляти розділові знаки.

Перегляньте навчальне відео з теми:

Записати речення та розставити розділові знаки. Підкреслити головні та другорядні члени речення. Визначити тип зв'язку у складному реченні.

Скрізь по обидва боки Раставиці на покаті стеляться чудові городи жовтіють тисячі соняшників що ніби поспинались та заглядають поверх бадилля кукурудзи на річку там набігли на річку високі коноплі і залили берег своїм гострим важким духом
(І. Нечуй - Левицький).
 1. Скрізь по обидва боки Раставиці на покаті стеляться чудові городи,
 2. жовтіють тисячі соняшників,
 3. що ніби поспинались та заглядають поверх бадилля кукурудзи на річку:
 4. там набігли на річку високі коноплі і залили берег своїм гострим важким духом
(І. Нечуй - Левицький).
(Відповідь. Отже, це складне речення, бо складається із 4 - х простих, де між 1 - 2 реченнями безсполучниковий зв'язок; між 2 - 3 реченнями сполучниковий [підрядний] зв'язок; між 3 - 4 реченнями безсполучниковий зв'язок)
Їх структуру ми проілюструємо такою схемою:
[ ], [ ], ( що ) : [ ].
Отже, в цьому складному реченні є зв'язок безсполучниковий однорідний (або однотипний), підрядний та безсполучниковий неоднорідний (або різнотипний).
Батько хай їде орать його коні знають а я піду гулять мене гості чекають (Нар. творчість).
 1. Батько хай їде орать -
 2. його коні знають
 3. а я піду гулять
 4. мене гості чекають
(Нар. творчість).
(Відповідь. Отже, це складне речення, бо складається із 4 - х простих, де між 1 - 2 реченнями безсполучниковий зв'язок; між 2 - 3 реченнями сполучниковий [сурядний] зв'язок; між 3 - 4 реченнями безсполучниковий зв'язок)
Їх структуру ми проілюструємо такою схемою:
[ ] - [ ], а [ ] - [ ].
Отже, в цьому складному реченні є зв'язок сурядний з безсполучниковим неоднорідним (або неоднотипним).
ЗАВДАННЯ.
 1. Заповнити таблицю (визначити тип складного речення із різними видами зв'язку).
 2. У реченнях розставити розділові знаки. Відповіді аргументувати.
Тип реченняПриклади
Складне речення із сурядним та підрядним зв'язкомА речення мов зоряний разок слів  намистинок що світяться алмазно і все довкіл сіяє так виразно.
(Д. Білоус)
Складне речення із сурядним і безсполучниковим зв'язкомЗбулись твої (Шевченкові) слова пророчі і час оновлення настав і темні просвітились очі вчорашній раб Всесильним став.
(М.Рильський)
Складне речення із підрядним та безсполучниковим зв'язкомА я додам: любити можна поезію в добу ракет бо дивна річ людина кожна якоюсь мірою поет.
(М.Рильський)
Складне речення із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язкомНад вечір хуга втихла хмари на заході почервоніли сніг стужавів і гостро заблищав а повітря стало таким прозорим що було далеко видно голі дерева понад шляхом.
(Григір Тютюнник)
ВЧИТЕЛЬ.
Іноді у нас виникає питання: які розділові знаки ми маємо поставити, коли у складному реченні збігаються два підрядні сполучники або сполучник сурядності та підрядності. 
Розставляючи розділові знаки, слід дотримуватися таких правил:
 1. Якщо у складному реченні збігаються два підрядні сполучники або сполучник сурядності і підрядності то кома між ними ставиться тільки тоді, коли вилучення підрядного речення з другим сполучником не вимагає перебудови речення з першим сполучником.
Брати Блаженки шепотілися між собою, що, коли треба буде, вони стануть один до одного спинами (О. Гончар).
Брати Блаженки шепотілися між собою, що вони стануть один до одного спинами 
(О. Гончар).
 1. Але якщо, вилучаючи частину з другим сполучником, потрібно перебудувати речення, бо його структура ламається, то кома між двома сполучниками не ставиться. Як правило, в останній частині складного речення є слова то, але, або.
Брати Блаженки шепотілися між собою, що, коли треба буде, то вони стануть один до одного спинами (О. Гончар).
Мій біль бринить, зате коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю (О.Теліга).
 1. Кома ставиться між однорідними підрядними реченнями, з'єднаними повторюваними сурядними сполучниками, але перше підрядне речення від головного комою не виділяється.
Дерева можна обрізувати або коли ще сплять соки, або коли виростає листя (З журналу).
 1. У реченнях із сполучниковим та безсполучниковим зв'язком вживається двокрапка і тире.
Якби ж серцю я міг наказати, наказав би: живи, як є, поки будеш незрадно кохати, поки полум'я в груди б'є (В. Лучук).
Але бувають і такі випадки, коли кома не ставиться, ось зараз ми з вами і розглянемо ці випадки.
 1. Між двома частинами складного речення, поєднаними єднальним сполучником, що мають спільне підрядне речення.
Коли він торкався смичком струни скрипки, все на світі зникало і залишалася тільки музика (В.Собко).
 1. Між двома частинами складного речення, поєднаними підрядним зв'язком та єднальним або розділовим сполучником, що мають спільну головну частину.
В природі існує ніч того, щоб у тиші росло усяке зілля і відпочивала людина (М. Стельмах)

Схема синтаксичного розбору складного речення:

 1. Речення. Визначити тип речення за метою висловлювання
 2. Знайдіть (підкресліть) граматичну основу кожної частини складного речення; вкажіть кількість частин.
 3. Визначте засоби зв'язку частин складного речення.
 4. Визначте вид речення: складносурядне, складнопідрядне чи безсполучникове.
 5. Визначте залежність (чи незалежність) кожної частини; встановіть, до якого виду речень належить (особливо з підрядною залежністю).
 6. Накресліть схему речення.
 7. Поясніть розділові знаки.
Домашня робота .Виконати вправу 321 з підручника.

Завдання на 15 квітня 2022 р.

Тема уроку. Складне речення з різними видами зв’язку

Вітаю вас, дорогі дев'ятикласники. Сьогодні продовжуємо вивчати складне речення з різними видами зв’язку.

Перегляньте навчальне відео з теми:


Інформація для допитливих.  Складні речення, що мають більше двох частин, називають ба­гатокомпонентними: Ви дивитесь і дивуєтесь; вам здається, що ви ідете не по вбитій дорозі зеленого степу, а якимсь невідомим краєм краси (Панас Мирний).

Під час спілкування люди користуються складними речень з  різними видами зв’язку, які виражають повідомлення, питання чи спонукання до дії.Вкажіть складне речення, яке поєднується безсполучниковим і сполучниковим сурядним зв’язком.

     А) Реве та стогне Дніпр широкий,                  Б) І блідий місяць на ту пору
Сердитий вітер завива,                                      Із хмари де-де виглядав,

Додолу верби гне високі,                                   Неначе човен в синім морі,

Горами хвилю підійма.                                      То виринав, то потопав,

 

 В) Пішов шелест по діброві,
шепчуть густі лози,
а дівчина спить під дубом
при битій дорозі (Т. Шевченко, «Причинна»).

 

Вкажіть складне речення, яке поєднується безсполучниковим і сполучниковим підрядним зв’язком.

А) Сонце гріє, вітер віє                        

З поля на долину,

Над водою гне з вербою

Червону калину.

 

Б) Тяжко-важко в світі жити

Сироті без роду:

нема куди прихилитися,

Хоч з гори та в воду.

 

        В) Кличе мати вечерять,

а донька не чує,

де жартує з москалями,

там і заночує. (Із поезій Т. Шевченка)

Домашнє завдання

Кодовий диктант

Проаналізувати структуру складних речень з різними видами зв’язку. Цифрами позначити вид їх:

 складні синтаксичні конструкції з безсполучниковим і сурядним зв’язком;

 складні синтаксичні конструкції з безсполучниковим і підрядним зв’язком;

 складні синтаксичні конструкції з сурядним і підрядним зв’язком.

1. По вечері гості примощуються, де кому вигідніше, а господар виймає книжку, і починається лектура...

2. Хто збирає всю свою потугу: проймаючим холодом віє борода його, чудодійна сила, мов хмари ті, насуває найстрашніші картини перед очі лектора, а лектор наче не помічає сього.

3. Ураз Хо помічає, що від погляду того діються з ним незвичайні речі: з бороди вже не віє проймаючий холод, вона тратить свою чудодійну силу, тіло його меншає, легшає, немов частина його парою взялася або порохом розсипалася.

4. Хо підійшов до села, і перша хата, яка кинулася йому у вічі, була шпиталь, місце страждання і заразом боротьби з тим стражданням.

5. Тихо було, мертво, але Хо не помічав сього: він сидів, замислившись.

6. То не віл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого паша й спочинок могли зробити щасливим: ярмо було накоалене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим вітром

7. Скрізь тепер весело, ясно, світ божий скидається на рай, а білява панночка із смутними очима сумує (З тв. М. Коцюбинського).Завдання на 14 квітня 2022 р.

Тема.Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку

Вітаю!Цей урок, шановні дев'ятикласники, - це своєрідний урок-практикум про складне речення. Ви уже знаєте, яке речення називається складним, які види зв'язку є між простими реченнями у складному, знаєте і види складних речень. Давайте ж разом дещо нове з'ясуємо про складне речення, а саме те, що у складних реченнях можуть бути різні види зв'язку - сурядний та підрядний, сполучниковий і безсполучниковий.

Перегляньте навчальне відео:


Різновид

Речення

Графічна схема

Складне речення із сполучниковим сурядним та підрядним зв'язками (сурядне-підрядне)

1). Довго ще говорили обоє, обмірковуючи прочитане,
2).то знову вони замовкали з приводу якоїсь думки,
3). що випадково надходила одному чи другому до голови. (І. Сенченко)

[ ], то [ ], (що).

 

Складне речення із сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв'язками

1). Але малюнком тоскним і недбалим Не хоче годувати листопад,
2). І мріють зорі:
3). ми серця запалим;
4). Радіє місяць:
5) повернувсь назад. (П. Филипович)

[ ], і [ ]: [ ]; [ ]: [ ].

Складне речення із безсполучниковим зв'язком на основному рівні та сполучниковим у межах компонента, що є складнопідрядним реченням

1) Хто боязкий,
2) той не рушить,
3) хто відважний,
4) той віз підважить. (Нар. тв.)

(хто), [той], (хто), [той].

 

Складне речення із сполучниковим сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язками

1) Стояла тиха і по - своєму хвилююча година:
2) згори на верховіття лісу опускався сизий присмерк,
3) а внизу з-під кожного куща виповзав туман, і
4) тому здавалось,
5) що над землею коливалися два неба. (М. Стельмах)

[ ]: [ ], а [ ], і [ ], (що)

Отже, складними синтаксичними конструкціями, називаються багатокомпонентні (більше 2-х частин) речення з різними типами зв'язку між його частинами - сполучниковим та безсполучниковим.

 Серед складних синтаксичних конструкцій виділяють такі багатокомпонентні речення:

·         складні речення із сурядним та підрядним зв'язком;

·         складні речення із сурядним і безсполучниковим зв'язком;

·          складні речення із підрядним та безсполучниковим зв'язком;

·          складні речення із сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язком.


Складні речення, в яких поєднуються різні види сполучникового (сурядного та підрядного) та безсполучникового зв'язку, називають ще й реченнями мішаного типу. Вони можуть бути різних комбінацій (поєднань) І поєднувати різну кількість компонентів. Це новий тип речень, з якими ви ознайомитесь.

Спишіть речення, побудуйте схеми, охарактеризуйте речення, виконайте синтаксичний розбір речень. Синтаксичний розбір речення виконайте за поданим зразком!!!

Зразок.

Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове з різними видами зв'язку, з сурядним і підрядним зв'язком (3 речення).                       

Схема: [ ], й [ ], (якому)

1. У сі вдивляються в зоряне небо, але ніхто нічого там не міг помітити, хоч журавлиний клекіт ставав усе виразнішим (А. Шиян).
2. На небі раптом зашуміло й загуло, неначе сосновий ліс на вітрі, а чорна хмара так швидко росла й бігла, що можна було слідкувати за нею очима (І.Нечуй-Левицький).
3. Ще недавнечко ви не знали, де дітися серед рівного безкрайнього степу, а тут де не взялись гора і ліс по горі густий та високий .

За номерами речень віднести їх до певного виду, тобто спочатку знайти ССР і виписати номери, потім СПР, БСР і ССК.

1-    ССР        2 - СПР             3 – БСР              4 - ССК

1)   Я зробив усе, що зміг, а хто може, хай робить краще.2)   Ти щасливий, коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти. 3)Хто шукає, той знаходить, а хто стукає, тому відчиняють.4)   Багатством живиться лиш тіло,  а душу звеселяє споріднена праця.5)Щастя твоє в тобі самому: пізнавши себе, пізнаєш усе. 6)   Щастя – це подяка Богові за те, що Він нам посилає .7)Скільки людей є повсюди, стільки в світі й щастя є.8)   У щастя людського два рівних є крила: троянди й виноград – красиве і корисне.9)   Дії не завжди щастя, але не буває щастя без дії.10)Щастя завойовується і виробляється, а не дістається в готовому вигляді із рук благодійника.

Завдання на 8 квітня 2022 р.

Тема. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі з використанням безсполучникових речень  

Любі діти, перед написанням контрольного твору перегляньте відеоурок з теми:

                 

Ознайомлення зі структурою твору

Здебільшого твір вибудовується у формі твору-роздуму і відповідає такій схемі.

ВСТУП (підведення до проблеми: чому я над цим замислився — став учасником чи свідком якоїсь події, щось почув чи прочитав).

ТЕЗА ТВОРУ

Доказ на підтвердження або спростування тези.

Доказ (або приклад)

Доказ (або приклад).

ВИСНОВОК

Основною сферою застосування текстів публіцистичного стилю є суспільно-політичне життя. Ознаками стилю є інформативність, логічність, фактографічність, точність (ці риси єднають його з науковим), образність, піднесеність, емоційність, експресивність (цими рисами публіцистичний стиль подібний до художнього).

Серед мовних ознак публіцистичного стилю — уживання суспільно-політичної лексики, емоційно-забарвлених слів, риторичних запитань. Стверджень та звертань, окличних речень. Ознакою, властивою власне публіцистичному стилю, є відверта підкреслена оцінність, що виявляється в уживанні оцінних слів.

Послідовність роботи

Написання роботи треба розпочати з осмислення запропонованої вчителем (або самостійно вибраної) теми та визначення меж теми. Потрібно з’ясувати, що саме треба сказати чи написати, щоб розкрити тему, що для розкриття теми є найважливішим, що менш важливим, але все ж бажаним, від чого слід відмовитися через несуттєвість чи неактуальність.

Після цього обміркувати головну думку майбутнього твору — висновок, який має випливати з усього сказаного чи написаного.

Наступний етап — це добір відповідного фактичного матеріалу та його систематизація. Джерелом фактів для розкриття теми може служити досвід автора майбутнього твору, інформація, одержана ним від учасників або свідків певних подій, статистичні дані з довідників, підручників, періодики. Авторові не слід нехтувати також власною уявою.

Систематизувати ретельно зібраний фактичний матеріал найкраще у вигляді плану твору.

Після складання плану переходимо до наступного етапу — створення тексту.

Вимоги до твору:

 • чітке формулювання тези;
 • добір чітких і вичерпних аргументів на її підтвердження або спростування;
 • логічність і послідовність викладу думок;
 • точність висновків.

Важливе завдання — добір виражальних засобів мови (слів, граматичних форм, синтаксичних конструкцій), що відповідають вимогам вибраного стилю.

 

ПАМ’ЯТКА «Як складати твори на морально-етичну тему в публіцистичному стилі»

 1. Продумати тему твору та його зміст.
 2. Опрацювати необхідну літературу.
 3. Визначити основну думку твору.
 4. Продумати послідовність твору-роздуму, дотримуючись його композиційних особливостей (вступ, основна частина,, висновок).
 5. Самостійно скласти план висловлення.
 6. Обрати стиль викладу.
 7. Під час написання твору необхідно дбати про розкриття його теми.
 8. Бути уважним до вживання мовних засобів у творі.
 9. Відтворити твір спочатку подумки, а потім — у писемній формі.

Перелік рекомендованих тем

 1. У чому призначення людини?
 2. Людина — це обов’язок, а не титул.
 3. Як відшукати свій шлях у житті.
 4. Чи легко бути молодим?
 5. Доброта — це порятунок людства, життєдайний дар чи непотрібний пережиток?
 6. Чи можна навчитися відчувати чужий біль?

 Домашнє завдання: написати контрольний твір на одну із запропонованих тем.  До 14 квітня надіслати в особисті повідомлення на Viber/

Послідовність роботи

Написання роботи треба розпочати з осмислення запропонованої вчителем (або самостійно вибраної) теми та визначення меж теми. Потрібно з’ясувати, що саме треба сказати чи написати, щоб розкрити тему, що для розкриття теми є найважливішим, що менш важливим, але все ж бажаним, від чого слід відмовитися через несуттєвість чи неактуальність.

Після цього обміркувати головну думку майбутнього твору — висновок, який має випливати з усього сказаного чи написаного.

Наступний етап — це добір відповідного фактичного матеріалу та його систематизація. Джерелом фактів для розкриття теми може служити досвід автора майбутнього твору, інформація, одержана ним від учасників або свідків певних подій, статистичні дані з довідників, підручників, періодики. Авторові не слід нехтувати також власною уявою.

Систематизувати ретельно зібраний фактичний матеріал найкраще у вигляді плану твору.

Після складання плану переходимо до наступного етапу — створення тексту.

Вимоги до твору:

 • чітке формулювання тези;
 • добір чітких і вичерпних аргументів на її підтвердження або спростування;
 • логічність і послідовність викладу думок;
 • точність висновків.

Важливе завдання — добір виражальних засобів мови (слів, граматичних форм, синтаксичних конструкцій), що відповідають вимогам вибраного стилю.

 

ПАМ’ЯТКА «Як складати твори на морально-етичну тему в публіцистичному стилі»

 1. Продумати тему твору та його зміст.
 2. Опрацювати необхідну літературу.
 3. Визначити основну думку твору.
 4. Продумати послідовність твору-роздуму, дотримуючись його композиційних особливостей (вступ, основна частина,, висновок).
 5. Самостійно скласти план висловлення.
 6. Обрати стиль викладу.
 7. Під час написання твору необхідно дбати про розкриття його теми.
 8. Бути уважним до вживання мовних засобів у творі.
 9. Відтворити твір спочатку подумки, а потім — у писемній формі.

Завдання на 7 квітня 2022 р.

(Виконані дані завдання на окремому подвійному листочку надіслати у Viber до 14.04.2022 р.)

Контрольна робота

Безсполучникове складне речення

Завдання 1 – 6. Вибрати 1 правильну відповідь 

1. У безсполучниковому складному реченні Придивіться у рідному краї наша мова вкраїнська страждає (Л. Таран-Пономаренко) між його частинами вживається.

        А. Кома.

Б. Крапка з комою.

В. Двокрапка.

Г. Тире.

2. Виділіть безсполучникове складне речення.

А. Через єдине невеличке віконце скупо просвічувалось небо, але на горищі було світло (ІО. Збанацький).

Б. Уже відспівав свою мелодію на вербовій сопілці березень і поплив з гір у доли швидкими потоками (Ф. Мамчур).

В. Вони ж дурні, вони ж знімали мірку з твоїх принижень –  не з твоєї величі                  (Л. Костенко).

Г. Єпіфаній слухав щораз то більше впевнену і вірою пройняту мову гетьмана і відчував, як у душі проколюється паросток надії (Р. Іваничук). 

3. Знайдіть безсполучникове складне речення з неоднорідними простими реченнями.

А. Відчинив Євген двері і полегшено зітхнув: на ґанкові стояв худий, височенний чоловік у формі поштового службовця (В. Канівець).

Б. Над болотами та озерами, в долинах рік стоять тумани, важкі хмари пливуть над селами: і хуторами (М. Олійник).

В. Вечорами вже не співали під вербами, дівчата, не витинали гопака гармоністи              (Г. Тютюнник).

Г. Десь на краю села дівчата співали веснянки, гомоніли й галасували діти (С. Васильченко). 

4. Яке безсполучникове складне речення виражає зіставлення (протиставлення) змісту одного речення зі змістом іншого?

А. Вже й дикі гуси в небі пролітали, вже й лебеді кричали крізь туман (Л. Костенко).

Б. Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють, понад шляхом щирицею ховрашки гуляють (Т. Шевченко).

В. Не русалонька блукає - то дівчина ходить (Т. Шевченко).

Г. А вас просив би я зразки ліпити: ви чоловік тямущий і бувалий (Леся Українка).

 

5. Яке з наведених речень не є складним безсполучниковим?

А. Як заздрю я тій хмарці білій : вона пливе у далечінь між подруг .

Б. Із вирієм кожен із нас тратить багато: то дні молодечі , то спів на шляхах  піскуватих.

В. О серпню мій , як просто й мудро ти стоїш : змішав зелені й жовті віти на  роздоріжжі осені і літа.

Г. Вниз я дивлюся з крутого горба:  казкою простір наповнився дикий. 

 1. Знайти правильну структурно-семантичну схему речення “ Ми цінуємо барвінок за його “лікарську допомогу” з нього виготовляють ліки від важких хвороб ” (розділові знаки пропущено).

А. [     ][      ]    (одночасність);

Б. [    ] : [    ]  (висновок);

В. [     ]  — [      ]  (протиставлення);

Г. [     ] : [     ]   причина. 

Завдання 7 – 9. Зробити синтаксичний розбір речення (розділові знаки попущені). 

     І мріється з маленького дитяти  з літами виросте палкий співець (С. Черкасенко).    

Завдання 10 – 12. 

Написати твір-мініатюру на вибрану тему, використавши два – три безсполучникові речення.  Виділити в них граматичні основи:

Пізнай самого себе.

Духовні потреби людини.


 

 

Завдання на 31 березня та 1 квітня 2022 р.Завдання на 17 березня 2022 р.
1.     Повторити правила про БСР, розділові знаки в ньому, перейшовши за посиланням:
2.     Виконайте вправи (письмово):
1. Розставте необхідні розділові знаки, накресліть схеми:
1.      Розіб’єш дружбу пізніше не складеш (Нар. творчість).
2.    Затям доброзичливість вартісніша за золото й срібло (З Біблії).
3.    Глянеш в плесі відбиті справжні зорі небесні (Д. Білоус).
4.    Щастя в повітрі не в’ється воно в боротьбі дістається (Нар. творчість).
5.    Добре бідному од багатства голова не болить (Нар. творчість).
2. Творче моделювання
- Складіть безсполучникові складні речення за поданими схемами.
       1. [   ]: [причина].
     2.[   ] , [   ].  – одночасність дій
      3.[ умова ] — [   ].
     4.[   ] : [ пояснення ].
3. Виконайте синтаксичний розбір поданих речень.
          Знову закипіло синє море; вздовж байдака знову походжає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає (Т. Шевченко).  «Іван Підкова»
  Зробив добро для тебе чоловік – ти вдячний будь йому повік (Д. Білоус).

Завдання на 18 березня 2022р.

Тема: Двокрапка і тире у безсполучниковому складному реченні.
(число і тему записуємо у зошит)
             Давайте ще раз пригадаємо, які ж розділові знаки ми ставимо у БСР(переглянь відеоурок)


1.Оцініть свої знання та вміння, давши правильну відповідь 
( переходимо за посиланням, виконуємо тести, надсилаємо на Viber свої результати)            
    Пояснювальний диктант (записуємо в зошитку - Поянювальний диктант і виконуємо завдання )
Це було навеснітравень буйно та пишно зацвів у садах Примор'я.Серед білого цвітіння вишень стоїть у Моринцях пам'ятник безсмертному Кобзареві. Тут він народився тут уперше побачив світ. Тут зараз квітне сад тут звівся над білими кронами бронзовий Тарас він стоятиме на цьому місці віки.

Біля пам'ятника Шевченкові  схилилась якась мати з двома малими синами. Ось вона, мати не кріпачка не покритка вона щаслива і вільна, прийшла зі своїми дітьми уклонитися Тарасові.
Довго стоять біля пам'ятника Тарасові Григоровичу  потім молода мати нахиляється і мовчки кладе до постамента пучечок голубих півників.

4.Творчий диктант(записуємо в зошитку - Творчий диктант і виконуємо завдання )
Немає у нас ні одного достойного проректи рідне українське слово над домовиною Шевченка…( пояснення).
Такий поет, як Шевченко, не одним країнцям рідний…(причина).
Всюди він був рідним між своїми…(доповнення)
Будеш вслухатися в Шевченкове слово…( умова-наслідок).
Я роздобув собі «Кобзаря»…( доповнення).Простими словами Шевченко зумів полонити нашу душу…(зіставлення).
 Лінгвістична діагностика (Усно)
З-поміж БСР вилучити «зайві» речення.
У першій половині сорокових років Шевченко був уже досить популярний як поет у громадських і літературних колах, він часто бував на вечірках у Євгена Гребінки. У Гребінки Шевченко зустрічав земляків-українців. Уся ця різноманітність вражень не витісняла в Шевченка палкої надії побувати на батьківщині, він мріяв про неї і в розкішній майстерні Брюллова,і в гостях у літераторів. Земляки-українці, заїжджаючи в столицю, вперто запрошували його на Україну. У1843 році мрія ця, нарешті,справдилася –Шевченко приїхав у рідні місця. У вересні цього року він відвідав Кирилівку, погостював кілька днів у свого брата Микити, побачив рідних і близьких.  


24-25 березня 2022 р.
Тема: Двокрапка і тире у безсполучниковому складному реченні.
                                                   Хід уроку
І.Переглянь відео

ІІ. Запиши у зошит число і тему уроку.
1.         Робота з підручником (с.172)
1.2.        Пояснювальний диктант(усно)
Поясніть вживання розділових знаків.
Глянеш – в плесі відбиті справжні зорі небесні (Д.Білоус). І вірю я: любов зігріє жорстокий двадцять перший вік (І.Гончар). Я в давню істину увірував глибоко: найвища мудрість в простоті високій (Б.Олійник). А прийде ніч – болить душа словами (Л.Костенко). Доріг немало – я люблю одну (М.Волощук).
1.4.        Вправа  – практично (письмово)
Доповніть БСР пропущеними частинами. Прочитайте доповнені речення вголос з правильною інтонацією, поясніть вживання розділових знаків.
1.    Я вірю:…2.Ранок видався тихий та ясний:…3. Повертався додому задоволений: …4….: пройшов теплий дощ.
1.5.        Вправа 304 – письмово.
1.6.        Складіть речення за схемами. Утворені речення запишіть, поясніть уживання розділових знаків.
1.    [умова] - [ ]  3. [ ] -  [наслідок].  4.[ ] - [результат].
1.Посієш вчасно – збереш рясно.
3. На обличчі зявився смуток – бути сльозам.
4. Зійшов сніжок – берися за плужок.
1.5. Вправа 2.
З кожної пари простих речень утворити БСР. Обґрунтуйте вживання двокрапки.
1.    Квіти з вишневих дерев облетіли. Несподівано подув холодний вітер.
2.    Сьогодні не буде останніх двох уроків. Учителька математики захворіла.
3.    Дівчина гарно навчається і перемогла в декількох олімпіадах. Шкільна рада нагородила Олесю поїздкою на море.
1.6.        Вправа 3 – практично.
Спишіть, вставляючи пропущені букви й розділові знаки.
З..млі кланяйся н..зько до хліба буд…ш близ…ко. Зійшов сніжок б…рись за плуж…к. Посій впору буд…ш мати з…рна гору. Кинь ячмінь у болото вб…ре тебе в золото. Прийде пора вир…сте трава.

Домашнє завдання:  Повторити правила, підготуватися до контрольної роботи .У підручнику на стр.178 є питання для самоконтролю. 
Орієнтовні завдання з контрольної роботи
"Безсполучникове складне речення"
Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь.
0,5 б.
1.     Вкажітьбезсполучниковескладнеречення:
А. Мудрості не вивчитись чужої-
   Треба помилятися самим. (Пл.)
Б .Перш ніж рушити, підводимось, озираємось навкруги (Г).
В. Сльози і сміх (Ол.).
Г. Розум там поможе, де сила не зможе.
0,5 б.
2. Укажітьскладнебезсполучниковеречення,в якому правильно поставленірозділові знаки
А. Сьогодні свято у зозуль, вони усе обсіли віття (В. Таран). Повинно бути тире.
Б. Зелений яр сьогодні незвичайний – хисткий туман хитається на дні. ( С. Черкасенко).  Повинна бути двокрапка.
В. Не русалонька блукає – то дівчина ходить. (Т. Шевченко).
Г. Гілка не трісне- листок не шелесне, пахне незлежаний сніг. (Б. Дегтярьов). Повинна бути кома. 
1 б.
3.Визначте, якийрозділовий знак пропущено в поданомубезсполучниковомускладномуреченні:
Пам’ятайте серцем: наша мова – пісня. (Л. Кисельов).
А. Двокрапку.
Б. Крапку з комою.
В. Тире.
Г. Кому.
1 б.
4Визначте, якийрозділовий знак пропущено в поданомубезсполучниковому складному реченні:
Сонце, червоно, граючи, сідало; захід палав, наче пожежею (Панас Мирний).
А. Двокрапку.
Б. Крапку з комою.
В. Тире.
Г. Кому.
1 б.
5.   Вкажітьбезсполучниковескладнеречення з одноріднимипростими (за характером смислових відношень):
А. У нашому народі кажуть: сім'я  міцна ладом (Нар. творчість).
Б. Мабуть, у кожного так буває: часто у місті село мені сниться.
В. Піднімаються грози на тлівечорів, у тих грозах серцяпозливались громами.
Г. Пам’ятаю: стояли раз добріморози (А. Тесленко). 
1 б.
6.   Вкажітьсмисловівідношенняміжпростимиреченнями в поданомубезсполучниковому складному:
Зазиміє – навіть жаба оніміє. (Нар. творчість).
А.Одночасністьдій, явищ.
Б. Часові відношення.
В. Зіставлення (протиставлення) змісту одного реченнязізмістоміншого.
Г. Пояснювальні відношення.

1 б.
7. Визначте, якийрозділовий знак пропущено в поданомубезсполучниковомускладномуреченні:
Усяк розумний по-своєму один –спершу, а другий – потім (Нар. творчість).
А. Крапку з комою.
Б. Двокрапку.
В. Тире.
Г. Кому.

8. Установити відповідність між безсполучниковими складними реченнями та схемами-моделями їх (розділові знаки випущено).
3 б.
А. Усе минеться одна праця залишиться (Нар. творчість).
Б. Світило сонце парувала земля (Петро Панч).
В. Весною сій  восени збереш (Нар. творчість).
Г. Щастя не кінь прямої дороги не визнає (Нар. творчість).
Д. Пора до двора сходять місяць і зоря (Нар. творчість).
Е. Лягло сонце за горою зірки засіяли ( Т. Шевченко).[ ], [ ].
послідовність
[ ] — [наслідок].
[ ]: [пояснення].
[ ] — [ ].
зіставлення
[ ]: [причина].
[ ]; [ ].
одночасність

3 б.
9.Спишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Виділіть граматичні основи. Накресліть схему.
Верби сплакували листям їхні золоті сльози гнало за водою
*********************************************************************************************************************************************************************************************************Завдання на 11 лютого 2022 р.

1.Запишить, будь ласка, у зошит число, тему та епіграф до сьогоднішнього уроку.


Тема. Безсполучникове складне речення.

 Смислові відношення між його частинами

                                                У давні часи на Землі світило сонечко, синіло небо, буяла зелень дерев, у лісах щебетали пташки…

О. Пометун

Робота над епіграфом (усно)

1) Як вирозумієте цей вислів?

2)Який вид цього речення?

 Вправа 1. (усно) Визначте, у якому складному реченні частини з’єднано без сполучника, а отже, воно є безсполучниковим.

1)    Тиша навкруги, сплять в росі луги (О. Богачук).

2)    Пройшов дощ, і дерева заясніли під сонцем (Улас Самчук).

Вправа 2. (письмово). Прочитайте. Випишіть безсполучникові речення. Поясніть, за якими ознаками ви відрізнили їх від складносурядних та складнопідрядних речень.

Рось

Іноді тихо, а іноді стрімко несе Рось по своєму кам’янистому руслу чисті ясні води. Над нею здіймаються високі кручі, темніють густі діброви, шумлять бори. У дібровах та борах бродять вепри, тури, олені, козулі, вовки, гніздяться птахи, у дуплах старезних дерев мирно гудуть бджолині рої. У водах річки аж кипить риба: плітка, щука, лящ, сазан, окунь, судак... А в тихих заводях, у глибині темних, аж синіх, ям, хлюпочуться русалки, в місячні ночі вони виходять на зелені берегові галявини водити свої ігрища. Далі Рось проривається між скелями і мчить у темні вири. Тут завжди стоїть безугавний шум, а в сонячні години у дрібних водяних бризках грає барвиста веселка (За В.Маликом).

 2) Проаналізуйте будову безсполучникових складних речень. Зробіть висновок щодо структури їх. Свої міркування зіставте з теоретичним матеріалом підручника.

 3) З’ясуйте, що виступає засобом зв’язку в безсполучникових складних реченнях.

Підказка. Основним засобом зв’язку в безсполучниковому складному реченні є інтонація, яка не тільки об’єднує частини речення, а й виражає смислові відношення.

Опрацюй опорну схему

1) Розгляньте схему. 

Вправа 3. (усно). Прочитайте пари речень. З’ясуйте, чи можна вважати їх граматичними синонімами. Визначіть смислові відношення між частинами складних сполучникових речень, скориставшись таблицею «Види безсполучникових речень та смислові відношення між частинами» (ст.164-165).

1. Наш хитрий дядечко зразу  здогадався, що буде весною біда (О. Довженко).- Наш хитрий дядечко зразу  здогадався: буде весною біда.

2. Понад двадцять мільйонів років  тому під час горотворення в Карпатах море відступило, а рештки його органічного світу стали основою для утворення величезних прибережних коралових рифів (Г. Скарлато). - Понад двадцять мільйонів років  тому під час горотворення в Карпатах море відступило, рештки його органічного світу стали основою для утворення величезних прибережних коралових рифів.

2) Дослідіть, чи однакові смислові відношення властиві синонімічним конструкціям.

3) Зробіть висновок: які смислові відношення характерні безсполучниковим складним реченням.

Вправа 4. Прочитайте речення й виконайте завдання.

1. На небі сонце — серед нив я (М. Коцюбинський). 2. Вишня губить листя на причілку хати, журавель колодязний трубить у мерзлу синь (В. Бровко). 3. Темная діброва стихла і мовчить; листя пожовтіле з дерева летить

(Я. Щоголів).  4. Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині (В. Сосюра).  5. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину (Т. Шевченко). 6. Людство не усвідомить себе як єдине ціле — не буде йому добра (О. Гончар).

А. Випишіть  спочатку безсполучникові складні речення з однорідними частинами, а потім — з неоднорідними.

Б. Підкресліть граматичні основи виписаних речень.

Домашнє завдання

1.    §25 опрацювати, виконати вправу 293Завдання на 10 лютого 2022 р.

1.Запишить, будь ласка, у зошит число та тему сьогоднішнього уроку.


1.Виконай завдання (усно)


2.Виконай завдання (усно)

3.Опрацюй теоретичний матеріал4.Виконай вправу (усно)
5.Виконай вправу (письмово)

 Вітаю, любі дев'ятикласники!!!

ПРИМІТКА ДЛЯ УЧНІВ!

Письмові завдання виконують учні в робочий зошит, який буде перевірено відразу після завершення карантину.
Якщо виникають труднощі у розумінні певних завдань, можете написати на електронну адрес
у viktoriya1989kushnir@gmail.com 
листа 
чи написати у Viber, після чого отримаєте відповідь на своє запитання. 

Також можете приєднатися до уроків онлайн через програму 
Zoom, яку потрібно додатково завантажити на сматфон, ПК,планшет чи будь-який пристрій, який ви використовуєте під час дистанційного навчання
Уроки української мови

25 листопада 2021 р. о 10.00 год 

26 листопада о 10.00 год

👇 Посилання на онлайн урок👇

Успіху. З повагою Кушнір В. В.

 Завдання на 27 листопада 2021 р.

Доброго дня. 
Сьогодні у нас контрольна робота з теми "Складносурядне речення".
Для того аби виконати завдання потрібно перейти за посиланням та виконати тестову роботу. Час на виконання тесту -30 хвилин. Спроба -лише одна. ОБОВ'ЯЗКОВО вкажи своє прізвище та ім'я)

Пройди тестування за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4142100
(або перейди за цим посиланням join.naurok.ua 4142100)
Домашнє завдання

1.Змоделювати пари складносурядних речень, частини яких з’єднано сполучником та: а) у значенні протиставного; б) у значенні єднального.
2.Змоделювати складносурядні речення, які виступали б граматичними синонімами. Зробити письмовий синтаксичний розбір одного з речень.
                                          Бажаю успіхів!
***********************************************************************************************

Завдання на 26 листопада 2021 р.

1.Запишить, будь ласка, у зошит число та тему сьогоднішнього уроку.

Тема.  Узагальнення й систематизація вивченого з теми

«Складносурядне речення»

1.Пригадаймо вивчене про складносурядне речення.
Пройди тестування за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6537777
(або перейди за цим посиланням join.naurok.ua, ввівши код доступу  6537777)
2.Виконай письмово вправу.
Запиши  речення, визнач граматичні основи, побудуй його схему, постав потрібний розділовий знак.
Вітру на морі не було проте клекотів сильний прибій. Повітря тремтить від спеки і в срібнім мареві танцюють далекі тополі. Найменший шелест або стук і моє серце падає і завмирає.
3.Виконай письмово вправу.
За поданими початками утворити складносурядні речення з єднальними або протиставними сполучниками, поставити розділові знаки:
1. У скверику озвалися солов’ї....
2. На подвір’ї нікого не було...
За поданими початками утворити складносурядні речення з єднальними або протиставними сполучниками, поставити розділові знаки:
1. У темряві вулиці спалахнули фари...
2. На Дніпрі тремтіли вогники...
За поданими початками утворити складносурядні речення з єднальними або протиставними сполучниками, поставити розділові знаки:
1. Пролунала команда шикуватись...
2. Сонце зайшло...
4.Переглянь відео👇👇👇👇


5. Домашнє завдання. Підготуйся до контрольної роботи з теми "Складносурядне речення". Повтори § 9-12.
Завдання на 25 листопада 2021 р.

1.Запишить, будь ласка, у зошит число та тему сьогоднішнього уроку.

Тема. Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю (за складним планом)

2.Усно дай відповіді на питання:

 • Чи можна назвати публіцистичний стиль найбільш дієвим і широковживаним? Обгрунтуйте свою думку.
 • Назвіть найважливішу функцію цього стилю.
 • Що є основною формою викладу в публіцистичному стилі?
 • Які, на вашу думку, найхарактерніші ознаки даного стилю?
 • Назвіть найдоречніші синтаксичні засоби, притаманні публіцистичному викладу.

3.Прочитай уважно текст 👇👇👇👇

Він дав прихисток у слові цілій нації

   Уже для багатьох поколінь українців і не тільки українців Тарас Григорович Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про нього знаємо. Та це лише ілюзія. Шевченко — невичерпний і незбагненний. 9 березня, як завжди, Президент України урочисто вручив Шевченківську премію лауреатам 2017 року. Здавалося б, звична церемонія. Але виступ одного з нагороджених, поета і видавця Івана Малковича, став надзвичайно емоційним і щирим одкровенням істинного українця, якому по-справжньому болить Україна. У виступі прозвучало палке бажання довести всьому світові, що Шевченко і модерний, і сучасний, адже з нього постійно ліпили тільки селянського романтика і таврувальника панів, понижуючи образ національного генія до постаті бідного кобзаря.
   Як не прикро це усвідомлювати, але й сьогодні саме такий образ Шевченка переважає й досі — кріпак і селянський поет-мученик. Наша українська натура й далі продовжує зациклюватися на образі мученика, затінюючи істинний образ Шевченка-поета, чий «Кобзар» — особливо в часи бездержавності — і аж дотепер правив нам за найвищу Конституцію Національного Духу.
   Багато поетів страждали і гинули, але небагато давали прихисток у слові цілій нації, бо справжні Шевченкові смисли в багатьох його творах звучать як важкий, глибокий рок, а не мелясна попса. Годі вже сльозливо розповідати про кріпака, який служив безправним, безсловесним попихачем у панів, а пора змінити парадигму і вести натхненну мову про неймовірного хлопчика, що аж світився великим талантом, який без тата й мами, і без, здавалося, жодних шансів на успіх, створив сам себе. Виявляється, що те його внутрішнє світіння, то далеко не абажурне сяйво, то — вогонь правди. І Шевченко переливає свою правду в поезію, даючи нам вічну, непроминальну енергію українського духу.
   Отож і наш з вами святий обов’язок свідчити правду. А правда сьогодні така, що наша держава майже не дбає про українську мову, що все починається й закінчується велемовними, пустопорожніми фразами. Що нас, носіїв української мови, ще й сьогодні багато хто з наших співгромадян трактує як дивакуватих аборигенів. Що ми ще й досі, як соняшник до сонця, повергаємо голови на почуте українське слово.
    Адже сказано: на початку було Слово, яке, як відомо, формує свідомість. І з цим словом ми неодмінно повернемося до самих себе і нарешті повнокровно з’явимося на культурній карті світу.

4. Ознайомся із пам'яткою та склади до даного тексту👆👆👆 складний план.

Як скласти план?
Складний (розгорнутий) план

1. Уважно прочитати назву тексту.
2. З’ясувати зміст матеріалу в цілому.
3. Продумай, сформулюй і запиши головні, на твій погляд, думки тексту.
5. Виділити 2—3 провідні ідеї (думки) і пе­регрупуй матеріал так, щоб він від­повідав цим ідеям.
6. Порівняй головні думки між собою і за­пиши їх у вигляді основних пунктів.
7. Знайди речення, які розкривають, пояснюють, висвітлюють кожну з виді­лених тобою головних ідей і запиши їх у вигляді підпунктів плану.
8. Перевір, чи розкриває план тему, чи є у ньому своя логіка і завершеність, яка дозволить тобі краще засвоїти матеріал, уявити картину тексту, зробити висновки.
Структура плану
1. Вступ.
2. Основна частина.
3. Висновки.


***📝📝📝📝📝📝Орієнтовний план

1. Шевченко - невичерпний і незбагненний.

2. Емоційне одкровення Івана Малковича:

а) зациклення на образі мученика і кріпака;

б) його «Кобзар» — найвища Конституція Національного Духу;

в) Шевченкове трактування дійсності — це важкий, глибокий рок, а не мелясна попса;

г) великий талант, що створив себе сам.

3. Наш з вами святий обов’язок свідчити правду.

4. Повертаймося до самих себе.
 

5. Домашнє завдання.

Випишіть у робочі зошити висловлювання відомих українців про Тараса Григоровича Шевченка, які свідчили б про трактування його постаті як національного генія.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Уроки української мови

13 квітня  - 12.00-12.30  9 клас

15 квітня – 12.00-12.30

Подключиться к конференцииZoom

https://us04web.zoom.us/j/3798273182?pwd=djJvckpKWmFjRXVhRUdtWDcwSEFwUT09

Идентификаторконференции: 379 827 3182

Код доступа: S0GswD

Завдання на 20 квітня 2021 р.
Тема. Види й засоби  міжфразового зв’язку .

І. 
1. Перегляньте відеоуроки. 
2. Опрацюйте навчальний матеріал параграфа підручника  32.
3.Визначте нову інформацію теми уроку. На основі переглянутого відео та опрацьованого матеріалу дайте відповідь на запитання:
- Які є види зв'язку речень у тексті?
- Які є засоби міжфразового зв'язку?4. Виконайте вправи 352,354 (усно)

Д/З. Вивчити матеріал параграфа підручника 32, вправа домашнього завдання 355(письмово).

Завдання на 14 квітня 2021 р.

Завдання на 13 квітня 2021 р.

Тема уроку. Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові знаки в реченнях з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

Хід уроку

1. Повторити матеріал теми, використовуючи підказки:

2. Перегляньте відео 

Вивчіть пояснення, які 
розділові знаки вживаються в реченнях з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.

Отже,  складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку зберігає всі правила вживання розділових знаків ССР, СПР, БСР!!!


3.  Проаналізуйте  усно інформацію, подану в таблиці, поясніть правила вживання розділових знаків. Зверніть увагу на схеми речень.


4. Практична робота

1. Виконати завдання , вибрати 3 речення (на ваший розсуд). 
2.  Пояснити  ( усно) вживання розділових знаків , звернути увагу на схему речень, указати вид речень.3. Виконати письмово вправу 331 із підручника

Д/З 

Скриншот Д/З надіслати в групу Viber.Бажаю успіхів!Завдання на 25 березня 2021 р.


Тема. Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв'язку )

1. 

— Які ознаки характерні для  наукового стилю?

— Чим відрізняється науковий стиль від інших стилів?

Дайте усні відповіді на запитання, опрацювавши статті:

Вікіпедія. Науковий стиль.

Науковий стиль, його призначення, основні ознаки та підстилі

2. 

— Який переказ називають вибірковим? Аргументуйте ( усно) свою думку.

Скористайтеся статтею:

Види переказів і методика роботи над ними.

 

3. 

Прочитайте тексти. Визначте ( усно) стиль, тип, жанр, тему й основну думку кожного. Що об’єднує їх?

Текст №1

Архітектура Київської Русі 

Архітектура посідає у художній культурі особливе місце як основа синтезу всіх інших видів мистецтва, зокрема живопису, скульптури, декоративно-прикладної творчості. Архітектура — передусім мистецтво створення (проектування і будівництва) будівель споруд та їх комплексів.Це явище матеріальної культури і водночас один із провідних видів пластичного мистецтва, що грунтується на єдності принципів краси і корисності Як вид мистецтва, вона формує просторове середовище для життя і діяльності людини, виражає суспільні ідеї у художньо-естетних гучних образах.

Суспільна цінність архітектури зумовлюється функціональним характером споруд, їх естетичною визначеністю. За призначенням архітектура поділяється на основні типи: житлову, суспільно-громадську (культові будівлі, культурно-освітні, видовищні, адміністративні тощо), промислову (виробничі, транспортні, торговельні споруди). Складовою архітектури є садово-паркове мистецтво (оформлення парків, скверів, бульварів тощо).

В Україні архітектура як вид будівельного мистецтва виникає у VII ст. до н.е. Високим рівнем відзначалася архітектура колишніх грецьких колоній на українському узбережжі Чорного моря.

У період становлення Київської Русі (IX ст.) типовою формою поселення стає «город», тобто огороджене укріплене місто з групою селищ навкруги. Міста набували важливого значення в економічному й духовному розвитку давньоруської держави. Князь Володимир, а згодом Ярослав особливо дбали про забудову головного міста Київської Русі — Києва. За часів Володимира почав складатися план міста. Київ розділявся на верхнє місто («дитинець»), або «вишгород», «гору», і нижнє («подол»).

Дерев’яні споруди в містах Київської Русі. Архітектура міст і сіл Київської Русі представлена насамперед дерев’яними спорудами. Археологічні дослідження Києва, Новгорода, Старої Ладоги, Пскова, Звенигорода, інших давньоруських міст виявили численні залишки зрубних будівель, а також різні конструктивні деталі — карнизи, наличники, коньки, колонки, одвірки тощо. Вони свідчать про багатий архітектурний декор жител давніх русичів (X—XIII ст.). Окремі з них — справжні шедеври народної архітектури.

Текст № 2

Вихід держави на міжнародну арену, контакти з візантійською культурою, а потім і впровадження християнства обумовили виникнення монументальної кам’яної архітектури. Саме з нею київські князі асоціювали державну могутність країни, а також власну велич. Вони прагнули жити в палацах не гірших, ніж візантійські імператори, а Київ прикрасити храмами, які б не поступалися цареградським.У питанні появи в Києві і на Русі зокрема монументального зодчества існує своєрідний стереотип, за яким його історію ведуть від християнства та будівництва першої кам’яної споруди — Десятинної церкви (989-996). Аналіз літописних даних про палаци княгині Ольги, а також відкриття монументальної ротондоподібної будівлі в центрі найдавнішого київського дитинця, що старша за Десятинну церкву принаймні на 50 років, суттєво коригує цю усталену думку.

Факти доводять, що Київська Русь ще до офіційної християнізації перебувала на такому рівні розвитку, який дозволяв їй переймати архітектурні впливи сусідів. В кінці X - початку XI ст. для зведення кам’яних споруд на Русі склалися необхідні умови. Йдеться, зокрема, про високий технічний рівень давньоруського ремесла, його зрослу спеціалізацію. Давньоруські майстри виявились вдатними учнями і порівняно швидко оволоділи новими професіями, пов’язаними з монументальним будівництвом.

Текст № З

Центральною будівлею ансамблю «міста Володимира» була Десятинна церква. Вона належала до хрестокупольних візантійських храмів; стіни — з каменю та плінфи, внутрішній простір перекривався зводами у формі хреста, над яким підносився небозвід, що підтримувався підпружними арками, опертими на чотири центральні стовпи; зі сходу мала напівкруглі виступи-вівтарі. Тринефне ядро оточене галереями, поділеними на кілька приміщень. Із західної сторони підносились дві башти, які у ансамблі з багатоглавим завершенням надавали Десятинній церкві особливої урочистості. Сприяв цьому і рельєф, на якому спорудили храм, — Старокиївська гора. Кам’яниця високо підносилась над дерев’яними кварталами і зрубними валами Київського дитинця, її бані добре проглядалися не тільки з Подолу, але й Задніпров’я.

Після завершення будівництва, згідно з літописом, церква була прикрашена іконами, дорогоцінним посудом, хрестами, які Володимир вивіз із Херсонеса й успадкував як посаг за принцесою Анною. Підлога була викладена майоліковими плитами та мозаїкою, стіни розписані фресками і прикрашені мозаїчними панно.

Крім того, в інтер’єрі храму широко використовувались кам’яні архітектурні деталі, мармурові колони, шиферні різні плити, карнизи. В оздобі Десятинної церкви було багато мармуру, що дало підстави сучасникам називати її «мраморяною». Згідно з літописом. Десятинний храм будували грецькі майстри. Володимир «помысли создать церковь пресвятыя Богородица и послав приведе мастеры оть грек». Ю. Асєєв вважає, що вони походили з візантійської провінції. Зразком для київського храму стала фароська церква Богородиці Великого палацу в Константинополі.

— Виділіть мікротеми й самостійно сформулюйте пункти складного плану. Запишіть його.

 4. Опрацюйте (усно) пам’ятку
«Як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю».

ПАМ'ЯТКА 

1.  Прочитати текст.

2.  Визначити стиль, тип і жанр мовлення.

3.  Скласти складний план відповідно до теми і змісту висловлювання.

4.  Виділити найважливішу інформацію в 3 текстах, необхідну для переказу.

5.  Викладати матеріал послідовно.

6.  Не скорочувати текст надмірно.

7.  Слід пам’ятати про причиново-наслідкові зв’язки та зображально-виражальні особливості висловлювання.

5.

Скориставшись пам’яткою, напишіть вибірковий переказ тексту наукового стилю на тему «Архітектура Київської Русі».

Д/З!!! Напишіть вибірковий переказ тексту наукового стилю на тему «Архітектура Київської Русі» (на основі 3 текстів)
Бажаю успіхів!21 січня

Класна робота

Тема сьогоднішнього уроку:

Складнопідрядні речення з підрядним причини і мети.

1. Пояснення 1

Складнопідрядним реченням з підрядним причини називається таке складне речення, в якому підрядна частина вказує на причину дії, про яку йдеться в головній частині. Підрядне речення причини відповідає на питання  чому? з якої причини? через що?  Питання до підрядної частини ставиться  не від певного слова-члена головного речення, а від головного реченняв цілому.

До головної частини підрядне речення причини приєднується  простими сполучниками  бо, оскільки, що; складеними  тому що, через те що, завдяки тому що, з тієї причини що, парними  тому... що, через те... що, а також сполучними виразами  завдяки тому, що; у звязку з тим, що; в силу того що; з тієї причини, що, з того приводу, що.

Підрядне речення причини може стояти перед головною частиною (напр..: Щоб лиха не знати, треба своїм плугом орати. (Нар.творч.) А що їм добре, то й забули про мене. (Марко Вовчок.), після неї (напр..: Про курочку Рябу читайте щодня, бо то – наймудріша книжка. (Н.Кирян.), зрідка всередині головної частини.

2.Опрацюйте теоретичний  матеріал підручника  (с. 144, параграф 22).

Вправа 1.Записати речення, довести, що вони  складнопідрядні. У кожному з речень зясувати місце підрядної частини щодо головної, визначити її вид. Указати сполучники, за допомогою яких підрядна частина зєднується з головною.

 Доростай, мій сину, до Людини, бо життя  дається лише раз. (П.Камінський.) Стежку відшукати треба, щоб ходив ти вік у щасті. (Л.Барабаш.) А серце лиш тому не захолоне, що суть його – у вічному дерзанні. (О.Галета.) І знову Душа не здається і  дає Судьбі відкоша. А Душа над Судьбою сміється, бо вона головніша – Душа! (І.Драч.) За переконанням Г.Сковороди, праця не за природними нахилами завдає людині шкоди, через те що щастя не в почестях і  багатстві,  а в чистій совісті, незалежності й  сердечній веселості. (Б.Деркач.)

Вправа 2.Перепиши народні прислівя, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначити вид  підрядних частин.

Годуй діда на печі  тому що й сам там будеш. Не клади пальця в рот бо відкусять. Сама себе раба бє що нечисто жито жне. Не дивись високо бо запорошиш око. Не розхитуй човна бо вивернешся. Розгнівався бо муха йому на ніс сіла.  Вкуси мене вовче бо я тебе не можу! Не кивай пальцем бо й сам станеш старцем.

3.Робота з підручником. Виконання  вправи  253 (письмово).

4.Пояснення 2.

Складнопідрядним реченням з підрядним мети називається таке складне речення, в якому підрядне речення вказує, з якою метою відбувається дія, про яку йдеться в головному реченні. Підрядне речення мети відноситься до головної частини в цілому і відповідає на питання з якою метою? для чого? навіщо? Воно пов’язується з головним реченням сполучниками щоб (аби), для того, щоб; з тим, щоб; з тією метою, щоб; в ім’я того, щоб ( напр..: Ось тополя, змерзши, вітами поволі б’є себе у груди, щоб зігріти дух. (Є.Гуцало.)

Підрядні речення мети можуть стояти  перед головною частиною (напр..:  Щоб уволю всього мати, слід багато працювати. (Нар.творч.) Щоб глянути ясніше уперед, не раз, не два дивлюсь я у минуле. (В.Сосюра.), після головної частини (напр.: Люби природу, о люби, щоб буть самим собою! (В.Сосюра.)зрідка всередині головної частини (напр..:  А по небі нічка ходить і,  щоб краще було спати, мрії нам з-над хмар приводить. (Б.Лепкий.). Христя, щоб як-небудь скоротити час, почала вишивати сорочку. (Панас Мирний.)

5.Опрацюйте теоретичний  матеріал підручника  (с. 147,  параграф 22).

Виконання  вправ на закріплення.

Вправа 3.Переписати записані речення, довести, що вони є складнопідрядними.Визначити вид підрядних речень, зясувати їх місце щодо речення головного. 

І. Мудрість одвічну з Святого Письма зачерпни, щоб напоїти прийдешнього вянучі стебла. (А.Зігора.) Щоб з людьми було тобі не студно, не скупись на ласку і тепло. (П.Камінський.) Зберемось відразу, щоб далі йти дорогою одною. (О.Теліга.) Ще скільки мають гинути поети, щоб відродились честь і чистота? (Н.Поклад.) Можемо стати над прірвою в полі, щоб одвертати людей  од біди  голосом пісні і доброї волі. (П.Воронько.) Я не на те, слова, ховала вас і напоїла кровю свого серця, щоб ви лилися, мов отрута млява, і посідали душі, мов їржа. (Леся Українка.) І хотілось цілувати руки матері твоєї, що таку тебе вродила, що таку тебе зростила у підгір’ї між ялин. (М.Рильський.) І хрестить нас мати на ріднім порозі, щоб нам, її дітям, щастило в дорозі. (Д.Білоус.)

 Домашнє завдання. Параграф 22 (с. 144,147) , написати творчу роботу на тему  “Що я можу зробити для України“, використавши у її тексті кілька складнопідрядних речень з підрядними причини та мети або вправа  

***За бажанням можете переглянути відеоурок19 січня

Класна робота

Тема сьогоднішнього уроку:

 Складнопідрядне речення з обставинними підрядними частинами способу дії й ступеня, порівняльними 

 

1.Опрацювання теоретичного матеріалу підручника. 

 

2.Пунктуаційний практикум.

Прочитайте речення, розставте розділові знаки, визначіть вид СПР

1.     Зелений хліб вийшов із землі травицею розкішною неначе килимом укрив степ. 2. Гей ти степ широколанний мій килиме срібнотканий1 розпростерся ти широко що не скине й орле око. 3. Прославився так що й на люди вийти соромно. 4. А злива так само почала відходити як і надійшла. 5. Годують нас такою смачною юшкою що навіть Карпо Ярковий п'ятнадцять мисок умолотив би. 6. Мальви й чорнобривці розрослися рясно начебто гостинці маминої ласки. 7. Як дбаєш так і маєш.

 

Самостійна робота учня.

Прочитати. Вказати  складнопідрядні речення  з підрядними способу дії та з підрядними означальними. Пояснити, як  ви їх розрізнили.

1.  Криниця наша ця така глибока, що  видно зорі з неї і у ній. 2. Червоні яблука в кімнатах насипані, що ніде стать. 3. Вже так натомився за краєм своїм тужити, що  вірші, здавалось, ридають уже під пером. 4. Стільки років блукав, що вже й сивий я став. 5. Така тепер на світі наковальня, що  треба мати нерви, як дроти.  6. В шумі липи стільки жалю, стільки, скільки щастя в нім. 7. Такі в пасічників одухотворені лиця, наче з поля в село медові ріки течуть! 8. Чемно вклонилася ти на прощання так, ніби ми й не зазнали кохання.

 

Вправа 2.

До поданих частин складного речення доберіть продовжен­ня – підрядні способу дії і ступеня. Запишіть утворені речення.

1. Вона знала класичну літературу так, що... . 2. Як..., так весня­не сонце пригрівало землю. 3. Стелився над отавами туман, немов­би... . 4. Стільки різних думок роїлося в голові, наче... . 5. Як..., так змінювалися пейзажі за вікном автомобіля. 6. Учень так швидко формулював правило, що....

 

        

Вправа 3.  Прочитайте вибрані з поезій Т. Шевченка речення. Розподіліть їх на два типи:

а) з підрядними способу дії, міри й ступеня; б) з підрядними порівняльними. Запишіть.

1. Не так серце любить, щоб з ким поділиться. 2. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога... . 3. Тяжко, тяжко мені стало, так, мов я читаю історію України. 4. Як небо блакитне — нема йому краю, так душі — почину і краю немає... 5. Послужи йому так щиро, як мені служила. 6. Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. 7. Ані хмари­ночки, та тихо, та любо, як у раї. 8. Орлом сизокрилим літає, ширяє, аж небо блакитне широкими б'є. 9. І блідий місяць на ту пору із хма­ри де-де виглядав, неначе човен в синім морі то виринав, то потопав.


Домашнє завдання.Вправа 234 на стор.135.Опрацюйте параграф  20 у підручнику.

Ну, що ж відкривайте свої робочі зошити і записуйте:

14 січня

Класна робота

Тема сьогоднішнього уроку:

Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

1.Дайте відповіді на запитання тесту https://docs.google.com/forms/d/1L2FjqMcNOgSL-8OYTLPnooXRjVcWbo08pboSH1dn4FQ/edit?usp=sharing
2.Опрацюй теоретичний матеріал 

     Складнопідрядне з підрядним з’ясувальним - це такі одночленні речення, в яких головна частина є семантично і структурно неповною, а підрядна компенсує цю неповноту і відповідає на відмінкові питання Хто? Що? Кого? Чого?

         Підрядна частина виконує роль відсутнього в головній частині підмета і додатка або ж конкретизує, наповнює змістом члени речення головної частини (додатки і в окремих випадках підмети), виражені займенником. Наприклад:  Мені ввижається (що?), як в тихім ріднім колі старий дідусь навча своїх онуків.

   Підрядне з'ясувальне пояснює присудок у головному реченні. Без підрядної з'ясувальної частини будова й зміст складнопідрядного речення незавершені, неповні. Підрядне з'ясувальне відповідає на питання непрямих відмінків.

   З головним реченням підрядне з'ясувальне з'єднується за допомогою:

— сполучних слів хто, який, чий, котрий, де, куди, коли, як;

— сполучників що, як, щоб, ніби, мов, наче, чи.

Найчастіше підрядні з'ясувальні залежать від дієслів із значенням:

— мовлення (говорити, казати, розповідати, повідомити, запитати, пояснити, нагадати тощо);

— мислення (думати, передбачати, упевнитися, згадувати, розуміти тощо);

— відчуття, сприймання (бачити, помічати, чути, відчувати, пишатися, бажати тощо).

Підрядні з'ясувальні речення можуть залежати від прислівників (відомо, зрозуміло, видно, треба, жаль тощо), прикметників та дієприкметників (певен, радий, задоволений, переконаний тощо).
3.Письмово виконайте вправу.
Записати складнопідрядні речення. Пояснити, до яких слів відноситься з’ясувальна частина, якими сполучниками чи сполучними словами приєднуються підрядні частини до головних.

  Пянко чарує шелест пшениці, що переплітається з дзвониками та берізкою… (Г. Косинка). Чорніє гай над водою. Де ляхи ходили.. (Т. Шевченко).  Все, що відбувається в світі природи, має свій смисл (Є. Гуцало).  Якось одного разу над Десною підслухав я вночі, на сіні лежачи і дивлячись на зорі, як після денної важкої праці коні розмовляли між собою, пасучись  (О. Довженко). Я зі страхом відчуваю, як десь глибоко в душі звязується й росте  вже знайомий, звіданий мною мулький сум (Є. Гуцало).

4.Запишіть речення, визначте тип підрядної частини, засоби зв’язку.

Яке йшло, таке й зустріло. (Нар. творч.) Я люблю, коли в листя зелене дерева одягає весна, і під вітром хитаються клени, і співає в квітках долина. (В. Сосюра) Від ріки, що широким луком обгинала місто з двох боків, тягло вогким холодом. (І. Франко) Я схиляю голову перед тобою, бо бачу невимовну красу твою, чую мелодію невідомих пісень, яких ми не знали, але хотіли б створити, чую казки твої, про які ми тільки мріяли в криваві жорстокі дні. (А. Малишко).

5.Вправа * (достатній і високий рівень)

За поданими схемами складіть складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними.

[сказати], (що...).

[повідомити], (як...).

[помічати], (що...).

[відомо], (що...).

[треба], (щоб...).

[прекрасно], (що...).

6. Домашнє завдання.. Опрацювати теоретичний матеріал підручника ( параграф 16). 

Виконати вправу

Спишіть речення, ставлячи розділові знаки. Обґрунтуйте їх уживання, визначте граматичні основи.

Раптом виявилось що Павка великий винахідник-конструктор. (О. Копиленко) Тихими вересневими світанками господар прислухався чи не гонять назад германця. (Гр. Тютюнник) Максим ще не був певний що він зуміє потрапити на свою стежку в цій копіткій справі. (Н. Рибак) Досі ніяк не може мати звикнути що небо ясне приморське над нею весь час гуркоче. (О. Гончар) Здавалось хлопцю що не скоро промене літо молоде. (Д. Луценко) Як жаль що у людськім житті не всім стрічаються Брюллови! (Є. Летюк) Я сказав синкові що цвіте Вкраїна. (М. Рильський)


Привет!!! смайлики картинки гиф анимации скачать

 Вітаю, любі дев'ятикласники!!!

Умови пандемії змушують нас дистанційно продовжувати  вивчати українську мову.


 Якщо під час навчання у вас виниканимуть питання стосовно навчального матеріалу, то я готова вам допомогти-зателефонуйте мені або напишіть у Viber 0689958784


Ну, що ж відкривайте свої робочі зошити і записуйте:

16 жовтня 

Класна робота

Тема сьогоднішнього уроку:

Повторення вивченого з теми "Пряма  та непряма мова .Цитата."


1. Пригадайте, коли ми часто вживаємо слово «цитата». Так, коли працюємо з творами  на уроках літератури. А ще тоді, коли необхідно звернутися до чиїхось висловлювань (у повідомленнях, творах, виступах тощо). Отже, варто навчитися правильно вводити цитати та вміти ставити розділові знаки.

2. Що таке цитата?  

 3. Повторіть за опорним конспектом, як правильно використовувати цитати в реченні                                              


4. Тренуймося!
Вправа 1.
 Спишіть, поставте розділові знаки.
  Декламував не раз бувало рядки Тараса за столом Мені тринадцятий минало я пас ягнята за селом. Слід підкреслювати Шевченкову освіченість багатоплановість різноманітність тем не зупиняючись лише на я пас ягнята за селом.  Шевченка Карл Брюллов назвав алмазом в кожуре. Що він мав на увазі що то була за кожура? Природна українська сором’язливість непанський дух вдячності бунтарська вдача чи мужицька впертість? Яким за уявленням Брюллова мав бути діамант? .  Нам із-за круч рокоче «Заповіте» твоє вставайте кайдани порвіте.  Він мріяв вік свій у тиші доживать і наодинці із собою сердечно з Богом розмовлять. Мені ж о Господи подай любити правду на землі і друга щирого пошли 

 Заміна прямої мови непрямою.

1. Ви вже знаєте, що є пряма мова і непряма.  Пригадаємо:
Пряма мова
Недарма в старовину мудреці казали: „Святе місце пустим не буває".
Непряма мова
Недарма в старовину мудреці казали, що святе місце пустим не буває.

2. Розглянемо  таблицю  «Особливості заміни прямої мови непрямою в реченнях різних за метою висловлювання»

    

Речення
прямої мови
Засоби
зв’язку
Приклади
пряма мова
непряма мова
Розповідне
сполучники: що, ніби, щоб
Передихнула, промовила вголос:
«Я вільна» (Р. Іваничук)
Передихнула, промовила вголос, що вільна.
Питальне
Сполучники чи сполучні слова: хто, що, який, чий, котрий, де, коли, як тощо
«А куди ви їдете,
люди добрі?» —
осмілився спитати
Павлусь (А. Чайковський)
Павлусь осмілився
спитати, куди вони їдуть
Спонукальне
Сполучник
щоб
«Тосю, ану йди
сюди!» — закричав
Юрко (Є. Гуцало)
Юрко закричав,
щоб Тося підійшла.

4. Практична робота  📘  в ЗОШИТІ 👇👇👇

Вправа 2.  «Я — редактор» 
       Усуньте помилки, допущені при заміні прямої мови непрямою.
1) Керівник попросив новенького, що ти розкажи мені трохи про себе. 2) Пасажир запитав у провідника, чи скоро ви подасте мені чай. 3) Учителька суворо сказала дітям, що тепер ходімо в теплицю і там пересадимо квіти. 4) Майстер весело звернувся до будівельників, що тепер берімося до діла. 5) Микола, розглядаючи в сутінках засмагле цегляно-червоне обличчя бронебійника, сказав, що ловко ти останній танк підбив.

Діалог і полілог. Розділові знаки


1. Усе наше життя – це спілкування. 💭Навчитися на тільки правильно говорити, а й оформляти розмови людей – це наше завдання.

2. Прочитайте  та пригадайте § 8 (61-62).

Знайдіть для себе відповіді на запитання:

-          Що називається діалогом?

-          Що таке репліка?

-          Як правильно записати діалог?

3. Практична робота в ЗОШИТІ  📝
Вправа 95,96.
Пряма і непряма мова. Розділові знаки при прямій мові.
1. Пригадайте, що називається прямою мовою (Так, це чуже мовлення, передане без змін, дослівно). Пам’ятаєте, що пряма мова завжди береться в лапкИ і супроводжується словами автора. 
2. Перегляньмо відео про розділові знаки при прямій мові 
3. Запам’ятайте  схеми речень з прямою мовою.4. Увага: Знак оклику, знак  питання, три крапки беруться в лапки разом із прямою мовою, а крапка і кома виноситься за лапки.

5. Чуже мовлення може бути передане не дослівно, а лише із збереженням основного змісту. Така мова називається непрямою мовою.

Увага: При заміні прямої мови на непряму змінюються форми дієслова, особових та присвійних займенників. Пропускаються звертання, вигуки, іноді вставні слова та частки.

Вправа 

1. Бабуся просила онука налити собі молока. 2. Євген Гуцало наголошував пам’ять наша – глибокий чарівний колодязь. 3. Мені казала мати, що роби добро і чисту совість не віддавай за шматки. 4. Михайло Стельмах писав, що я люблю  тебе , незрадлива мудрість книг.
                     Завдання на 20 жовтня.
Доброго дня діти.Сьогодні у нас урок-підсумок вивченого за 8 клас та повторення з теми "Пряма та непряма мова.Діалог.Цитата".
Вам потрібно виконати онлайн тест натиснувши на посилання:https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3511183
Домашнє завдання активне
Задане для 9 класу
Завдання необхідно виконати до  22 жовтня 21:00 ред.

Повідомте учням
Код доступу 3511183
Попросіть учнів використати цей код,
відкривши посилання
join.naurok.ua

Завдання на 22 жовтня
Якщо під час навчання у вас виниканимуть питання стосовно навчального матеріалу, то я готова вам допомогти-зателефонуйте мені або напишіть у Viber 0689958784


Ну, що ж відкривайте свої робочі зошити і записуйте:

22 жовтня 

Класна робота

Тема сьогоднішнього уроку:

Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.

Бесіда (усно)

·        Яке речення називається складним?

·        Що таке граматична основа речення?

·     Чи може граматична основа складатися з одного головного члена речення?

2.     Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу на стор. 67 – 71.1

ØПоміркуйте, чому перше речення вважаємо складносурядним, друге – складнопідрядним, а третє – безсполучниковим.

1. Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки (Л. Костенко). 2. Мене ліси здоров’ям напували, коли бродив у їхній гущині (В. Симоненко). 3. Заплакане вікно повіки розтулило, намокли у дерев пошарпані вітрила (Г. Дудка).

2.   

Ø З’ясуйте, скільки граматичних основ є в кожному реченні.

1.Синій вечір тихо бродить, квіти колихає і навшпиньки в хату входить, вікна затуляє (Г. Дудка). 2. І серцю серце сповідалось, й душа всміхалася душі, і зорі на воді гойдались, і млів туман у спориші, і злотом соняхи сіяли (Д. Іванов). 3. За лозами темні ліси, а над річкою і над лісами вечірнє небо, якого я ніколи таким ще не бачив (О. Довженко).

3.     Виконайте вправу 105.

4.     Творче реконструювання

Ø

Ø Перебудуйте усно складні речення на прості з дієприкметниковим або дієприслівниковим зворотом.

1. Коли метелик рухає крилами, то утворює звук дуже низького тону. 2. Якщо зловживатимеш комп’ютерними іграми, то не матимеш часу для спорту й прогулянок на свіжому повітрі. 3. Унікальну історію має місто Львів, яке в середині ХІІІ ст. заснував король Данило Галицький. 4. Я дуже люблю кататися на роликах, які мені подарували на день народження.

 

1.     Самостійна робота

Ø Виконайте вправу 108 .VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.     Вивчити правила § 9,10.

2.     Виконати вправу 113.

3.     Скласти висловлювання на тему «Краса рідного краю», використовуючи різні види складних речень.