КОНТРОЛЮЄМО СВІЙ ЧАС ПІД ЧАС РОБОТИ ЗА КОМПЮТЕРОМ
ЗАВДАННЯ З ПРЕДМЕТІВ ДУБЛЮЮТЬСЯ НА БЛОЗІ

5 УКР МОВА

02.03.2022 (2 уроки)

Тема. Повторення вивченого впродовж року. Підсумковий урок

Добрий день, діти. Сьогодні ми завершуємо вивчення української мови за 5 клас. Перегляньте відеоуроки, пригадайте вивчені теми, виконайте завдання. Бажаю успіху!31.05.2022

Тема. Контрольна робота №9. Пряма мова. Діалог. Повторення й узагальнення в кінці року

Завдання 1-10 має по кілька варіантів відповідей, з яких тільки один правильний.

1.Пряма мова – це:

 а)   приблизно передані висловлювання кількох осіб;

 б)   висловлювання особи, зі змінами передане від імені того, хто з нею спілкувався;

 в)   дослівна передача чужого мовлення.

2. Пряма мова береться в:

 а)   лапки;   

 б)   дужки;   

 в)   тире з обох боків.

3. Позначте речення з прямою мовою (розділові знаки знято):

 а)   Ведмідь запитує ведмедицю чому вона весь час мовчить.(С.Пушик)

 б)   Буркотить незадоволено ведмідь Чим би це мені солодким закусить? (Н.Забіла)

  в)  Зайшли в гущавину коли це з – за кущів ведмідь одразу заревів. (Б.Грінченко)

4. Позначте речення з прямою мовою перед словами автора (розділові знаки знято):

 а)   Гука гроза Ходім! Прополощу! (В.Бровченко)

 б)   Мати каже Не плач Бери собі мій калач. (Д.Павличко)

 в)   Що це діється на світі? Розкривають очі квіти. (В.Довжик)

5. Діалог – це:

 а)   зв’язне висловлювання однієї особи;

 б)   спосіб передачі чужого мовлення, що передає розмову двох або кількох осіб;

 в)   слова, що вказують, кому належить пряма мова.

6. Репліка – це:

 а)   слово, що називає особу, яка бере участь у розмові;

 б)   слова одного з учасників діалогу;

 в)   слова, які не належать учасникам діалогу.

7. Висловлювання

  - Сьогодні на уроці було цікаво.

  - А я навіть не помітив, коли урок закінчився.  Є:                                                                             

а)   реченням з прямою мовою;  

б)   діалогом із двох реплік;

в)   діалогом із трьох реплік .

8.    Який розділовий знак ставиться після слів автора перед прямою мовою?

а)   Тире; 

б)   кома;

в)   крапка з комою;

 г)  двокрапка.

9.     Який розділ науки про мову вивчає складне речення, пряму мову та діалог?

а)   Фонетика;

б)   морфологія;

в)   синтаксис;

г)   стилістика.

10.    Речення Дніпро тече, і хвиля в серце бє ( П.Перебийніс) є:

 а)   складним із двома граматичними основами;

 б   простим із однорідними підметами;

 в)  простим із однорідними присудками.

Марійка.                                                             11.  Підкресліть усі члени речення, над словами надпишіть, до яких      частин  мови вони належать, вкажіть тип речення (просте чи складне).

  Зранку в лісі стоїть надзвичайна тиша, спокій роз­ливається кругом.

Бажаю успіху!

 26.05.2022

Тема. Орфоепія. Орфографія

Добрий день, діти. Повторюємо вивчене з розділу «Орфоепія. Орфографія». Перегляньте відеоурок пані Юлії Набок-Бабенко. Розгорніть підручники(с.217), виконайте вправи 534, 535.

Домашнє завдання. Вправа 536(тести).

26.05.2022

Тема. Синтаксис. Пунктуація

Повторюємо вивчений матеріал з останнього розділу. Уважно перегляньте відеоурок. Виконайте вправи 538, 539, вміщені в підручнику на с.220.

Домашнє завдання. Вправа 541(тести).

24.05.2022

Тема. Фонетика й графіка

  Добрий день, діти. Працюємо над повторенням вивченого матеріалу з наступних розділів. Перегляньте відеоурок.

                                 
Виконайте вправи 531, 532, 533.

Домашнє завдання. Вправа 534.

19.05.2022

Тема. Лексикологія

  Добрий день, діти. Сьогодні ми будемо повторювати теми, які вивчали протягом року. Починаємо з розділу " Лексикологія". Перегляньте відеоурок, виконайте завдання.

Повторіть § 7-13 у підручнику, виконайте вправи 520, 523(тести).

19.05.2022

Тема. Будова слова й орфографія

  Продовжуємо повторювати вивчений матеріал. Перегляньте відеоурок, перевірте свої знання з розділу «Будова слова й орфографія».

Розгорніть підручники, перечитайте правила (§ 14-18), виконайте вправу 528, 530(тести).

17.05.2020

Контрольна робота (диктант) виконується на чистих подвійних листочках в лінію.

На першій сторінці потрібно підписати роботу за заразком:

                                                          Дистанційне навчання

                                                        Контрольний аудіодиктант

                                                              з української мови

                                                           учня (учениці) 5 класу

                                               філії №2 КЗ «Гайворонський ліцей №2» 

                                                                 Прізвище, ім'я      

           Далі розгортаєте листочок і записуєте заголовок диктанту.

                                        Пісенні скарби українців

           На наступному  рядку з абзацу починаєте писати диктант

                                     

Бажаю успіху!


12.05.2022

Тема. Узагальнення вивченого з теми «Пряма мова. Діалог». Тренувальні вправи

Повторюємо!

1. Розмова двох осіб - це…

 2. Розмова декількох осіб одночасно без вказівки на автора- це…

 3. Перед реплікою ставиться…

 4. Пряма мова завжди береться в …

 5. Після слів автора перед прямою мовою ставиться…

 6. Кожна репліка починається з  …

 7. Дослівно передане висловлювання однієї особи називається…

 8. Чим у реченні супроводжується пряма мова?

 9. Де в реченні буває пряма мова?

10. Які розділові знаки ставимо, коли пряма мова стоїть на початку речення?

11. Які розділові знаки ставимо, якщо пряма мова стоїть після слів автора?

12. Як пишуться слова автора перед прямою мовою?

 13. Як пишуться слова автора після прямої мови?

Виконати вправи

Вправа 1. Записати речення. Побудувати схеми.

Батько вислухав їх і каже: «Вибирайте собі коней з табунів яких завгодно і їдьте куди хочете». 2. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк назустріч йому і каже: «Злазь з коня, я його з'їм!» 3. От дурень як уздрів її та й каже вовкові: «Як би мені украсти цю птицю?» 4. «Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам», -- каже йому вовк. 5. «Давай уб'ємо його, а коня, жар-птицю і красну дівицю візьмемо собі!» -- вигукнули парубки. 6. «В чому ж я тобі принесу?» — питає сорока.

Вправа 2. Прочитайте текст. Відредагуйте його та запишіть у формі діалогу.

Мамо, привіт! Добрий день, Марійко! Як справи у школі? Усе гаразд, мамо. Що нового ти дізналася сьогодні на уроках, Марійко? Про дятла, мамо. А що ж саме розповідали про дятла, Марійко? Що дятел лікує дерева в лісі, що дятел дістає з-під кори дерев хворих комах …

Вправа 3.Складіть і запишіть діалог про комічний випадок з вашого життя.

Домашнє завдання. Вправа 511.

 

12.05.2022 

Тема. Діалог. Тире при діалозі

  Добрий день, діти. Сьогодні поговоримо про діалог, з чого він складається та які розділові знаки треба ставити при діалозі.  

    Перегляньте відеоурок, виконайте завдання.

Опрацюйте матеріал підручника (с. 204), виконайте вправи  507, 508.
Домашнє завдання. § 48, вправа 510.

10.05.2022

Тема. Відмінність між прямою та непрямою мовою.

  Добрий день, діти. Продовжуємо вивчати пряму мову, визначимо, що таке непряма мова та відмінність між прямою та непрямою мовою. Перегляньте відеоурок, виконайте завдання.

Розгорніть підручники на сторінці 202, виконайте вправу 503.

Домашнє завдання. Вправа 504.

05.05.2022 (2 уроки)

Тема. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою

 Добрий день, діти. Сьогодні ви ознайомитеся з особливостями будови речень з прямою мовою, інтонацією в них; навчитеся розрізняти слова автора і пряму мову, ставити і пояснювати розділові знаки при прямій мові. 

Перегляньте відеоурок, виконайте запропоновані задання.

Опрацюйте матеріал підручника (с.200 -201), виконайте вправи 497, 498, 499.

Домашнє завдання. § 47, вправа 501. 

03.05.2022

Контрольна робота № 8. Відомості з синтаксису й пунктуації (тести)

1. Указати речення, у якому є однорідні члени

А Велика кількість птахів оселяється на березі моря.

Б Мати поклала в торбинку хліба та цибулі.

В Моя любов до народу не дозволяє мені віддати рідний край на поталу лютому гнобителю.

2. Указати речення, у якому є узагальнювальне  слово перед однорідними членами

А Харитя поклала торбинку, взяла в руки серп і почала жати.

Б Плоскі вершини гір вкриті ковилою, житняком, шавлією.

В Полювати на дрібних тварин злітаються хижі птахи: орли, сови, яструби.

3. Указати речення, у якому є звертання (розділові знаки пропущені):

А. Дозвольте отамане нам на башти стати.

Б Та це ж садівникова донька Наталка.

В Моя подруга Ганнуся якось зайшла до мене.

4. Указати речення, у якому правильно розставлені розділові знаки при звертаннях

А Повій вітре тихесенький, з-за синього моря та принеси в Україну козацькую волю!

Б Сонце! Я тобі вдячний.

В Молодий, козаче, чого зажурився?

5. Указати правильну форму кличного відмінка іменників:

А. Вікторія – Вікторію, Ілля – Ілле;

Б. Богдан Богдане, Вікторія – Вікторіє;

В. Аня – Аню, Микола – Миколу.

6. Указати речення, у якому є вставне слово або сполучення слів (розділові знаки пропущені)

А Дивна річ лежить переді мною.

Б Дивна річ лелеки залишилися зимувати.

В Ранньою весною буває на річці повінь.

7. Указати правильне твердження

А Звертання і вставні слова не виступають членами речення.

Б Звертання і вставні слова виступають другорядними  членами речення.

В Звертання і вставні слова виступають головними членами речення.

8.  Указати складне речення

А  Білі стовбури молодих дерев блищать на сонці, і від цього гай стає ще світлішим.

Б  Весна – пора нових радощів і для людини, і для всього живого.

В  Сонце піднімається все вище, світить яскраво, більше дає тепла.

9.  Указати речення, у якому правильно розставлені розділові знаки

А Польова повитиця полізла догори по стеблині жита, і розтулила свої білі делікатні квіточки.

Б Слов’яни не мали своєї держави, і кожне плем’я жило окремо своєю громадою.

В Гордовито стоять колючі малиново-червоні шишки будяка над ними літають джмелі.

10.  Указати правильне твердження

А  Прості речення в складному можуть поєднуватися за допомогою сполучників.

Б  Прості речення в складному можуть поєднуватися без сполучників.

В  Прості речення в складному можуть поєднуватися за допомогою сполучників і  без сполучників.

11.     Побудувати речення за схемою, визначивши синтаксичну роль однорідних членів:

УС: О, О, О.                                           

12.     Утворити складні речення, з'єднуючи частини речення сполучниками і, а, але.

1)    Повіяв свіжий вітерець. По полю побігли золотаві хвилі.

2)    Пішов дощ. Земля освіжилась.

 Домашнє завдання.  Повторити про граматичні помилки.

 

28.04.2022 (2 уроки)

Тема. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим звязком. Кома між частинами складного речення

 Добрий день, діти. Сьогодні ви ознайомитеся з будовою складного речення, його інтонацією, навчитеся  відрізняти складне речення від простого, обгрунтовувати розділові знаки за допомогою вивчених правил, реконструювати просте речення у складне.

 Перегляньте відеоурок, виконайте всі запропоновані завдання.

 Опрацюйте матеріал піручника (§46), виконайте вправи 487, 488, 489.

Домашнє завдання. §46, вправа 492.

26.04.2022

 Тема. РЗМ Лист до рідної людини з використанням звертань і вставних слів

Добрий день, діти. Сьогодні в нас урок розвитку звязного мовлення, і ми будемо вчитися писати листи. Перегляньте відеоурок і виконайте всі завдання, які пропонує вчитель.


Домашнє завдання. §62, письмове завдання подано в кінці відеоуроку.

21.04.2022 (2уроки)

Тема. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів. Виділення вставних слів на письмі комами

  Добрий день, діти. Сьогодні ви ознайомитеся з вставними словами та сполученнями слів, дізнаєтеся, що вони виражають і яка їхня роль у мовленні. Навчитеся знаходити вставні слова у реченні та виділяти їх комами.

  Запишіть у зошити дату, тему уроку. Перегляньте відеоурок, виконайте завдання вчителя.

 Опрацюйте матеріал підручника (с.191,192), виконайте вправи 477, 478, 481.

Домашнє завдання. § 45, вправа 479.

19.04.2022

Тема. УМР Ділові папери. Оформлення конверта

  Добрий день, діти. Сьогодні в нас урок мовленнєвого розвитку. Починаємо вивчати ділові папери. Ви познайомитеся з джерелами писемності, з правилами підписування конверта, навчитеся правильно писати адресу на конверті.

 Запишіть у зошити число, тему уроку. Перегляньте відеоурок, виконайте задання, які пропонує вчитель.

 Прочитайте матеріал у підручнику (с.245, 246 « Запамятаймо!»).

Домашнє завдання. Вправа 580.  

14.04.2022 (2 уроки)

Тема. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

  Добрий день, діти.  На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся про звертання, його функцію в мовленні, навчитеся знаходити звертання в реченнях, розставляти розділові знаки при звертанні, правильно інтонувати речення із звертанням.

Запишіть у зошитах число, тему уроку. Подумайте, чи відомо вам щось про звертання? Перегляньте уважно відеоурок, виконайте завдання, що пропонує вчитель.

Розгорніть підручники, опрацюйте матеріал (с.187,189), виконайте вправи 468, 469, 472.

Успіхів вам у навчанні!

 

12.04.2022 (2 уроки)

Тема. РМ Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення

 Добрий день, діти. Сьогодні в нас урок розвитку звязного мовлення. Ви будете писати контрольний переказ тексту. Роботу виконуйте спочатку на чернетках, а після редагування переписуйте тексти в робочі зошити. Запишіть число, тему уроку.

                                Дванадцяте квітня

     Контрольний докладний переказ тексту розповідного

 характеру з  елементами  роздуму, що містить однорідні  члени     речення

                              Могутній патріарх лісів                        

Уважно перегляньте відеоурок і виконайте всі завдання, які пропонує вчитель.

      Бажаю успіху!


07.04.2022

Тема. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з

однорідними членами.

 Вітаю вас, дорогі пятикласники, на уроці української мови! Сьогодні ми продовжимо вивчати узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами та розділові знаки при них.

 Спочатку давайте проведемо аутотренінг, тобто налаштуємося на урок. Отже, повторюємо кожне речення.

Я – пятикласник!

Я хочу якомога більше знати!

Я думаю, замислююся, пригадую!

Мої думки позитивні!

Я – творча особистість!

А тепер розгорніть зошити, запишіть число, тему уроку. Перегляньте відеоурок з теми, виконайте запропоновані завдання.

Розгорніть підручники, прочитайте правило на с. 184. Виконайте вправи 457, 463. Дякую за роботу! 

 05.04.2022

Тема. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами

 Добрий день. Продовжуємо вивчати однорідні члени речення.

 Запишіть у зошити число, тему уроку. Перегляньте відеоурок, уважно послухайте пояснення вчителя, виконайте всі завдання, що він пропонує.  

                               

31.03.2022

Тема. Кома між однорідними членами речення

  Добрий день. Продовжуємо вивчати однорідні члени речення, визначимо основні випадки вживання коми в реченнях між однорідними членами.

Розгорніть зошити, запишіть число, тему уроку. Перегляньте відеоурок, виконайте завдання,запропоновані вчителем.
Опрацювати матеріал підручника (с.179 -181), виконати вправи 444, 448, 451. 


29.03.2022

Тема. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками й, але, і)

 Добрий день, діти. Сьогодні починаємо вивчати речення з однорідними членами.

Розгорніть зошити, запишіть число, тему уроку. Перегляньте відеоурок, виконайте всі вправи, які пропонує вчитель.

                                 

24.03.2022

Тема. Другорядні члени речення. Тренувальні вправи

  -Добрий день, діти.Сьогодні ви повторите і закріпите вивчені відомості з синтаксису; удосконалите уміння і навички визначати головні та другорядні члени речення.

Запишіть у зошитах число і тему уроку.

Пригадайте вивчені правила та виконайте подані завдання.  

— Перепишіть речення, знайдіть у них головні та другорядні члени речення і підкресліть їх.

З прадавніх вижухлих віків бере початок рід наш славний (Д. Луценко). Соняшник золотоголовий лице за сонцем поверта. Посадила стара мати три ясени в полі (Т. Шевченко). Задумливо шепочуться над школою стрункі осокори (Ю. Збанацький).

— Назвіть другорядні члени речення.

— Який член речення називається додатком?

— На які питання відповідає додаток?

— Який член речення називається означенням?

— Якими частинами мови може бути виражене означення?

— Яку роль у мові відіграють означення?

— Який член речення називається обставиною?

— Які значення мають обставини?

— Поширте подані речення другорядними членами.

Сонце (на який час?) ... засліпило (кого?) ... . (Яка?) ... доріжка стелиться між (якими?) ... хлібами. Струмок вибігає (звідки?) ... і впадає в озеро, потім по другім боці (чого?) ... знов витікає і губиться (де?) .... Подихає (який?) ... вітерець і розносить тепло

— Складіть речення, які за будовою відповідали б поданим схемам.

4. Тестові завдання.

1. Вкажіть речення з означенням.

A. У саду розквітали дерева.

Б. Біля хати ростуть вишні.

B. Двері тихо відчинилися (С. Плачинда).

Г. Шелестить шовкова трава (А. Лотоцький).

2. Виділіть речення з додатком.

A. Цвітуть білі вишні (Б. Харчук).

Б. Пролітають біленькі сніжинки (С. Кузьменко).

B. Вітер змів хмари.

Г. Весело сонечко блищить (П. Грабовський).

3. Позначте речення з обставиною.

A. Лелеки мостили гніздо (В. Близнець).

Б. Костик запалив сірника (А. Алатон).

B. Здалеку долинають нестримні звуки (Д. Чередниченко).

Г. Мати зачинила двері (О. Донченко)

24.03.2022

Тема. Контрольна робота №8. Словосполучення. Речення, його граматична основа. Другорядні члени речення (тести)

1.Словосполученнями є всі поєднання слів у рядку

А    пише красиво, сонячне проміння, біжать діти

Б    лісова стежка, біля дороги, працювати в саду

В    попід вікнами, шкільне подвіря, зимові розваги

Г    дорожні знаки, моя кімната, голосно співати  (1 бал)

2.  Спонукальним є речення

А   Під лежачий камінь вода не тече (Нар. творчість).

Б    Не брудни криниці, бо схочеш водиці (Нар. творчість).

В     Із сухого дерева добре вогонь класти (Нар. творчість).

Г      Лагідний язик може тяжко вдарити (Нар. творчість).  (1 бал)

3.    Виділені слова становлять граматичну основу в реченні

А     Усяка пташка своє гніздо знає (Нар. творчість).

Б      Річечка лісова текла повільно і заростала травами (О. Тамбієв).     

В      Щаслива усмішка робить маму красунею (О. Гончар).

 Г      Поміж берегами неясно окреслилась лінія Бугу (М. Стельмах) (1 бал)

 4.   З одним головним членом є речення

А     Веселе сонечко сховалось в веселих хмарах… (Т. Шевченко).        

Б     У танок химерний вітер водить вишні (В. Коротич).

В      У лузі пахне вогкою травою (О. Гончар).

Г      Цілує сонце рушники у чистій материній хаті (Д. Луценко).  (1 бал)

5.    У реченні Мама налила в глечик сік із яблук виділене слово є

А     означенням

Б    обставиною

В     додатком

Г     підметом  (1 бал)

6.    У реченні Вересень запалив осінні вогнища у лісах і дібровах додатком є слово

А     вересень

Б     лісах

В     вогнища

Г     дібровах  (1 бал)

7.   НЕправильно утворено словосполучення

А    милуватися лісом

Б     зайти о першій годині

В     вибачте мені

Г      дякую тебе  (1 бал)

8.     Помилку у визначенні другорядних членів допущено в реченні

А      Тихо шепочуть листям берези (В. Сухомлинський).

Б      Повільно несе широка ріка води свої (В. Сухомлинський).

В      Вийшов травень з гаю, нивам усміхнувся (М. Сингаївський).

Г       Красива осінь вишиває клени (Ліна Костенко) (1 бал)

9.      Складіть речення за схемою.

Означення підмет присудок обставина означення додаток (1 бал)

10.     Складіть невеликий текст (4-5 речень) на тему бережливого ставлення до тварин. Використайте в структурі тексту одне спонукальне та одне питальне речення.  (3 бали)


22.03.2022

Тема. Другорядні члени речення. Обставина

  Добрий день. Продовжуємо вивчати другорядні члени речення, зокрема  обставини.

  У зошитах запишіть число і тему уроку.

Перегляньте відео з даної теми і виконайте завдання.

                                     


17.03.2022

Тема. Другорядні члени речення. Додаток.

 Добрий день, діти. Сьогодні ви поглибите знання про другорядні члени речення, зокрема про додаток, будете вчитися знаходити додаток в реченні, ставити запитання та підкреслювати.

 Розгорніть зошити, запишіть число, класна робота, тема уроку.

 Перегляньте уважно відео і виконайте запропоновані завдання. 17.03.2022

Тема. Другорядні члени речення. Означення.

 Добрий день, діти. Сьогодні ви поглибите знання про другорядні члени речення, зокрема про означення, будете вчитися знаходити означення в реченні, ставити запитання та підкреслювати.

 Розгорніть зошити, запишіть число, класна робота, тема уроку.

 Перегляньте уважно відео і виконайте запропоновані завдання. 


15.03.2022

Тема. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

    Добрий день, діти. Сьогодні ви ознайомитеся з другорядними членами речення, будете вчитися розпізнавати їх, ставити запитання, підкреслювати відповідно до синтаксичної ролі.

Перегляньте уважно відеоурок і виконайте запропоновані завдання.

 


 10.02.2022 (2 уроки)

Тема. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

   Добрий день діти. На сьогоднішньому уроці ви поглибите знання про речення, його граматичну основу, способи вираження підмета й присудка

Розгорніть зошити, запишіть число, класна робота, тема уроку.

Перегляньте уважно  відеоурок, виконайте запропоновані завдання.

Опрацюйте матеріал підручника (§39), виконайте вправу 402.

Домашнє завдання. §39, вправа 409

08.02.2022

Тема. Головне й залежне слово в словосполученні. Тренувальні вправи

Добрий день, діти. Сьогодні ви повторите вивчений матеріал про словосполучення, будете виконувати тренувальні вправи на визначення головного і залежного слова в словосполученні.

Розгорніть зошити і запишіть число, тема уроку.

Перегляньте, будь ласка, відеоурок і виконайте запропоновані завдання.
Домашнє завдання: параграф 38, вправа 398

25.11.2021

Тема. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів

 Добрий день, діти! На сьогоднішньому уроці ви навчитеся правильно вимовляти наголошені і ненаголошені звуки,  позначати їх на письмі.

 У зошитах запишіть число, класна робота, тема уроку.

 Перегляньте, будь ласка, відеоурок, виконайте запропоновані завдання.Домашнє завдання. §26 , вправа 269.

25.11.2021

Тема. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

Добрий день, дорогі пятикласники! Сьогодні на уроці ви будете вчитися докладно переказувати художній текст, що містить роздум.

Запишіть у зошити число, класна робота, тема уроку.

Перегляньте відеоурок, запишіть у зошити план прослуханого тексту і виконайте запропоновані завдання.

 


 24.11.2021

Тема. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ. Тренувальні вправи.

-         Добрий день! Сьогодні на уроці ви будете виконувати вправи на визначення звукового значення букв я, ю, є, ї та щ, а також відтворювати звучання слова фонетичною транскрипцією.

Розгорніть зошити і запишіть число, класна робота, тема уроку.

Пригадайте!

1. Коли букви я, ю, є позначають два звуки?

2. А коли один звук?

3. Скільки звуків позначають букви ї та щ?

   А зараз виконайте тренувальні вправи.

1.  Запишіть слова в транскрипції.

   Проїзд, мята, сяйво, щасливо.

2.  Випишіть назви квітів, у яких букви я, ю, є позначають два звуки.

Троянда, тюльпан, лілія, конвалія.

3.  Випишіть назви фруктів, у яких я, ю, є позначають один звук.

   Яблуко, шовковиця, вишня, черешня.

4. Запишіть речення. Випишіть слова з літерами я, ю, є, ї, запишіть звукописом, позначте кількість звуків і букв.

   Ми живемо в прекрасному краї – Україні. Він славиться родючими землями, багатими врожаями, чудовою природою.

   Домашнє завдання. Дібрати і записати  6 слів, у яких букви я, ю, є позначають два звуки. З  двома(за вибором) словами скласти речення.

 23.11.2021

Добрий день, діти. Тема нашого уроку «Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ »

Мета нашого уроку - навчитися  визначати звукове значення букв я, ю, є, ї та щ залежно від їхньої позиції у слові та відтворювати  звучання слова фонетичною  транскрипцією.

Розгорніть зошити і запишіть число і тему уроку

 Запамятайте!

Буква щ позначає два звуки [ш] і[ч]

Букви я, ю, є позначають 2 звуки і один. Розглянемо, коли  букви я, ю, є позначають два звуки.

я  [йа]

ю [йу]

є  [йе]

1.На початку слова: яр, юрта, єхидна.

2.Після букви, що позначає голосний звук: армія, заєць.

3.Після апострофа: м’ята, в’юн, б’є.

4. Після м’якого знака: мільярд, Ньютон, ательє.

 В інших випадках я, ю, є позначають 1 звук і м’якість попереднього приголосного.

я  [а]             диня   [д и'н´а]

ю [у]            люди   [л´у'д и]

є  [е]             синє    [с и'н´е]

Буква ї завжди позначає два звуки [йі].

Звуковий запис оформляється в квадратних дужках. Й завжди м’який,  тому м’якість не позначається.

А зараз переходимо до виконання вправ.

Діти, відгадайте загадку.

 Має повно колючок,

 Мов зелений їжачок,

А в зимові гарні свята

Має ще й прикрас багато.  (Ялинка).

1.Із тексту загадки випишіть слова,  у яких є буки я, ю, є, ї. Зробіть  їх фонетичну транскрипцію  та з’ясуйте, скільки ж букв і звуків у цих словах.

Має  [м а'й е] -3б., 4 зв. ; колючок  [ к о л´у ч о'к]-7б.,7 зв.; їжачок[й і ж а ч о̍'к] – 6б., 7 зв.; свято[с´вʼа'то]

 – 5б., 5зв.; ялинка[й а л и̍ н к а] – 6б., 7 зв.

 2Розгорніть  підручники  і виконайте вправу 236(с.101).

3. Тестове завдання

У якому рядку в усіх словах букви я, ю, є позначають один звук? 

1. Завдання, дрімає, життя.

2. Єдність, сім'я, обличчя.

3. Буря, копієчка, моє.

4. Лялька, гратися, малюк.

Домашнє завдання. Вправа 242.

 

 

 

 

 
15.10.2020

Тема. РЗМ Письмовий твір - опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

Пригадайте!

Ø Які типи та стилі мовлення вам відомі?

Ø Яка функція префіксів та суфіксів у словах?

Ø За допомогою яких суфіксів можна виразити емоції ніжності, замилування, пестливості чи, навпаки, згрубілості?

 Читання уривка з повісті Н. Бічуї «Шпага Славка беркути»

Сорока блиснула хитрим оком, широко розкрила дзьоба: «Кк-ха!» — і, перелетівши через усю кімнату, сіла стефкові на плече. І це зламало Стефкову їжакуватість.

— Впізнала? — здивувавсь і засміявся, своїм звичаєм показавши усі гарні, великі зуби.

Надія Григорівна — дрібненька, ніби якась кругла, тепла, з малими, як у дитини, руками і добрим, тремтливим голосом.

— Мабуть, упізнала, — погодилася вона з Стефком. — Або ж просто ти славний хлопчик. Вона до лихого не піде, тільки стане отак при нозі, дзьоба розкриє, крила розчепірить і все кхакає.

Стефко хмикнув. Одне дивина — сорока впізнала, а друге, ще дивніше, — нібито він славний хлопчик! Ну й ну!

Кімнатка була маленька, не набагато більша від тієї, де жив Стефко з батьком, та виглядала вона зовсім інакше. У шафах книжок стільки, що й не полічиш. Меблі ніби хто сам із жовтого живого дерева стругав — скоріш сільські, ніж міські, — і широкий м’який тапчан із скрипучими пружинами. Скрип сподобався хлопчикові, і він раз по раз вовтузився на тапчані, аби пружини заскрипіли.

А потім його запросили до гарячого борщу. Стефко спершу відмовлявся, а коли смачний дух заповнив кімнату і червоний борщ забілили сметаною, хлопець раптом відчув, що йому аж слина підступає до уст і в животі болить — так їсти хочеться, і не втримався, таки сів до столу. Надія Григорівна розповідала про сороку, Стефко їв і сміявся, бо дуже вже кумедною виявилася знайдена в парку птаха! Називали її Кавкою. Вона збирала усякі корки*, ґудзики, кісточки, брязкальця і носила на переховок під подушку до надії Григорівни. А то сідала їй простісінько на голову і зазирала в обличчя — бавитися запрошувала.

— А в мене кіт Бурко є. Чорний, як заслінка від печі. Він весною у мандри йде, а коли вже студінь починається, то вертає. Пошкребе лапою двері, мовби ніколи ніде й не блукав, і просто до своєї миски...

 Дайте відповідь на запитання

Ø До якого типу та стилю мовлення належить цей текст? (Розповідний з елементами опису птаха та свійської тварини, художній стиль.)

Ø Опишіть за цим уривком сороку, кота.

Ø Які художні засоби виразності вживає письменниця у своїх описах? (Епітети: хитрим оком, широко розкрила, сідала їй простісінько на голову; порівняння: чорний, як заслінка від печі; малими, як у дитини.)

Ø У яких словах зустрічаються емоційно забарвлені суфікси та префікси? (Дрібненька, маленька, простісінько, переховок.)

Ø Зробіть висновок. (Засобів виразності небагато, потрібно вживати їх доцільно, як і слова із емоційно забарвленими суфіксами та префіксами; спілкування з тваринами, допомога їм робить людей добрішими, милосерднішими.)

 Складаємо план опису тварини

1. Що це за тварина?

2. Яка вона за розміром?

3. Якого кольору?

4. Які у тварини очі, вуха, ніс, хутряний/пір’яний покрив (якщо є)?

5. Які повадки, звички у цієї тварини?

6. Взаємини з людьми та з іншими тваринами.

7. Ваше ставлення до тварини. Вплив тварин на людей.

 Вибір тварини для опису (за картиною, фотографією, слайдом, по пам'яті).

Придумування ситуації, випадку, у розповідь про які можна ввести опис тварини.

Добір художніх засобів, слів із емоційними суфіксами та префіксами.

Написання творів на чернетках.

Удосконалення текстів, запис у чистовому варіанті.

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Закінчити письмову роботу


19.10.2020

Тема.  Правопис  значущих частин слова.

Сьогоднішній урок — це урок закріплення тих знань, умінь і на­вичок, які ми здобули під час вивчення теми «Розбір слова за будо­вою». Будемо удосконалювати вміння розбирати слова за будовою, знаходити, визначати й утворювати слова за допомогою вказаних суфіксів, префіксів, пильнувати за грамотністю письма.

Пригадаймо!

1.  Що таке будова слова? — В українській мові всі слова склада­ються із морфем, що мають важливе значення для побудови різних висловлювань будь-якої людини.

2.  Назвіть значущі частини слова. (Корінь, суфікс, префікс, закін­чення — значущі частини слова.)

3.  Що таке суфікс? (Суфікс — значуща частина слова, яка стоїть після кореня і слугує для творення слів із новим лексичним зна­ченням.)

4.  Дайте визначення префіксу. (Префікс — це значуща частина слова, яка знаходиться перед коренем і слугує для утворення нових слів.)

5.  Що позначає корінь? (Корінь — це головна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення споріднених слів.)

6.  Закінчення — це... (змінна значуща частина слова, яка вира­жає його граматичні значення — рід, число, відмінок, особу, час тощо — і слугує для зв’язку слів у реченні).

Моделювання нових слів

Від зазначених слів за допомогою суфіксів і префіксів утворіть і запишіть нові слова. Виділіть основу й закінчення.

Товариш, грати, горіти, брат, козак, птах, садівник, біг, дорога,море.

Досліди слова

У слові книжка знайдіть суфікс, доберіть ще кілька слів із цим самим суфіксом, поясніть значення утворених слів.

У слові перебігти визначте префікс, доберіть ще кілька слів із цим самим префіксом, поясніть значення утворених слів.

Утворіть з допомогою суфіксів -ян -, -яч- прикметники. Яке пра­вило об’єднує слова, що утворилися? Сформулюйте правило, до­беріть аналогічні приклади: риба, солома, жирафа, дерево, олово, жаба. З двома утвореними словами складіть речення.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯВиконайте вправу 141. Випишіть виділені слова, позначте в них графічно частини слова


20.10.2020

Тема.Тренувальні вправи


Пригадайте, з яких частин складається слово (закінчення, основа, корінь, префікс, суфікс ).

Запишіть тему уроку в зошити.

Вправа «Сенкан»

 СЛОВО 

Сильне, влучне ( гарне, мелодійне…)

Впливає, вражає, допомагає

Найсильніша зброя людини

Сила ( вплив, зброя, краса, музика)

 *Розібрати слова за будовою 

  Передзвін, проліски, навесні, гарно, видолинок.

*Вправа «Спотиканочка». Знайти зайве слово

 Вибрати, вигодувати, виліт, окраса.

Садок, дубок, столик, кілок.

Сорока, сороканіжка, землекоп, краєвид.

Стіл, день, любов, лелека.

    * Подумай!

 Яку роль виконують суфікси і префікси у словах?

–Чи зміниться значення слова від використання певного префікса чи суфікса?

Селянин, селюк

Сад (садок, садочок, садище)

Рід ( зріднитися, поріднитися, виродження)

– У яких стилях мовлення ми можемо використовувати такі слова?

   * Вправа «Знайди слова-родичі». Випиши їх. 

 Літо, літати, переліт, літній, літечко, літак, зліт, по-літньому.

Вода, водій, водолаз, водити, водний, водіння, переводити.

Скласти речення із словосполученнями  літній день, літній чоловік

 «Доторк до мистецтва»

 Скласти твір-мініатюру за опорними словами.

Звук, відзвук, звучання, милозвучна, відзвучала, звукова.

Пісня, пісенька, пісенність, пісенний, піснетворці.

 * Вправа «Найуважніший учень» ( назвати спільнокореневі слова чи форми слова у фразеологізмах)

Взяти себе в руки, липкі руки; язиката Хвеська, за язик тягнути; голий, босий, але у вінку, терновий вінок; голова і два вуха, закрутити голову; ситий голодного не розуміє, голод – не пан; не падати духом, душа в душу; бити байдики, битий небитого несе.

 Тестування (макс. – 2 бали)

 1. Які слова мають закінчення?

А) Змінювані.

Б) Незмінювані.

2. У якому слові нульове закінчення?

А) Кінь.

Б) Небо.

В) Високо.

3. У якому рядку записані форми слова?

А) Рік, роковини, річний.

Б) Вода, води, водою.

В) Водій, привід, водолаз.

4.  З яких значущих частин складається змінюване слово?

А) Корінь і закінчення.

Б) Префікс і суфікс.

В) Префікс, корінь, суфікс і закінчення.

Г) Основа і закінчення.

Закінчити  речення»

Значущими частинами слова є…..

Носієм лексичного значення у слові є….

Емоційного забарвлення словам можуть надавати……

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Вправа 142.


 21.10.2020

Тема. Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-

Розгорніть зошити, запишіть число, тему уроку.

Працюємо з таблицею.


                                            Написання префіксів 

Пре-

При-

Прі-

означає вищу міру ознаки (можна замінити словом дуже)

означає:

в словах прізвище, прізвисько, прірва.

прегарний — дуже гарний

а)наближення: прибігти;

б)приєднання: пришити;

в) неповноту дії чи ознаки: прилягти;

г) результат дії: приручити


Робота за підручником
(с.79. Запамятаймо!).

Вправа 180 (письмово).

Творча робота.

Завдання I: подані словосполучення замінити одним словом з префіксом пре-, при-. Обґрунтувати написання префікса пре- чи при-.

Дуже добра, дуже зла, дуже гострий, дуже тугий, дуже великий, посадка літака, невеликий мороз, поява птахів навесні.

Завдання II: дібрати до поданих слів антоніми, утворити з ними словосполучення.

Зразок: Відліт — приліт, приліт птахів.

Відв’язати, від'їхати, прегарний, відчепити, пресумний, віднести, прехороший, відхід.

Робота в зошитах.

Завдання: переписати, вставляючи замість крапок і, е чи и. Пояснити орфограми на місці пропусків.

Сонце підбилося вище і пр..грівало. (Гр. Тютюнник.)

Здалека долітав пр..глушений гомін. (гр. Тютюнник.)

З веселим пр..зирством ставиться юнак до життєвих незгод. (О. Гончар.)

Дунай темніє внизу, як пр..рва. (О. Гончар.)

Повторюємо!

— Коли в словах пишеться префікс пре-?

— Коли пишеться префікс при-?

— Коли пишеться префікс прі-?


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, §18, вправа182.

 22.102020


  ТЕМА. Тренувальні вправи

 Запишіть у зошити число,тему уроку.

 Прочитати подані слова, вказати в них префікси. Як вимовляються ненаголошені голосні в префіксах пре-, при-? Зробити звуковий запис слів.

  Прехороший, припливши, премудрість, присолити, прилягти, презлий.

   Завдання

   1. Утворити від поданих слів за допомогою префікса  пре-  нові слова. Якого значення надає словам префікс?

         Тихий, добрий, мирний, спокійний, міцно, голосно.

   2. Пояснити, якого значення надає словам префікс при-.

         Прибути вчасно. Привести дитину. Прилетіти літаком. Приморське

         місто. Приміська зона. Приморожена риба. Причинені двері.

3. Додати до кожного з поданих слів префікс пре- або при-. Пояснити свій вибір.

   Багатий, вабити, везти, веселий, вітати, в”язаний, дивний,

     довго, дорожній, крутити,писаний, солити, тиск, чудовий.

Розподільне письмо.

Записати слова з префіксами пре-, при- у дві колонки.

Преглибокий, придунайський, прибути, приносити, прегаряче,

преболючий, привітати, приклеїти, предорого, предивний,

прикласти, премалий, присісти.

Творча робота

Утворити від поданих слів нові за допомогою префіксів пре-, при- .

Пригадати і записати слова,які пишуться з префіксом прі-. З двома(за вибором )словами скласти речення.

Мудрий, писати, бігти, милий, будувати, сісти, клеїти, їхати, зелений, дивитись, гнати, гарний, міський, дорого, дбати.

Вправа. Списати, вставляючи замість крапок пропущені букви. Пояснити правопис префіксів.

Пр…красне село стало ще милішим, воно пр…бралося в зело, заквітчалося клеченням. (Ю.Яновський). Вишеньці моїй пр…добре у саду. (Є.Гребінка). Пр…-співує старий, косить (Т.Шевченко) А яка ж то була радість, коли орач виймав кусок пр…черствілого хліба. (М.Стельмах) Сонце підбилося вище і пр…грівало. (Г.Тютюнник) Уляна дивилася на комісара Шредера з непр…хованим пр…зирством. (О.Довженко).

Прочитати речення. Витлумачити значення виділених слів. Записати пять прізвищ.

         Прізвище Сірко, певно було козацьким прізвизьком отамана, отриманим, за січовою традицією, від козаків.

Словничок:

Прізвище. Спадкове родинне найменування, яке додається до імені людини: на прізвище, під чужим прізвищем.

Прізвизько. Назва, дана людині за якоюсь характерною рисою, властивістю.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, параграф18, вправа183.

                                                              

                                               II семестр 2020-2021 н.р.

14.01 2021

Тема. Вимова і написання префіксів з-(зі-),с-; роз-, без-

Доброго дня, дорогі пятикласники ! Сьогодні ви поглибите знання про значущі частини слова , навчитеся правильно писати і вимовляти слова з префіксами з- (зі-),с-; роз-, без-.

Отже, розгорніть, будь ласка, зошити і запишіть:

                                         Чотирнадцяте січня

                                                Класна робота

                  Вимова і написання префіксів з-(зі-),с-; роз-,без-

Пригадаймо!

Основа слова(префікс , корінь , суфікс) і закінчення – значущі частини слова.

Префікс – це значуща частина слова ,яка стоїть перед коренем. За допомогою префіксів творяться нові слова. Наприклад: летіти – прилетіти, облетіти, перелетіти, злетіти.

Запамятайте правило!

Префікс с- пишеться перед приголосними к, п, т, ф, х ( КаФе « ПТаХ»): сказати, спитати, сховати,сформувати,створити.

Перед усіма іншими приголосними пишеться префікс з-. Наприклад, збити, зшити, згоріти, здерти, збігти.

Для полегшення вимови при збігу кількох приголосних префікс з- уживається з голосним і, на письмі передається сполученням букв зі- : гнути – зігнути, скочити- зіскочити.

Завдання. У поданих словах замість крапок вставити префікс с- або його форми з-, зі-. Випишіть підряд слова спочатку з префіксом с-, потім із з-, а тоді із зі-.

…кис, …годен, …сохла, …хов, …терті, …вяла, …шиток, …верхньо, …фотографований, …важ, …гин, …постерігач, …грів, …повна, …малку, …ріс, …сип, …споду, …тис, …дер.

Ключ. Якщо вправа виконана правильно, то з останніх букв записаних слів прочитаєте прислівя. Запишіть його в зошит і запамятайте.

Запамятайте!

У префіксах роз-, без- на кінці завжди пишеться літера з: розбити, розчесати, розказати, безкрайній, безтурботний.

Творче завдання. До поданих слів дібрати синоніми з префіксами роз-, без-, з-, с-.

Бесіда, глибокий, сумний, хоробрий, чавити, говорити.

Довідка: розмова, бездонний, безрадісний, безстрашний, роздавити, сказати.

Домашнє завдання. Вивчити параграфи 16, 17, виконати вправи 161, 172.


19.01.2021

Тема. Позначення мякості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я

 

Добрий день! Сьогодні ви дізнаєтеся, як в українській мові позначають на письмі м’якість приголосних. Запишіть у зошитах :

                       Девятнадцяте січня

                           Класна робота

  Позначення мякості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я

                                           

Запамятайте!

 

Звук і буква — два різних поняття, хоча тісно пов’язаних між собою. Звук ми чуємо, букву бачимо, тобто сприймаємо візуально.

В українській мові м’якість приголосних на письмі позначають:

— буквою ь (м’який знак): тиждень, льон;

— буквами є, ю, я, коли вони стоять після м’якого приголосного: синє, людина,подяка;

— буквою іконвалія, лід.

 

Робота з підручником.

1)   Опрацюйте теоретичний матеріал (с.149)

2)   Виконайте  вправу 368.

Зразок. Літо [л' і´ т о], гнеться [г н е´ ц': а]

 

Завдання.  Спишіть слова. Підкресліть букви , що позначають мякі приголосні звуки. З двома (за вибором ) словами складіть і запишіть речення.

Горобець, вогонь, сьомий, льон, повінь, сільський, люди, третє, ліхтар, камінчик, кузня, пісня.

 

4. Вправа. Знайдіть і підкресліть « зайве» слово.

 

 1. Тінь, сіль, тік, хміль;

2. Дитя, моя, сім’я, надія;

3. Льон, сльоза, підйом, дьоготь

 4. Земля, доля, воля, поле.

 

Домашнє завдання.

Вивчити теоретичний матеріал (с.149), виконати вправу 369.

20.01.2021

Тема. Основні правила переносу

Пригадайте!

-         Найменша одиниця мовлення – звук.

-         Звуки мови та мовлення вивчає розділ науки про мову, що називається - фонетикою.

-         В українській мові звуків – 38.

-         Голосні звуки утворюються за допомогою – голосу.

-         Голосних звуків в українській мові – 6.

-         Приголосні звуки утворюються  з допомогою - голосу і шуму або тільки шуму.

-         Приголосних звуків – 32.

-         Дві літери позначають один звук - … сполучення дж, дз.

-         Літери  я, ю, є, ї, щ  позначають -  … два звуки.

-         Графічне зображення звука - це літера (буква).

-         Сукупність букв кожної мови, які розміщенні в певному порядку, називається – алфавітом.

-         Усього в  українській мові літер -33.

Сьогодні ви поглибите  знання про склад, вивчите основні правила переносу слів. Розгорніть зошити і запишіть:

                                  Двадцяте січня

                                   Класна робота

                               Основні правила переносу

Запитання:

-        Що таке склад?

Складце частина слова, яка вимовляється одним поштовхом повітря.

Склад може бути утворений з одного чи кількох звуків, один з яких обов’язково

є голосним:

рік1 склад;                       звиай – 2 склади;

         мои-тва3 склади;           миоер-дя 4 склади.

                                             Склади

відкриті  - закінчуються                      закритізакінчуються

на голосний звук                                    на приголосний звук

  не-бо, свя-то                                           ан-гел, муд-рець

Робота з таблицею «Основні правила переносу слів».

Найголовніше правило переносу слів: з одного рядка на інший частини слів потрібно  переносити здебільшого за складами.  Але потрібно пам’ятати,  що    правила поділу на склади не завжди збігаються з правилами переносу слів із рядка в рядок. Зараз ми опрацюємо теоретичний матеріал таблиці «Основні правила переносу слів».

Основні правила переносу слів 

Правила

Приклади

1.

Частини слів з одного рядка в другий переносяться за складами

ка-лач, ве-чір, Ма-лан-ка

2.

Слова з подовженими двома літерами можна переносити двома способами

жи-ття і жит-тя,

ві-ру-ва-ння і ві-ру-ван-ня,

збі-жжя і збіж-жя

3.

При подвоєнні літер на межі значущих частин слова можливий тільки один перенос

від-ділити, без-змістовний

лимон-ний, буден-ний

4.

Одна літера не залишається в попередньому рядку й не переноситься

Ма-рія (а не Марі-я),

на-ція (а не наці-я)

 

5.

Не розривають при переносі йо, ьо

га-йок, зна-йо-мий,

ко-льо-ри, ба-дьо-рий

6.

Апостроф, знак м’якшення, знак переносу, розділові знаки (крім тире) не переносяться в наступний рядок.

хлоп’- ята ( а не хлоп-’ята),

слизь- ко  (а не слиз-ько)

7.

Не розривають сполучення літер дж, дз, які позначають один звук.

Увага! Якщо дж, дз не становлять одного звука (це трапляється, коли д належить до префікса, а ж або з — до кореня), то їх можна розривати

грин-джоли (а не гринд-жоли),

за-дзвеніти (а не зад-звеніти)

 

над-звичайний (а не надз-вичайний),

під-земний ( а не пі-дземний)

8.

Не можна переносити прізвища, залишаючи в попередньому рядку ініціали, складноскорочені слова:

І.Я.Франко (а не І.Я.-Франко),

ООН (а не О-ОН),

АЕС (а не А-ЕС)

9.

У всіх інших випадках – довільний перенос

се-стра і сест-ра, близь-кий і бли-зький, галиць-кий і гали-цький

Працюємо з підручником.  Прочитайте правило на с.105 і виконайте вправу 249.

Вправа «Запам’ятай!»

Завдання. Виразно прочитайте вірш, запишіть у зошити його назву.  Випишіть  у зошити виділені слова, поділяючи їх на частини.

Золоті правила переносу

Для переносу слів завжди

Потрібен поділ на склади.

Як склад з одної букви лиш,

Не перенось його, облиш.

Передню букву пам’ятай,

Від кореня не відривай!

Дж, дз не розривають,

Як злиті звуки позначають.

Подвійних приголосних збіг –

Ти можеш розірвати їх.

У переносі вільний час

З’явився навіть, бо щораз,

Хто добре правила ці знає,

Тепер йому допомагає.

 Чи є такі помічники

Між вас, шановні малюки?

Ось вам слова: Йордан, вода,

Життя, дзвінок, раджу, розвеселяй.

Які ж із правил золотих

Потрібні вам для слів отих?

                   Гр.Бойко

Тести «Шукаємо слова»

1. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку:

А  ра-дію-ть, рад-жу, І-сус

Б  ма-ле-нький, спі-ва-є, я-сел

В  за-дзве-ні-ти, спі-вай-те, взим-ку.

2. В якому рядку  усі слова неправильно поділені для переносу:

А   від-жим, нень-ка, на-дія

Б   спі-ваю-ть,  зад-зве-ні-ли, Ма-рі-я

В  до-ро-гу, сте-жин-ку, ра-дість

3. В якому рядку не можна розривати слова для переносу?

А  ячмінь, юшка, радію

Б  юнаки, воджу, сніжку

В Ісус, юнак, дзвін

Домашнє завдання.

Опрацювати теоретичний матеріал підручника (с. 105). Вправа  248 .

 

 21.01.2021

Тема. Правила вживання знака м'якшення .

Сьогодні опрацюємо правила написання слів із знаком м'якшення.

Відгадайте загадку.

Я один в сім'ї такий,

Кажуть, надто вже м'який.

Хоч мовчун, та не дивак,

В слові я – не зайвий знак.

Запишіть у зошити тему уроку. 

Таблиця «Правила вживання м'якого знака»

Ь пишеться

                        Ь не пишеться

1. Після м'яких д,т,з,с,ц,н,л: мідь,гість, вісь, сіль, олень

1. Після б,п,в,м,ф : голуб,насип,

вісім,верф

2. У дієсловах на –ться:

Вибачається, умивається

2. Після букв ж,ч,ш,щ: ріж,річ,вишня

3. Після л , що позначає м'який приголосний, який стоїть перед іншим м'яким приголосним: їдальня, пальці

3. Після букви р : базар,кобзар,писар

4. У буквосполученнях –льк-, -льч-, -льц-, -ньк-, -ньч-, -ньц-:лялька-ляльці-ляльчин, ненька-неньці-неньчин

4. Після н, л у буквосполученнях

 –лк-, -лч--лц-, –нк-, -нч-, –нц- :

 Наталка-Наталчин – Наталці, хустинка –

 хустинці

5. Слова-винятки : тьмяний, різьбяр, няньчити, бриньчати, женьшень, Маньчжурія.

 Робота з підручником. Прочитайте правила на с.151.

Якими літерами позначається м'якість приголосних?

Коли вживається м'який знак в українській мові?

«Де Ти ЗСи Ці ЛиНи?» або «Де СоНЦе ЗоЛоТе?»

Коли ми не пишемо м'який знак?

Чи можемо ми обійтись без цих знань у повсякденному житті?

Завдання: подані в транскрипції слова записати відповідно до орфографічних норм.

[ т'м'аний ], [л'в'івс'кий] , [зустр'інуц' :а] , [пов'іл'но] , [с'ома ], [бород'ба], [л'ох], [с'іл':у] , [старесен'кий], [кол'оровий], [м'іл'йон], [пал'ц'а], [ коле ц':а ].

Завдання: подані іменники стоять у давальному відмінку однини (кому? чому?). Усі приголосні перед - ці вимовляються м'яко. Запишіть слова в дві колонки: у які вставили м'який знак; 2) у які не треба вставляти м'якого знака.

Квіт..ці, жін…ці, авос..ці, бджіл..ці, очеретян..ці, жмен..ці, гус..ці, свин..ці, галуз..ці, стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, однокол..ці, внучен..ці, снігурон..ці, колис..ці, оболон..ці, нян..ці, тріс..ці, сопіл..ці.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву.

З цих букв прочитаєте початок вислову В.О.Сухомлинського:

„… - то найвища людська освіченість” (Вміння відчувати добро…)

- Як ви його розумієте?

Відгадай!

- Кожен із вас має можливість виділитись не тільки знаннями, але й кмітливістю. Ось вам загадки, а відгадки – слова з м'яким знаком.

1. Кругла, а не місяць,

Біла, а не борошно,

З хвостиком, а не миша. (Редька)

2. Більш за всіх кричить,

А найменше робить. (Півень)

3. Хто спить, а очей не зажмурює? (Заєць)

4.Довгі ноги, довгий ніс.

Прилетів – обід приніс.

Смачних жабеняток

Для своїх маляток. (Журавель)

5. Що дістане зубами потилицю? (Гребінець)

6. Утрьох їдуть братці верхи на конячці . (Пальці й олівець)

З однією відгадкою скласти речення і записати в зошит.

Домашнє завдання. Вивчити правила на с.151, виконати вправу 378.

 

 25 березня 2021 року

Тема. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні

Пригадайте!

Звертання – це…

На письмі звертання виділяються…

В усному мовленні звертання виділяються…

Звертання може стояти на початку, в … та в … речення

Робота з підручником

Опрацювати матеріал підручника самостійно (ст. 187189)

Робота з опорною схемою

Звертання (Зв.) – слово або словосполучення,що називає того, до кого звертаються у мовленні.

Зв., ….(!?)

…, зв., ….(!?)

…, зв.(!?)

Вибірково-розподільна робота

Знайти і розподілити за колонками поширені і непоширені звертання із вірша.

Прекрасні звертання

Є в нашій мові прекрасні звертання,

Добрі і щирі, чудові слова.

Тими словами усяк без вагання

Маму найкращу свою назива:

Мамо, матусенько, мамочко, ненько,

Матінко, усміх твій ніжний ловлю.

Мамонько рідна, моя дорогенька,

Я над усе тебе в світі люблю.

(Зробити висновки про поширені і непоширені звертання)

Робота з текстом

Визначити тему і головну думку тексту. Знайти слова в тексті на підтвердження головної думки.

Густим лісом ішли двоє подорожніх – Дідусь і Онук. Була спека, подорожнім захотілося пити.

Нарешті вони прийшли до струмка. Тихо дзюрчала холодна вода. Подорожні нахилилися, напилися. Дідусь сказав:

Спасибі тобі, струмочку.

Онук посміхнувся.

Чому ти посміхаєшся, онучку? – спитав Дідусь.

Навіщо Ви, дідусю, сказали струмкові спасибі? Адже він не жива істота: не почує Ваших слів, не знатиме про Вашу подяку.

Дідусь замислився. Струмочок все дзюрчав і дзюрчав. У лісі співали пташки.

Помовчавши, Дідусь сказав:

Це так… Струмочок нічого не почує. Якби води напився вовк, він міг би і не подякувати, а ми не вовки, а люди – не забувай цього, Онучку. А знаєш, для чого людина говорить спасибі? Знаєш, кого це слово підносить?

Онук замислився. Він ще ніколи не думав над цим.

Людину, - сказав Дідусь. – Ми говоримо спасибі для того, щоб не стати ні вовком, ні ослом, ні безмозкою куркою…

Проблемне запитання: чи є звертаннями виділені слова?

Творче завдання

Дібрати якомога більше звертань до слів:

Тато, бабуся, сестричка.

Скласти три речення з дібраними звертаннями.

Виконання тестових завдань

1. Виділіть речення зі звертанням.

А Я люблю свою маму

Б Доброго дня, бабусю!

В Ви не підкажете мені, котра година?

2. Якщо звертання стоїть на початку речення і вимовляється з кличною інтонацією, то після нього треба ставити:

А Кому

Б Знак питання

В Знак оклику

3. Звертання бувають:

А Поширені і непоширені

Б Складні і прості

В Головні і другорядні

4. Виділіть речення з поширеним звертанням.

А Рідко, нене, згадую про тебе.

Б Україно! Ти моя молитва.

В Рідна мати моя, завжди згадуватиму про тебе.

5. Визначте речення з непоширеним звертанням.

А Живи, Україно, живи для краси.

Б Скажи мені, мій братику, де тебе шукати?

В З-за моря припливла сюди, кохана чарівнице?

6. У якому реченні правильно розставлено розділові знаки при звертанні?

А Здрастуй, сонце, і здрастуй, вітре!

Б Мир і любов Україно, неси!

В Біла хато хто тебе таку намалював?

Домашнє завдання

Повторити § 44 (ст. 187189), вправа 468.

  13.04.2021

Тема. Звертання. Вставні слова. Тренувальні вправи.

Запишіть у зошитах число, класна робота.

Опрацьовуємо  таблицю.

Слова, що не є в реченні членами речення

Звертання

Вставні слова, словосполучення (сполучення слів)

називає того, до кого звертаються з мовленням

виражають ставлення того, хто говорить (мовця), до повідомлення

Мамо моя, не сумуй (Л. Костенко).

На щастя, тихий вечір йде (Б. Лепкий).

Виконання вправ.

 Творча робота.

— Складіть речення (усно), у яких подані слова виступали б у ролі підметів, додатків та звертань. Поясніть, чому звертання не є членом речення.

Школа, вчителька, однокласники.

— Складіть речення (усно), у яких подані слова виступали б у ролі вставних і у ролі членів речення. Поясніть, чому вставні слова не є членами речення.

Може, здається, бувало.

Вправа

— Запишіть речення. Вкажіть у них звертання та вставні слова, поясніть розділові знаки при них. У третьому реченні підкресліть члени речення, надпишіть частини мови.

Кажуть, дитино, що мова наша солов’їна. Правильно кажуть (І. Малкович). Заспівай мені, мамо моя, як, бувало, колись над колискою (О. Богачук). О дубе, дубе, хто тобі дав сили устояти проти вітрів і злив? Мабуть, земля, яка тебе зростила. Мабуть, народ, який тебе садив (Л. Забашта). Скажіть, будь ласка, фантасте Уеллс, чи буває фантазія похмуріша за дійсність? (Л. Костенко).

Тестові завдання.

1. Звертання:

A) називає того, хто до когось звертаються;

Б) називає того, до кого звертаються;

B) виражає ставлення мовця до повідомлюваного ним.

— Складіть (пригадайте) й запишіть речення із звертанням, звертання підкресліть (напр.: Чи ти в лузі не калина, Україно? Чи не твій то голос лине солов’їно?) (Д. Білоус).

2. У реченні звертання:

A) є головним членом речення;

Б) є другорядним членом речення;

B) не є членом речення.

— Складіть (пригадайте) й запишіть речення із звертанням, підкресліть в ньому всі члени речення (напр.: Глянь, дитино, глянь, кохана, йде у гості ніч різдвяна.) (В. Гринько).

3. Вставні слова і сполучення слів:

A) виражають ставлення мовця до повідомлюваного ним;

Б) означають час, місце, умову, причину того, про що йдеться у реченні;

B) називають того, до кого звертаються.

— Складіть (пригадайте) й запишіть речення зі вставним словом (сполученням слів). Вставне слово (сполучення слів) підкресліть (напр.: Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема.) (К. Перелісна).

4. На письмі звертання виділяють:

A) комами або знаком оклику залежно від інтонації;

Б) лапками;

B) тире.

— Складіть (пригадайте) й запишіть речення із звертанням, у якому після звертання треба поставити знак оклику (напр.: Яблунько, яблунько зелененька! Кинь мені яблучко солоденьке! ) (К. Перелісна).

5. У реченні Мабуть, не з тієї ноги встав (Нар. творчість) вставне слово стоїть:

A) на початку речення;

Б) у середині речення;

B) в кінці речення.

— Перебудуйте подане речення так, щоб вставне слово стояло у кінці речення. Запишіть речення.

6. Звертанням у реченні Водичко, умий моє личко (Г. Демченко) є слово:

A) личко;

Б) водичко;

B) моє.

— Складіть і запишіть речення із звертанням, вираженим іменником у формі кличного відмінка (напр.: Пилипку, Пилипку, поливай липку!) (А. Камінчук.)

Домашнє завдання.

Виконайте вправу 483.

 

 14.04.2021

Тема. РМ Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів

— Сьогодні ми будемо вчитися писати листи, привітання, запрошення своїм рідним, друзям.

Для того щоб привітати рідних зі святом, не потрібно писати листи,— достатньо надіслати письмове привітання.

      Запишіть,будь ласка, в зошитах:

                              Чотирнадцяте квітня

                                   Класна робота

        Тема. Лист до рідної людини з використанням

          звертань і вставних слів

1.Опрацюйте матеріал за таблицею

Листи

Повідомляють про певні події

Діляться враженнями

Звертаються з проханням

— Навіщо людям потрібні листи? (У людей виникла потреба у спілкуванні.)

— Відгадайте слова і запишіть їх у зошит.

• Паперовий пакет, який зберігає таємницю послання. (Конверт)

• Пункт призначення листа, місцезнаходження того, кому лист призначений.(Адреса)

• Цифрове умовне позначення міста, села. (Індекс)

• Людина, яка розносить листи. (Листоноша)

• Людина, якій адресований лист.(Адресат)

— Писати листи — це мистецтво. Листування виникло дуже давно. Листи писали на камені, дереві, пальмовому листі, папірусі, воскових дощечках. Які ж нині листи? Як правильно їх писати?

— Розгляньте написаний лист(с.247,вправа 583)

— З чого починається лист?

— Про що можна розповісти в листі?

— Чим завершується лист?

2. Прочитайте матеріал в таблиці

Можливі складові листа

Приклади

Звертання

Любі мої дідусю і бабусю!

Дорогий братику Сергію!

Шановний Юрію Михайловичу!

Інформація про стан листування

Отримав(-ла) ваш лист...

Давно не було листа...

Отримав(-ла) твій лист, але зразу не відповів (-ла),

оскільки...

Основний зміст (повідомлення

про новини)

Напишу Вам, що у мене нового в школі (вдома)...

Я хочу розповісти Вам...

Розповім усе за порядком...

Запитання адресату

Як Ваше здоров’я?   Які у Вас новини?

Що цікавого у тебе?

Подяка

Дякую за те, що...

Прохання написати лист

Я прошу вас написати...

Передача вітань

Передавайте вітання...

Прощання

До побачення...    Міцно цілую і обнімаю...

Кінцівка і підпис

Ваш внук (ваша внучка)...

Твій друг (твоя подруга)...

Дата і місце написання, якщо ,

їх немає на початку листа

15 листопада 2013 року

м. Харків

Прочитайте текст листа

Доброго дня, дорога сестричко Оленко!

Листа від тебе одержав. Щиро дякую. Ти питаєш про мої шкільні справи. Розповім усе по порядку. Вчуся добре. Нещодавно одержав «12» з математики. Захоплююсь спортом, відвідую гурток шахів. Які у тебе новини? Якими цікавими справами захоплюєшся ти? Передавай мої найщиріші вітання бабусі. До побачення. Міцно цілую і обнімаю вас усіх.

9 квітня 2020 р.

Твій брат Олекса

— Коли пишеш листа, слід дотримувати мовленнєвого етикету. На початку листа потрібно ввічливо привітатися, використовувати шанобливі форми звертання: Ви, Вас, які пишуться з великої букви. У кінці слід так само ввічливо попрощатися, побажати всього найкращого. Коли ви хочете щось попросити, потрібно ввічливо звернутися з проханням (потім обов’язково потрібно подякувати за виконане прохання). У листах використовують слова-звертання, слова-привітання, слова, що виражають прохання, вдячність.

— Напишіть листа близьким людям, які живуть від вас далеко.

3. Ознайомтеся  зі структурою привітання

Привітання — звертання — вітання з подією — побажання — дата, підпис

4.Опрацюйте матеріал підручника (с.246. Запамятаймо!)

— Що потрібно знати, щоб лист дійшов до адресата? (Індекс, він потрібний машині, яка сортує листи на пошті. За цифрами вона визначає, куди, в який район слід відправити листа. (Місто, назву вулиці, номер дома і квартири.)

5. Домашнє завдання. Напишіть привітання другові.

  

15.04.2021

Тема. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між простими реченнями, що входять у складне.

Розгорніть зошити, запишіть число і тему уроку.  

Завдання. Переписати речення, у кожному з них визначити та підкреслити  граматичну основу. З’ясувати, зі скількох простих речень складається кожне складне речення. Пояснити вживання розділових знакiв. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи.

Хмара небо криє, сонечко не блисне, вітер вовком виє, дощ потоком висне.(П. Грабовський.) Проклювали жайворонки хмари дощові, а самі сховалися у густій траві. (В. Заєць.) Дрімає сад, і гостро пахне м’ята. (В. Сосюра.) В калини про зозулю я питаю, але калина не відповіда. (Є. Гуцало.)

Розгорніть підручники. Опрацюйте теоретичний матеріал   (с. 195-196).

Виконайте  вправи

Записати речення. Визначити та підкреслити в кожному граматичні основи, пояснити, як пов’язані прості речення у складне: без сполучників чи за допомогою сполучників (сполучних слів)?

Журавлята жалкували, що ростуть вони поволі. (М. Сингаївський.) Як спить мала травиця, травиці дощик сниться. (А. М’ястківський.) Відцвіли голубі матіоли, згасло літо на жовтих полях. (В. Грінчак.) Ліщинові кущі позадирали списи, по списах дощ стіка, а вітер обтіка.  (Є. Гуцало)

Творча робота.

1) З кожної пари простих речень утворити складні за допомогою сполучників (або сполучних слів). Утворені складні речення записати,  пояснити розділові знаки.

1.Ніч минула швидко. Настав сірий туманний ранок. 2.Буря вщухла. Хвилі продовжували бушувати. 3. Пронісся перший порив вітру. Човен здригнувся.

2) Завершити складні речення і записати їх, ставлячи, де потрібно, коми. Прочитати утворені речення, правильно їх інтонуючи.

1. Сонце вже зійшло, але...

2. Золоті промені сонця торкнулися дерев, а ...

3. Осінь  урочисто прощалася із землею, і ...

4. Навколо стояла урочиста тиша, …

Запитання для самоперевірки

· Які речення називаються складними?

·Скільки граматичних основ, тобто скільки простих речень    може бути у складному реченні?

· Як пов’язані між собою прості речення у складному?

· Як інтонуються складні речення?

· Якими сполучниками можуть  з’єднуватися  прості речення у складному?

· Які розділові знаки ставляться між частинами складного речення?

 Домашнє завдання.

§ 12, вправа 490 .


20.04.2021

Тема. Тренувальні вправи

Запишіть у зошитах число, тему уроку.

Повторюємо вивчений  матеріал

Які бувають речення за будовою? (Прості і складні)

Чим вони відрізняються? (Просте речення має одну граматичну основу. Складне речення містить дві або більше граматичних основ)

Як поєднуються частини речень, що утворюють складне речення? (Сполучниками, сполучними словами, інтонаційно)

Який розділовий знак ставиться між частинами складного речення? (Кома)

Тренувальні вправи

  Переписати речення, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Розставити пропущені коми. Пояснити вживання ком. Довести, що подані речення є складними. Прочитати їх, правильно інтонуючи.

П...шається калинонька  явір молодіє  а кругом їх в..рболози й лози з..леніють. (Т. Шевченко.) По обрію неба сірими баранцями побігли волохаті хмаринки над оз..ром заш...лестів оч...рет а з д...рев стиха знімалися й задумливо падали на землю сухі л...сточки   (С. Васильченко) Жовті пал..чки цвіту тихо гойдалися на волосинках вздовж колосків і непомітний п..лок золотився на сонці. (М. Коцюбинський) З..лена трава горить з..леним огнем а на її довгих л..сточках грає і сяє чиста роса. (Панас Мирний.)

Розгорніть підручник. Виконайте  вправу 493(усно).

Творче конструювання. У поданих прислів’ях дописати другу частину складного речення, поставити потрібні розділові знаки.

Хто людей питає ... . Чим розумний стидається ... . Хто рано підводиться ... . Страшно буває тому ... .

Для довідок.

Той і розум має.  Тим дурень величається.  За тим діло водиться. В кого совість нечиста.

Домашнє завдання. У кожному з речень підкреслити граматичну основу. Вказати складні речення.

Ми йдемо через сінокіс, і темніє над нами небо. Дзвенить земля, а я слухаю. Слухаю небо, слухаю землю і слухаю дідову мову. І в серце моє вливається якась незрима сила, що на віки вічні прив’яже вона мене до цієї землі, до співучої тихої мови.Чим густіша паморозь падала на дідову голову, тим більше він любив мене і щедріше розкривав свою душевну скарбницю. (За В. Симоненком;  63 сл.)

 


21.04.2021

Контрольна робота №8. Відомості з синтаксису й пунктуації(тести)

1. Однорідні члени речення - це
а) усі члени речення, крім головних;
б) члени речення, які відповідають на одне і те питання, відносяться до одного й того члена речення;
в) члени речення, що складають граматичну основу речення.
Скласти (пригадати) й записати речення з двома однорідними присудками. Однорідні присудки підкреслити (напр.: Зашуміла віхола, холодом задихала
).

2. Слова із загальним значенням щодо перелічуваних однорідних членів називаються
а) узагальнюючими;
б) вставними;
в) допоміжними.
Скласти й записати речення із словом із загальним значенням рослини та однорідними членами речення кущі, мох, трава, квіти.

3. Після узагальнюючого слова перед однорідними членами речення ставиться
а) кома;
б) тире;
в) двокрапка.

4. Між однорідними членами речення, що не поєднуються сполучниками, ставиться
а) тире;
б) двокрапка;
в) кома.

5. Однорідними у реченні: Природа, час і терпеливість – найкращі лікарі. - є
а) підмети;
б) означення;
в) обставини.

6. Звертання
а) називає того, хто до когось звертається;
б) називає того, до кого звертаються;
в) виражає ставлення мовця до повідомлюваного ним.

7. У реченні звертання
а) є головним членом речення;
б) є другорядним членом речення;
в) не є членом речення.

8. Вставні слова і сполучення слів
а) виражають ставлення мовця до повідомлюваного ним;
б) означають час, місце, умову, причину того, про що йдеться у реченні;
в) називають того, до кого звертаються.

9. На письмі звертання виділяються
а) комами або знаком оклику залежно від інтонації;
б) лапками;
в) тире.

10. У реченні: Мабуть, не з тієї ноги встав. - вставне слово стоїть
а) на початку речення;
б) у середині речення;
в) в кінці речення.

11. Складне речення
а) має одну граматичну основу;
б) має дві граматичні основи;
в) має дві і більше граматичні основи.

12. Речення: Як мала у тебе сила, то з гуртом єднайся ти. - є
а) розповідним; складним;
б) спонукальним, складним;
в) спонукальним, простим


22.04.2021

Тема: Пряма мова. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою.

Запишіть у зошитах число, тему уроку.

Розгорніть підручники і  прочитайте теоретичний матеріал (с. 200).

Опрацюйте  таблицю.


ПРЯМА МОВА

 

Виражає

чуже мовлення, передане дослівно, без змін

Супроводжується

словами автора, які вказують, кому вона належить

Утворює

разом зі словами автора речення з прямою мовою

Стоїть

після слів автора, перед ними

Інтонація

 

Пряма мова вимовляється як розповідне, питальне, спонукальне чи окличне речення. Слова автора вимовляються тільки з розповідною інтонацією.

Пунктуація

1.    А: « П!(?)».

2.    «П», - а.

3.    «П?» - а.

4.    «П!» - а.


Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. В кожному з речень вказати пряму мову і слова автора. З’ясувати, якій із поданих у таблиці схем речення з прямою мовою відповідає кожне з  речень.

Кричу я: «Зливо, йди в степи! Тобі ми дуже раді!» (Л.Компанієць.) Ходить вітер і пита з болем: «Де поділо ти жита, поле?» (В. Сосюра.)  І кажу листочкам я журливим: «Годі, годі вже  сумних розмов!» Змерзлим груддям скрізь і всюди вкрилось поле і шляхи. «Це вже грудень!» – кажуть люди і вдягають кожухи. (Н. Забіла.)

Виконайте  вправи.

1.Записати речення, накреслити схему кожного. Пояснити вживання розділових знаків. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи.

Листочки з вітриком шептались: «Голубчику, ще, ще дихни!» «Чи всі ви живі і здорові?» – гукнула Миша Пацюкові. «Дозвольте і мені, панове, річ держать», - тут обізвалася Лисиця. «Здоровенькі були!» – обидві Мухи загули (З тв. Л. Глібова).

2. Усно перебудувати подані речення на речення з прямою мовою та словами автора. Перебудовані речення записати, пояснити розділові знаки в них.

Зразок. Калина хвалилась, що медом солодка.- Калина хвалилась: «Я з медом солодка».

Хвастала кобила, що возом горшки побила. Хвалилася вівця, що в неї хвіст, як у жеребця. Заліз черв’як у хрін та кричить, що йому добре (Народна творчість).

3.Вправа 500(усно)

Домашнє завдання.

§ 47, вправа 498. Списати текст, розставляючи потрібні розділові знаки(І,ІІрівні). Скласти речення за схемами, поданими у вправі 499 (ІІІ,ІV)


Немає коментарів:

Дописати коментар