КОНТРОЛЮЄМО СВІЙ ЧАС ПІД ЧАС РОБОТИ ЗА КОМПЮТЕРОМ
ЗАВДАННЯ З ПРЕДМЕТІВ ДУБЛЮЮТЬСЯ НА БЛОЗІ

5 АНГЛ

04.11.22 Добрий день перегляньте, будь ласка, відео та виконайте завдання за ним 03.11.22 Добрий день перегляньте, будь ласка, відео та виконайте завдання за ним 02.11.22 Добрий день перегляньте, будь ласка, відео та виконайте завдання за ним 31.10.22 Добрий день перегляньте, будь ласка, відео та виконайте завдання за ним 28.10.22 Добрий день перегляньте, будь ласка, відео та виконайте завдання за ним 27.10.22 Добрий день перегляньте, будь ласка, відео та виконайте завдання за ним 26.10.22 Добрий день перегляньте, будь ласка, відео та виконайте завдання за ним 24.10.22 Добрий день перегляньте, будь ласка, відео та виконайте завдання за ним 21.10.22 Добрий день перегляньте, будь ласка, відео та виконайте завдання за ним 20.10.22 Добрий день перегляньте, будь ласка, відео та виконайте завдання за ним 19.10.22 Добрий день перегляньте, будь ласка, відео та виконайте завдання за ним 17.10.22 Добрий день перегляньте, будь ласка, відео та виконайте завдання за ним 14.10.22 Добрий день перегляньте, будь ласка, відео та виконайте завдання за ним 13.10.22 Добрий день перегляньте, будь ласка, відео та виконайте завдання за ним 12.10.22 Добрий день перегляньте, будь ласка, відео та виконайте завдання за ним 03.06 02.06 31.05 27,05 26,05 24,05 20,05 Тема: Домашнє читання. 1. Hello, students! How are you? Look at the picture and try to remember the words. I’m __________. I’m good and you? 2. What season is it now do you know? Do you remember the seasons? If not try to remember. It is _________ now. 3. P. 180 --- сьогодні ми з вами прочитаємо оповідання яке називається “ Егоїстичний велетень” Уважно прослухайте запис та випишіть усі невідомі слова у словник. Виконайте усі письмові завдання у зошиті. 19,05 17,05 13.05 12.05 10.05 06,05 05,05 03,05 29.04 28.04 26.04 22,04 21,04 19,04 15,04 14,04 12,04 08.04 07.04 05.04 01.04 31.03 29.03 25,03 24,03 22,03 18,03 17,03 15,03 08.02 10.02 11.02

 

Reading-Writing Test 5 form

Read the story below.
The Magic Bridge
It is a sunny day so John and Cindy are playing
outside. Cindy can’t ­ find her dog because the
grass is very long.
“Come here, Rover!” Cindy shouts.
They see Rover. He runs over a
bridge.
John and Cindy cross the bridge, too.
“The bridge is magic,” Rover says.
“Wow!” Cindy says. “Rover can talk!”
They see a castle in a
­ field.
They go
inside the castle. There is a dragon there.
“Hello,” says the dragon. “I am very hungry.”
“Oh, no!” Rover shouts. “It wants to eat us!” They run across the bridge. Everything is normal again.

I.                  Circle the correct word.

1.     My classroom is __the school. a) inside b) outside c) across
2 The _____is over the river. a) day b) bridge c) normal

2.     3 Dad cuts the________ on Sunday. a) window b) grass c) teeth

3.     The cows are in the___ . a) dog b) day c) ­ field

4.     I can’t draw a picture because I can’t_____ my pencil.
a) ­ find b) eat c) play

 

II.              Circle the correct answer.!111

11`1111

1.     Why are John and Cindy playing outside?
a) Because it’s cold. c) Because it’s sunny.
b) So they can watch TV. d) So they can eat grass.

2.      Why can’t Cindy ­ find her dog?
a) Because he’s in long grass. c) Because it’s under the bridge.
b) Because she plays a game. d) Because he can talk.

3.     Why do John and Cindy cross the bridge?
a) Because they want to see a castle. c) Because they like to run.
b) So they can get Rover. d) So they can play in the long grass.

4.      Why does Rover talk?
a) Because they are outside. c) Because it is a sunny day.
b) So he can hide. d) Because the bridge is magic.

5.     0 Why does the dragon want to eat Rover and the children?
a) Because it is sunny. c) So it can cross the bridge.
b) Because it is hungry. d) So Rover plays with it.

6.     Why do Rover and the children run across the bridge again?
a) So they are safe. c) Because Rover can talk.
b) Because they like the castle. d) So they can eat the dragon.

7.     Which sentence is make-believe?
a) Rover runs over a bridge. b) Cindy calls Rover. c) The bridge is magic. d) They see Rover.

8.     Which sentence is real?
a) The dragon says hello. c) Rover can talk.
b) Rover is hiding in the grass. d) The dragon is in the castle.

9.     Which sentence is make-believe?
a) “The bridge is magic,” Rover says. c) It is a sunny day.
b) John plays with Rover. d) Cindy and John are playing outside.

10.           Which sentence is real?
a) The dragon is very hungry. c) John and Cindy are playing outside.
b) Rover talks to the children. d) They cross a magic bridge

III.          On a sheet of paper, write an e-mail asking for a pet dog. Start by addressing the receiver of the e-mail. Next, say what the dog looks like, what it eats, and what it needs. Then explain what you will do to take care of the dog each day. Finally, end your e-mail in a polite way.


Тема. Числівники. Numbers. Математика в житті людини.

Мета: пояснити значущість математики в житті людей та з’ясувати чому вона так важлива; вивчити та повторити вже відомі числівники; вдосконалювати вимову, читання та аудіювання на англійській мові; вчитися працювати в групі; розвивати увагу, спостережливість, творчість; виховувати інтерес до навчання.

Обладнання: картки із завданнями, надпис Math, малюнки, гра «Лото».

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу

1. Привітання

2. Ознайомлення з перспективою уроку

- Сьогодні ми поговоримо про царицю всіх наук.

- Чи знає хтось шо це за наука? (Математика)

- Правильно. Ми з’ясуємо чому її так називають, де вона використовується і чи важлива вона для нас. А також як вона пов’язана з англійською мовою.

3. Мовна розминка

На дошці висить надпис Math. У учнів на партах лежать картки.

-         Подивіться на малюнки, які лежать у вас на партах. Вам потрібно сказати як вони пов’язані з математикою та назвати їх на англійській мові.

(school, shop, work, kitchen, science)

-         А з чим ще пов’язана математика? (відповіді учнів)

ІІ. Основна частина

1. Бесіда

- Is Math difficult ( important, interesting, useful, easy) for you?

- Yes, it is. / No, it isn’t.

2. Повторення числівників

- Let’s remember the numbers we learned in previous classes. (p.27)

Звергнути увагу на закінчення -teen -ty та наголос

3. Numbers Quiz

- Solve these simple math equations as shown in the example.

Example: Three + Five = 8

1. Two + Three =

2. Eight + One =

3. Five + Seven =

4. Six – Two =

5. TenFour =

4. Розгадування кросворду

- Зараз вам потрібно розгадати кросворд. Але замість запитань будуть цифри, і вам потрібно їх вписати.

5. Виконання вправ

а) стор.27 Впр.1

б) стор.27 Впр.3

6. Презентація «Виправ помилки»

- Зараз ви переглянете презентацію та скажете які помилки допущені у написані чисел.

7. Пояснення висловів про математику

- Зараз я прочитаю вислови про математику, а вам потрібно пояснити їх.

·       Людина, що не знає математики, не здатна ні до яких інших наук. 

·       Математику вже за те любити варто, що вона розум до ладу приводить.

8. Гра «Лото»

ІІІ. Підсумок уроку

 

 

 

 

 


 

Example: Three + Five = 8

1. Two + Three =

2. Eight + One =

3. Five + Seven =

4. Six – Two =

5. Ten – Four =

 Example: Three + Five = 8

1. Two + Three =

2. Eight + One =

3. Five + Seven =

4. Six – Two =

5. Ten – Four =

Example: Three + Five = 8

1. Two + Three =

2. Eight + One =

3. Five + Seven =

4. Six – Two =

5. Ten – Four =

Example: Three + Five = 8

1. Two + Three =

2. Eight + One =

3. Five + Seven =

4. Six – Two =

5. Ten – Four =

Example: Three + Five = 8

1. Two + Three =

2. Eight + One =

3. Five + Seven =

4. Six – Two =

5. TenFour =

Math


 


The Magic Box

It was Christy’s birthday. Aunt Rosa came in.

“Hi, Christy.” said aunt Rosa and took out a red box from her bag.

  Christy looked inside the box but she didn’t find anything there. There was only a note”This is a Magic Box. Special things come in a magic packets.”

  Christy ran outside with her box, sat on the bench, closed her eyes and said” I wish I could have a puppy.”

  The next morning Christy took the Magic Box to the flower shop. She thought that maybe Mrs. Hensen could tell her what the note meant. But Mrs. Hensen didn’t tell her. She only asked her to bring 3 plants to the fruit shop in her Magic Box and put a small bunch of violets in it.

  Soon Christy was in the fruit shop and gave Mr. Perz the plants. He asked her to take some bananas to Mrs. Carter at the pet shop. He put bananas and 3 apples for Christy in the Magic Box.

Christy thanked and went to the pet shop. It was her favourite place When she got there, she looked at the puppies in the window. Her favourite was a small brown puppy.

  Mrs. Carter thanked for bananas and Christy asked her what the note meant. Mrs. Carter smiled and asked Christy to close her eyes.

  When she opened her eyes she saw a small brown puppy inside the Magic Box. She was very happy she understood what the note in the box meant.

 

 

 Task 1: True or False

1. Christy had a balloon party.

2. Cousin Rosa gave Christy a box of sweets.

3. Christy wanted a puppy as a present.

4. Her favourite place was a flower shop.

5. Christy did 2 good things and got a puppy.

6. She was very happy.

 

Task 2: Choose the correct answer.

1. Aunt Rosa gave Christy a) a red rose; b) a red book; c) a red box

2. There was a) a book; b) a note; c) a toy puppy in it.

3. At first Christy went to the a) pet shop; b) fruit shop; c) flower shop.

4. Her favourite place was a) a zoo; b) flower shop; c) pet shop.

5. The first thing she got in her Magic Box was a) a box of sweets; b) a bunch of violets; c) a bunch of bananas.

6. The last thing Christy got in her Magic Box was a) a brown puppy; b) a white puppy; c) a black puppy.

 

Task 3: Answer the questions

1. What did aunt Rosa give Christy for Birthday?

2. Did Christy understand the note in the box?

3. Where did she go next morning?

4. What was her favourite place?

5. What were 3 things Christy got in her Magic Box?

6. Was Christy happy to see a brown puppy in her red box?

 

Task 4: Write about your birthday party. (9 sentences)


The Magic Box

It was Christy’s birthday. Aunt Rosa came in.

“Hi, Christy.” said aunt Rosa and took out a red box from her bag.

  Christy looked inside the box but she didn’t find anything there. There was only a note”This is a Magic Box. Special things come in a magic packets.”

  Christy ran outside with her box, sat on the bench, closed her eyes and said” I wish I could have a puppy.”

  The next morning Christy took the Magic Box to the flower shop. She thought that maybe Mrs. Hensen could tell her what the note meant. But Mrs. Hensen didn’t tell her. She only asked her to bring 3 plants to the fruit shop in her Magic Box and put a small bunch of violets in it.

  Soon Christy was in the fruit shop and gave Mr. Perz the plants. He asked her to take some bananas to Mrs. Carter at the pet shop. He put bananas and 3 apples for Christy in the Magic Box.

Christy thanked and went to the pet shop. It was her favourite place When she got there, she looked at the puppies in the window. Her favourite was a small brown puppy.

  Mrs. Carter thanked for bananas and Christy asked her what the note meant. Mrs. Carter smiled and asked Christy to close her eyes.

  When she opened her eyes she saw a small brown puppy inside the Magic Box. She was very happy she understood what the note in the box meant.

 

 

 Task 1: True or False

1. Christy had a balloon party.

2. Cousin Rosa gave Christy a box of sweets.

3. Christy wanted a puppy as a present.

4. Her favourite place was a flower shop.

5. Christy did 2 good things and got a puppy.

6. She was very happy.

 

Task 2: Choose the correct answer.

1. Aunt Rosa gave Christy a) a red rose; b) a red book; c) a red box

2. There was a) a book; b) a note; c) a toy puppy in it.

3. At first Christy went to the a) pet shop; b) fruit shop; c) flower shop.

4. Her favourite place was a) a zoo; b) flower shop; c) pet shop.

5. The first thing she got in her Magic Box was a) a box of sweets; b) a bunch of violets; c) a bunch of bananas.

6. The last thing Christy got in her Magic Box was a) a brown puppy; b) a white puppy; c) a black puppy.

 

Task 3: Answer the questions

1. What did aunt Rosa give Christy for Birthday?

2. Did Christy understand the note in the box?

3. Where did she go next morning?

4. What was her favourite place?

5. What were 3 things Christy got in her Magic Box?

6. Was Christy happy to see a brown puppy in her red box?

 

Task 4: Write about your birthday party. (9 sentences)


Тема: Shopping

МЕТА: удосконалювати навички аудіювання, діалогічного та монологічного мовлення, систематизувати вивчений матеріал про  види магазинів, формувати комунікативну  та соціокультурну компетенціі.

          ТИП УРОКУ:  урок узагальнення знань, комбінований.

 ОБЛАДНАННЯ: тематичні малюнки, картки з лексикою, тексти для читання,     текст для  аудіювання, картки для проведення тесту.

 

                                           ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

                                                                                             Whoever   said     money

                                                                                       can’t   buy happiness simply

                                                                          didn’t   know where to go shopping.

Let’s Go Shopping

Let’s go shopping, let’s go shopping,

Let’s go shopping you and me!

Let’s go shopping, let’s go shopping,

Let’s go shopping you and me!

The toy store-here we go,

The supermarket-here we go,

The bakery-here we go,

Let’s go shopping you and me!

Let’s go shopping, let’s go shopping,

Let’s go shopping you and me!

The candy store-here we go,

The cake shop-here we go,

The book store-here we go,

Let’s go shopping you and me!

 

1.1 Greeting.

        Good morning my dear friends! I’m very glad to see you today. I hope you are well. So, the topic of our lesson is “Let’s go shopping”.

1.2 Aim.

        At today’s lesson we are going to revise vocabulary on the  topic and use these words in your speech; to develop your speaking, reading, listening and writing skills on the topic; to practice in using the Past Simple Tense. By the end of the lesson you should be able to:  recognize new words in the texts, understand their meanings and use them   discussing   the topic; watch video for the main ideas and specific information; саrry on a conversation about shops and shopping. Let’s sing a song “Let’s Go Shopping”.

1.3 Phonetic drills. But let’s have some phonetic practice.

Little Betty Blue

Lost her little shoe

 What can little

 Betty do?

 Shoes and boots

 Boots and shoes

 Come and buy

 The size you use

 Try them on

 Before you choose

 Shoes and boots

 Boots and shoes. Fine!

 

II.ОСНОВНА ЧАСТИНА  УРОКУ.

2.1  Speaking activity .Уведення в іншомовну атмосферу.

              I like shopping very much

              Every time I go shopping

              I want to buy everything

              That I can see

              It`s a great problem to me.

    Warm-up.  

    T: Do you like doing shopping? Why? Why not?

     Possible answers.

                     P 1: I like doing shopping because it’s interesting.

                     P 2: I like doing shopping because I like to choose new things.

                     P 3: I don’t like doing shopping because it’s boring.

                     P 4: I don’t like doing shopping because it’s a waste of time.

     T: What things do you buy every day or very often?

                     P 1: We buy bread every day.

                     P 2: We buy milk almost every day.

                     P 3: We buy fruit and vegetables very often?

     T: What things don’t you buy very often?

                     P: We don’t buy furniture very often.

            T. How often do you go shopping?

            T. Do you enjoy shopping?

            T. Who do you usually go shopping with?

T. When you buy something, do you "shop around" and go to many stores to compare prices?

            T. What store do you like best and what store do you like least?

            T. Do you sometimes buy things that you don't need?

            T. Where do you like to buy different things?

 

2.2 Vocabulary Revision

1)Let’s revise different shops

                       

Bakers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ё

ё

 

 

 

 

 

ё

dairy

 

chemist, s sііі

 

shops

 

 


 

 

Butchers

Newsagents

 

grocery

 

greengrocery

 

 

 

 

 


Ø What do we need to go shopping?(cash, credit card, discount card, gift card, shopping list, shopping bag, trolley, purse, wallet)

Ø How do we call people connecting with shopping (CUSTOMER, CASHIER, SHOP ASSISTANT,SHOPAHOLIC)

Ø What activities are connecting with shopping? (buying, selling, paying, complaining, window shopping)

 

 

3)Matching.

1. You know the different shops and now it’s time to revise the goods sold there.

 

Stationary

a) balls, sneakers, chess, bikes, skates, skis

 

Footwear

b) sheets, blankets, pillows, towels

Knitwear

c) face powders, lipstick, shampoos, eye pencils

Perfumery

d) ties, shirts, trousers, jackets

Women’s clothing department

e) paper, pens, pencils, rubbers

Men’s clothing department

f) sandals, shoes, boots, high-boots, slippers

Sport goods

g) pullovers, sweaters, mittens, caps

The white sale

h) dresses, skirts, blouses

 

2. Matching the parts of the word combinations. And now look at the board. You can see two columns of words. You should match the words from these columns and make up a word combination. Let’s revise the words which we use to say how much food we want (food containers) playing KAHOOT.  

2.3 Practice in Reading.

1)Pre – reading activity

Where can we buy food?  

Possible answers:  -   a  market

-  a  butcher’s’

-  a  grocery

-  a  bakery

-  a greengrocer.

 

2) Reading  the text. Text “In the Supermarket”

Not long ago people used to go to various shops for different foods and household items. These shops are: the bakers, the butcher's, the greengrocer's, the fish-monger's, the daily, the confectionery, etc. Nowadays another kind of shop has appeared — the supermarket.

A supermarket is a very big shop with different depart­ments. People can buy both food and other necessary goods there. You can see lots of different goods there: cans of beans, peas, meat, juke, beer, coke; jars of jam or pickles; bottles of water and soft drinks; boxes of cereal and chocolate; packs of flour, various kinds of sausages, cheese, dairies, fish; loaves of bread, buns, cakes, rolls; bars of chocolate; bunches of bananas, carrots, grapes; kilograms of apples, oranges, cucumbers and tomatoes and many other things.

When customers enter a supermarket, they get a trol­ley to carry the things they will choose to buy. There are aisles with shelves of products and goods. Buyers go along the aisles pushing their trolleys and choosing things they need. You can ask a shop-assistant if you don't know where things you need are.

When you have put bunches, tins, cans, bottles and boxes of food into the trolley, you take them to the checkout point, a check-desk, and pay for your purchases to the cashier who gives you a receipt [ri'si:t]. You can buy all you need as quickly as possible. Often food and other goods in the supermarket are cheaper than those in a small shop or in a green market.

3)Post – reading activity

Listen to the Supermarket Song by Peter Wheatherall.                        

2.4 Physical exercises

 Look left, right

 Look up, look down

 Look around.

 Look at your nose

 Look at that rose

 Close your eyes

 Open, wink and smile.

 Your eyes are happy again

2.5 Listening 1)Pre-listening. What is the most popular city in the world for  

                        shopping? What is a department store?

                       2)Listening to the video text .

                       3)What famous department stores in London can you name?

2.6 Translation of the proverbs from English into ukrainian.

1. It's not worth a penny

A) Не варте й копійки

2. Buy a pig in a poke

D) Купити кота в мішку

3. The customer is always right

C) Покупець завжди правий

4. Advertising is the mother of commerce

F) Реклама — мати комерції

5. A man with a sour face should not open the shop

G) Людина з кислим виразом обличчя неnповинна відкривати магазин

6. Look after the pence, and the pound will look after themselves

B) Копійка гривню береже

7. Lend your money and lose your friend

E) Хочеш втратити друга — позич йому грошей

 

2.7 Acting a fable

The wife is glad. At first they visit women's department. She tries three dresses on: one is for business, the second is for rest and the third is for the evening party. She likes them very much.

Then they go to the haberdashery and she buys a pair of gloves. They are made of leather.

In the footwear she buys a nice pair of shoes. The shoes suit her clothes very much.

In the outfitter's she likes a coat. She asks her husband and he buys the coat. The wife is very happy. She has so many new things. The husband is angry. He wants a new tie, but he has no money.

What departments are there in the shop?

What things has the woman got? Who likes shopping most of all?

Let’s sing song about girl who is fond of shopping.

2.8   When we have a theme “shopping” it’s more important not to speak about it but to act out the dialogues. So, let’s check up your home tasks, your own dialogues.

2.9 Test: What type of clothes do like wearing? Do you follow fashion? Do the test and you’ll find out.

 

A Passion for Fashion

1. You are having lunch in town with your friends now.                    

    What are you wearing?

    A jeans and a T-shirt

    B a business suit

    C a new designer outfit and sunglasses

2. Your best friend is having a party next Saturday.

    How long does it take you to get ready?

    A forty minutes

    B ten minutes

    C all day

3. It is raining now and it’s quite cold. what are you wearing?.    

    A a raincoat and gloves

    B a warm coat, waterproof boots and woolen cap

    C a fur coat

4. Your friends are taking you camping next Saturday.

    What do you pack?

    A  trainers, shorts and a waterproof coat

    B your laptop and your diary

    C you never go camping because your clothes might get dirty

RESULTS:

Mostly As: You are calm and practical and

you have a healthy attitude to fashion. Well

done!

Mostly Bs:  You are old-fashioned. It’s time

to buy something new. You are hard-working,

but stop thinking about work all the time and

work on your image a little.

Mostly Cs:  You are a dedicated follower of

fashion, but it’s time to think less about what

you look like and enjoy yourself a bit more.

 

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

3.1 Homework.    Your homework will be to write about your last visit to the shop.

3.2 Summarizing.  You worked well. Thank you for your active participation.

 Our lesson is over! See you later! Good-luck!


WRITING Task

Read and fill in the gaps with appropriate words and word combinations (A-L).

My Favourite Superstar

My name is _____ (1). I’m _____ (2).  I come from Kharkiv in _____ (3).

My favourite superstar is _____ (4). He is a famous _____ (5) and actor.

He was _____ (6) in Canada on _____ (7). He started to _____ (8) when he was a child. He used to _____ (9) ice-hockey.

His first _____ (10) video appeared in 2007. His first great _____ (11) was “My World” album. In 2018 he got _____ (12) Hailey Baldwin, a fashion model.

 

A born

B YouTube

C 12

D success

E singer

F Julia

G married

H Ukraine

I Justin Drew Bieber

J play

K sing

L March 1, 1994

 

  14.01

Тема: Свята. Різдво в Британії. 

Цілі: закріпити і систематизувати лексико-граматичний матеріал теми «Різдво в Британії».

 Практикувати учнів в усному мовленні, аудіюванні та читанні: розповідати про святкування Різдва, описувати свято, читати та розуміти текст у межах теми, виконувати тестові завдання. Навчати учнів працювати у парах та групах.

Виховувати повагу до своєї культури та культури англомовних країн, бути толерантним, ввічливим.

                                                 Procedure       

Objectives:

By the end of the lesson students will be able to:

 • revise the vocabulary and structures on the topic 

 • learn some new words

 • read and speak about Christmas traditionsin Great Britain

 • work in groups

 • play games and have fun

 

Equipment: a multimedia projector, a computer, a screen, cards.

PROCEDURE

 1. Introduction 

 1. Greeting.

Good morning. I’m glad to see you today. How are you?

 1. Aim. 

T: To begin with I would like you to listen to a fragment of a song and tell what holiday this song reminds us of?( song «Jingle Bells Rock» ).

P1: I think this song reminds us of Christmas and New Year.

T:  Yes, you are right. This song reminds us of a nice holiday for a lot of

families and children. Today we are going to speak about Christmas traditions inGreat Britain.

 

By the end of the lesson you will be able to:

 • revise the vocabulary and structures on the topic 

 • learn some new words

 • read and speak aboutChristmas traditions

 • work in groups

 • play games and have fun

 

So let’s start

 1. Warming up activity.
  There is a tongue-twister at the screen. Please read it.

Santa’s sleigh slips so swiftly through the snow.

Repeat in chorus. [ˈkɔ:rəs]
Imagine — you are happy 
you are sad 
you are sleepy 
you are angry 
you are curious 

  II. The main part of the lesson

 1. Developing reading skills, doing the tasks.

Teacher: I’ve got a letter from Santa Clause. Read it, please. 

Dear boys and girls!

My name is Santa Clause. I am coming to your village. I’ve got a big bag with presents: toys, balls, dolls, books, sweets. If you are good children, I’ll put these presents under the Christmas tree!prazdniki--ded-moroz-snegurochka--28

                                        See you later, 

yours Santa Clouse. 


P.S. Your teacher has got a box. If you want to open it – do the tasks… 
Teacher: What has Santa Clause got? What is in his bag? Read the P.S. (postscript). So, I’ve got a box from Santa Clause and if we want to open it, let’s do the tasks. 

 1. Match the decorations with their names.

You know Santa is a very old man and sometimes he forgets the names of the Christmas Tree Decorations, so he wants you to revise them. Match the decorations with their names.

 1. Can you match the two halves of these Christmas superstitions?


 1. To have good health in the following year…

 1. As the number of houses where you eat mince pies during Christmas time.

 1. A child born on Christmas day…

 1. Means that Easter will be green.

 1. Snow on Christmas day…

 1. Eat an apple on Christmas Eve.

 1. If you eat a raw egg before eating anything else on Christmas morning…

 1. Where a fire is kept burning throughout the Christmas season.

 1. Good luck will come to the home…

 1. Will have a special future.

 1. You will have as many happy months in the coming year…

 1. You will be able to carry heavy things.


 1. Group work
  Teacher:Each group has received a drawing with a figure of a girl. 

Now Santa wants you to write two or three words 
• at the head  — Whom do you celebrate X-mas with? 
• at the stomach — What tasty dishes do you eat at X-mas party? 
• at the arms — Put down the presents which you usually have got. 
• at the legs — Places you visit on X-mas. 

Let the leaders represent your answers. 
Start from the words: 
I'm going to speak about my group... 


 1. Listening.

T: Now let`s watch a video “ Christmas in Britain”. Your task is to answer the question what the children found in their crackers?

Р1  A girl got….

Р2  A boy found….

 

 1. Рair work. «Round about”

T: Let’s split into 2 groups. Group number one make a circlestanding with your backs to each other. Group number two make a bigger circle standing with your faces to each other. Pupils in the first group ask questions, pupils in the second group answer them. As I clap my hands group number two steps left and change the partner.

Учнівиконуютьдіалоги в парах за схемою.

 • Did you get any presents at Christmas?

Yes, I did.

 • What presents did you get?

I got…

(money, sweets, headphones and so on)

 1. Reading 

Опрацювання нової лексики.

To roast[rəust] смажити

Pudding [ˈpudɪŋ] смажити

Horseshoe [ˈhɔ:sʃu:] підкова

Marriage [ˈmærɪdʒ] шлюб

 

Teacher: Read the text and answer the questions

1.

The most popular holiday in Great Britain is Christmas. They celebrate Christmas on the 25th of December. There are a lot of traditions connected with Christmas. Every year the people of Norway give the city of London a present. It’s a big Christmas tree and it stands in Trafalgar Square. Most families decorate their houses with a Christmas tree; buy presents for the family and friends, write Christmas cards. In England almost every family receives more than 60 Christmas cards.

 

2.

The traditional Christmas dinner is a roast turkey with vegetables and Christmas pudding. In England people make Christmas pudding before Christmas. Everyone in family stirs the pudding and makes a wish. It’s a traditional meal, which people cook for Christmas party. When the pudding is hot they put 5-penny pieces in it, and sometimes a little silver horseshoe, a button and a ring. If you find a button in your piece of pudding you will be rich, a horseshoe means happiness and good luck, a ring - marriage.

3.

The fun starts the night before, on the 24th of December, Christmas Eve. Traditionally this is the day when people decorate their trees. Children hang stockings at the end of their beds hopping that Farther Christmas will fill them with toys and sweets. Christmas is family holiday. Relatives usually meet for the big Christmas dinner. The 26thDecember – Boxing Day is an extra holiday after Christmas. This day people usually give and receive presents. This is time to visit friends and relatives.

 

 

Questions:

1.Who gives the city of London a Christmas tree every year?
2. Where does the Christmas tree stand?
3. What do English people do before Christmas?

 1. What is the traditional Christmas dinner?

 2. What do people put into the pudding?

 3. What does it mean if you find a button (a horseshoe, a ring) in your piece of pudding?

 1. When does the celebration of Christmas start?

 2. What do children do on the Christmas Eve?

 3. What is Boxing Day? What do people usually do on that day?

 1. Speaking 

8.1 Tell about Christmas traditions using this scheme /skiːm/

8.2 Game “ Snowflakes”.  

Now Santa wants you to play a game.

Let’s split into 2 groups. There are  2 snowflakes on the top of the tree. One pupil from each group takes a card and answers the question. If you don’t know the answer or make a mistake, the snowflake goes down the tree branches. If the snowflake falls down to the ground, the team loses the game.

Name some of the Christmas decorations.

When is Christmas Eve in Britain?

Tell a Christmas rhyme or sing a Christmas song.

When is Christmas in Britain?

How are traditional Christmas songs called in Britain?

What are the traditional Christmas dishes in Britain?

What is an extra holiday after Christmas?

Why do the English say: “Christmas is coming and the goose is getting fat?”

Who brings children presents at Christmas in Britain?

What can you find in a Christmas pudding?

Where do the children get their presents?

What do English people do before Christmas?

 

 1. Hometask - Writing a postcard 

T: I’m sure now you know a lot about Christmas traditions in Britain. One of the traditions is writing postcards to your relatives, to your friends. So at home design a Christmas postcard take it for the next  lesson, we’ll learn how to write a postcard.

 1. Summing up.

Have we done all Santa Clause’s tasks?What did you like most of all?

We can open the box (There are presents for the children in the box). 

Merry Christmas, everybody! 

 


18.01

19.01 21.01 Домашнє завдання:написати про своє улюблене свято. 25.03 12.04 13.04 15.04 19.04 20.04 22.04 23.11 25.11 26.11 27.11

Немає коментарів:

Дописати коментар