КОНТРОЛЮЄМО СВІЙ ЧАС ПІД ЧАС РОБОТИ ЗА КОМПЮТЕРОМ
ЗАВДАННЯ З ПРЕДМЕТІВ ДУБЛЮЮТЬСЯ НА БЛОЗІ

7 ГЕОМЕТР

 16  БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ

Тема уроку : Властивості й ознаки рівності  прямокутних трикутників

Діти , ми з вами вивчили  ознаки рівності довільних трикутників : 1) за двома сторонами і кутом між ними ; 2) за стороною і двома прилеглими кутами ; 3) за трьома сторонами .                             Але  для прямокутних трикутників існують свої ознаки рівності .

Пропоную переглянути відео урок:ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: ПАРАГРАФ 19, ВИВЧИТИ ВЛАСТИВОСТІ СТОР. 110. № 468, 470

15 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ

Тема уроку :    Прямокутні трикутники . 

Означення : Трикутник називається прямокутним , якщо він має один прямий кут .

Ви знаєте , що   у  будь-якому  трикутнику сума кутів  дорівнює 1800.. Тому у прямокутному трикутнику  сума гострих кутів  дорівнює 900,  180 0- 900= 900.

Сторони  прямокутного трикутника мають назву :  гіпотенуза – це сторона ,яка лежить проти прямого кута , і два катети . Пропоную переглянути відео урок:ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: ПАРАГРАФ 19, ВИВЧИТИ ОЗНАЧЕННЯ СТОР. 108. № 466, 469.

23 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ (ДВА УРОКИ)

Тема уроку: Прямокутні трикутники. Властивості  й ознаки рівності прямокутних трикутників . Роз*язування задач .

Діти , на минулому уроці ви розглянули властивості і ознаки рівності прямокутних трикутників . На даному уроці будемо розв’язувати задачі на їх використання.

Відео урок:

 Розв'язування задач на трикутники та їх властивості.

Домашне завдання: повторити властивості й ознаки рівності  прямокутних трикутників , параграф 19  ,№  474, 476.
30 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ (ДВА УРОКИ)

Тема уроку: Нерівність трикутника  . Розв*язування задач.

Діти , прошу вас накреслити довільний трикутник .   Виміряйте довжини його сторін і запишіть  їх .

Знайдіть суму будь – яких двох сторін трикутника  , і порівняйте з третьою стороною .  Ви  зробите висновок , що сума двох сторін більша за третю сторону . Прочитайте параграф 20 підручника . Зверніть увагу на теорему , наслідок .

Відео урок: 

Нерівність трикутника 7 клас

Домашнє завдання:   параграф    20 читати , вивчити теорему , наслідок , № 496 , 498 , 500.
                                  3 ТРАВНЯ 2022 РОКУ (ДВА УРОКИ)

Тема уроку : Нерівність трикутника . Розв*язування задач.

Діти , на минулому уроці  ви розглянули  теореми , наслідки з параграфа 20. Сьогодні використаємо набуті знання до розв’язування задач .

Відео урок: 7 клас. Нерівність трикутника. Урок 2.  Діти , у відео уроці розглядаються подібні задачі до домашньої роботи .

Домашнє завдання: параграф 20, повторити теореми, означення , наслідок,  № 502, 505,507.                                     13 КВІТНЯ 2022 РОКУ (ДВА УРОКИ)

Тема уроку : Розв*язування задач . Підготовка до контрольної роботи з теми :   Сума кутів трикутника . Зовнішній кут трикутника . Прямокутний трикутник . Нерівність трикутника.

Діти . сьогодні потрібно повторити  означення , теореми , властивості  , а саме матеріал параграфа 17 по параграф 20. Пропоную переглянути відео матеріал :

Узагальнення з теми "Кути трикутника. Прямокутний трикутник. Нерівність трикутника" Геометрія 7 клас

Домашнє завдання:  параграф 17-20 , повторити означення , властивості , № 1-12 (тести) сторінка117 . 118 .                                20 КВІТНЯ 2022 РОКУ (ДВА УРОКИ)

Тема уроку:  Контрольна робота .

Діти , у   контрольній  роботі   звертаємо увагу на:  суму кутів трикутника , зовнішній кут трикутника , прямокутний трикутник , ознаки рівності прямокутних трикутників , нерівність трикутника.

Для контрольної роботи пропоную завдання  № 1 – 9   ( завдання для перевірки знань № 4),сторінка підручника 118,119.

Домашнє завдання:  повторити означення , властивості : параграф 17 – 20.

                                           27 КВІТНЯ 2022 РОКУ (ДВА УРОКИ)

Тема уроку: Коло, круг.

З вами починаємо вивчати розділ « Коло і круг « . У 6 клас ви  познайомилися з колом і кругом . Сьогодні ми розширимо набуті знання . Звернемо увагу на :

  1. Означення кола;

  2. Центр кола 

  3. Радіус кола

  4. Діаметр кола 

  5. Хорду 

  6. Властивості елементів кола 

Пропоную переглянути відео матеріал: Коло. Круг.№1 7 клас О.С.Істер

Домашнє завдання: параграф 21 , зверніть увагу на означення , теореми , № 578 , 579 , 581.                                      4 ТРАВНЯ 2022 РОКУ (ДВА УРОКИ)

Тема уроку:  Дотична до коло  та її властивості.

Діти , на минулому уроці  ви пригадали поняття кола , круга та їх елементів . Сьогодні ми розглянемо  взаємне розташування прямої і кола . Пряма з колом можуть перетинатися . тобто  пряма з колом мають дві точки перетину . Таку пряму називають січною до кола .  Якщо пряма з колом мають одну точку дотику , то вона називається дотичною до кола .  Пропоную переглянути відео матеріал : Дотична до кола та її властивості (7 клас. Геометрія)

Домашнє завдання: параграф 22 читати , відповіді на запитання в кінці параграфа ( усно) ,              № 607 , 608 ,611.
               .       11 травня 2022 року ( 2 уроки)

          Тема уроку: Коло, вписане в трикутник і коло,  описане навколо трикутника.

Діти, ми сьогодні знайомимося з колом вписаним в трикутник і описаним навколо нього.
Потрібно звернути увагу; 1) на властивість бісектриси кута;   -  теорема 1 
2) на означення , яке коло називається вписаним у трикутник ; 
3) на властивість про коло вписане в трикутник ;  - теорема 2 
4) на наслідок про перетин бісектрис трикутника ; - наслідок 1 
5) на наслідок 2 - про центр коло вписаного у трикутник ; 
Даний матеріал - це параграф 23 підручника.

Також ми повинні познайомитись з колом описаним навколо трикутника.Пропоную переглянути відео матеріал: 


Домашнє завдання: параграф 23 , 24 читати , усно знати відповіді на запитання в кінці даних параграфів , № 624 , 649.


                         
                             

                    18  травня 2022 року ( 2 уроки)

                      Тема уроку : Задачі на побулову.

Діти , сьогодні ми починаємо розв*язувати задачі на побудову . Вивчаючи курс геометрії , ви неодноразово виконували різні геометричні побудови : проводили прямі , відкладали відрізки , що дорівнюють даним , будували кути . При цьому використовквали лінійку з поділками , транспортир , косинець , циркуль . Тепер розглянемо побудови фігур , які можна виконати за допомогою лише двох інструментів : лінійки без поділок і циркуля . Цими інструментами користувалися ще в Давній Греції , тому їх називають класичними .

Наданому уроці ми розглянемо :  1) як побудувати відрізок , шо дорівнює даному  ;
                                                          2) як побудувати кут , що дорівнює даному ; 
                                                          3) як побудувати бісектрису кута ( поділити даний кут                                                                               пополам , або навпіл  ); 
                                                          4) як поділити даний відрізок навпіл  . 
                                   

Домашнє завдання: параграф 27 , розглянути задачі 1,2,3,4 .№ 719 . 723, 725 . 726.

                                             

          25 травня 2022 року (2 уроки)         

               Тема уроку:    Задачі на побудову. 

Діти , сьогодні на уроці , ми з вами навчимося будувати трикутник за трьома сторонами за допомогою циркуля і лінійки . У підручнику на сторінці 151 розглядають задачу 1 . Пропоную переглянути відео матеріал : 


Домашнє завдання : параграф 27 . сторінка 151 задача 1 - розглянути , № 680 ,681.

1 коментар: