КОНТРОЛЮЄМО СВІЙ ЧАС ПІД ЧАС РОБОТИ ЗА КОМПЮТЕРОМ
ЗАВДАННЯ З ПРЕДМЕТІВ ДУБЛЮЮТЬСЯ НА БЛОЗІ

6 БІОЛ

          16.03.2023  

Доброго дня.

ТемаМохи(Тему уроку запишіть).


·       Найдавніша група рослин на Землі це … (водорості).

·       Водорості найпростіші рослини, тому що в їх тілі немає ... (тканин).

·       Тіло водоростей не поділяється на … (органи).

·       Тіло водоростей має назву … (талом або слань).

·       Загальною ознакою всіх водоростей як і більшість рослин, є наявність… (хлорофілу).

·        Пігмент хлорофілу забезпечує процес … (фотосинтезу).

·       За типом живлення водорості… (автотрофи).

·       У багатьох водоростей хлорофіл маскується іншими пігментами, які й надають рослинам різноманітного … (забарвлення).

·       Середовище життя водоростей … (солоні і прісні водойми, ґрунт, каміння, стовбури дерев, сніг).

·       Однією с основних умов існування водоростей є наявність … (світла).

1.     Характерні особливості вищих спорових рослин.

Вищі спорові рослини – це група наземних рослин, які розмножуються спорами. До них належать: Мохоподібні, Папоротеподібні, Плауноподібні, Хвощеподібні, вони поширені в різних кліматичних умовах, але більшість живе на вологих ділянках суходолу, бо для розмноження їм необхідна волога.

У всіх наземних рослин є два покоління – статеве і нестатеве, які чергуються. Коли відбувається статеве покоління, на ньому утворюються статеві органи, в яких розвиваються чоловічі й жіночі гамети, забезпечуючи статеве розмноження. Це покоління називають гаметофіт.

Під час нестатевого розмноження, утворюються нестатеві органи, на яких розвиваються спори. Це покоління називають спорофіт.

Сукупність статевого і нестатевого поколінь становить цикл відтворення, він забезпечує безперервність життя певного виду організмів. В одних вищих спорових рослин переважає гаметофіт, а в інших спорофіт. Як саме це відбувається ми з вами розглянемо поетапно при вивчені спорових рослин.

Подивіться відео. Владислави Бандурко.Мохоподібні (Briophyta) – це відділ вищих спорових рослин, у життєвому циклі яких переважає статеве покоління. Відділ Мохоподібні об'єднує близько 35 тис. видів. Наука про мохи називається бріологія.

Мохоподібні – це невисокі, переважно багаторічні, рідко – однорічні рослини, які за своєю організацією близькі до водоростей. Вони не мають чітко виражених провідних тканин і коренів. Доросла рослина, статевого покоління, має пластинчасту або листостеблову будову, деякі види можуть мати поодинокі прямостоячі стебла, в той час як інші мають розгалужені стебла і нагадують м'який зелений килим, що покриває ґрунт. Прикріплюється до ґрунту за допомогою ризоїдів, які є виростами нижньої частини рослини і виконують функцію коренів, а саме, закріплення рослини у ґрунті.

Нестатеве покоління формується на верхівці материнської рослини, від якої отримує поживні речовини, і тому розвиток спорофіта як самостійного організму не відбувається. Спорофіт, який у мохоподібних називається спорогоном, складається, зазвичай, із ніжки і коробочки, у якій утворюються спори. Саме завдяки домінуванню гаметофіта мохоподібні розглядаються як самостійна гілка в історичному розвитку вищих рослин.

У мохоподібних дуже добре розвинене вегетативне розмноження, яке можна розділити на два види залежно від участі в ньому самої рослини: 1) розмноження частинами тіла – фрагментами стебел, бруньками, гілочками, листочками, частинами протонеми; 2) спеціалізованими утворами розмноження – вивідковими тільцями, які можуть формуватися на будь-яких частинах рослини. Для окремих видів мохів вегетативне розмноження є одним із найважливіших способів виживання. Наприклад, у сарконеурума льодяного, який мешкає в Антарктиді, вегетативне розмноження відбувається частинками тіла, які поширюють на своїх лапках та пір'ї пінгвінів.

Стебло, як правило, складається з дрібних товстостінних епідермальних клітин, тонкостінних клітин паренхіми. Листя, як правило, складаються з одного шару клітин, за винятком жилки і полів, які можуть складатися з декількох шарів диференційованих клітин. На стеблі є спорофіт, спорангій, спори, які також складаються із спеціалізованих типів клітин.

Спробуйте визначити за якими ознаками мохи зближуються з водоростями?

Основними ознаками, які зближують їх із водоростями, є: а) залежність запліднення від води; б) відсутність ксилеми і флоеми; в) наявність ризоїдів; г) сланева будова тіла.

Особливості розмноження на прикладі зозулиного льону

Спора проростає - розвивається зелена нитка (протонема) - утворюється молодий гаметофіт - гаметофіт росте, розвивається - на ньому утворюються статеві органи антеридії та архегонії - злиття клітин - зигота - розвивається спорофіт

Які гамети утворюються в антеридіях та архегоніях?

  1. Що таке зигота?
  2. Чи може спорофіт існувати самостійно?
3. Різноманітність мохів.
Представники роду поширені на нашій планеті, зустрічаються на всіх континентах, включаючи Антарктиду. Маршанція, Фунарія гігрометрична, Гілокоміум блискучий, Плевроцій Шребера, Політрих звичайний, або зозулин льон, або рунянка звичайна. політрих ялівцевий, політрих волосистий, - політрих приальпійський, політрих хвилястий.

Опрацювавши певний текст в підручнику скласти порівняльну таблицю: «Значення мохів та водоростей в екосистемі та життя людини»

Значення мохів в екосистемі

Значення мохів в житті людини

Значення водоростей в екосистемі

Значення водоростей  в житті людини

 

 

 

 

-        Лабораторне дослідження будови моху

 

Домашнє завдання: опрацювати §39.

 

При складанні конспекту використано матеріали конспектів Байрачної Катерини Леонідівни, Чернівецька область, Кельменецький район, Перківці, 

Москалець Світлани Петрівни

Горечка Мар'яни Іванівни.

 

 

  10.02.2023.     

Добрий день.

Тема уроку: Запилення  квіткових рослин. Запліднення.

Подивіться відео на тему  Владислави Бандурко.

 
2 Тема. Запилення квіткових рослин.

Квітка – це усмішка сонця,

яка дає здоров'я 

 й наповнює світлою радістю

Л.Толстой

Вивчаючи сторінки підручника, ми крок за кроком розкриваємо світ, що оточує нас. І сьогодні перегорнемо ще одну сторінку літопису життя рослин.

Я пропонує вам на сьогоднішньому уроці уявити собі квітами і поринути у країну Квітляндію.

Запитання.

1.     Частина квітки, якою вона прикріплюється до стебла. ( Квітконіжка. )

2.     Частина маточки, що з'єднує зав'язь із приймочкою. ( Стовпчик ).

3.     Ниткоподібна частина тичинки. ( Тічинкова нитка).

4.     Сукупність чашолистків. ( Чашечка .)

5.     Розширено верхню частину матки. ( Приймочка. )

6.     Частина квітки, що складається з пиляка й тичинкової нитки. ( Тічинка.)

7.     Видозмінені листки, що становлять виночок квітки. ( Пелюстки ).

8.     Верхня розширена частина квітконіжки. ( Квітколоже).

9.     Видозмінений укорочений пагін для статевого розмноження покритонасінних рослин. (Квітка).

1.       Гра « Вірю – не вірю» (індивідуальна робота в зошитах)

Завдання: потрібно вибрати правильне твердження і записати його у вигляді графічного диктанту.Твердження

1.       Коли квітка має і пелюстки і чашолистики , то така оцвітина називається простою.

2.       Квітка, яка має і тичинки і маточку називається двостатевою.

3.       Дводомні рослини – це ті, які мають на одній рослині  лише чоловічі або лише жіночі квітки.

4.       У фіалки запашної форма квітколожа видовжена.

5.       Маточка складається з приймочки, стовпчика та маточки.

6.       Насіння формуються з маточки.

7.       В тичинках визріває пилок.

8.       У кукурудзи двостатеві квітки.

Коли конюшину вперше завезли до Австралії й почали вирощувати, вона не утворювала насіння. В Австралії не було комах, які її запилюють. Лише після того, як з Європи в Австралію завезли комах – запилювачів, конюшина почала плодоносити.

 А ви знаєте, що нектар в грецькій міфології означає – « напій богів». Нектар утворюється в нектарниках – спеціальних утворах, які знаходяться у глибині квітки.  Наприклад, бджоли перетворюють нектар на запасну речовину, яку називаємо медом.

 Тому сьогодні ми поговоримо про основні способи  запилення квіткових рослин.

Давайте з вами ознайомимось із планом, за яким будемо вивчати сьогоднішню тему.

План

1.Самозапилення.

 2. Перехресне запилення рослин:

а) комахами;

б) птахами;

в) водою;

г) вітром;

3. Штучне запилення.

Ви вже знаєте, що рослина – такий самий живий і складний організм, як і людина.  Чому?

(Рослина народжується, живиться, росте, дихає, розмножується, помирає)

Як ви гадаєте, для чого рослині квітка?

 ( Квітка є органом розмноження квіткових рослин. З неї утворюється плід з    насінням, якщо він буде запилений пилком. )

Що необхідно для статевого розмноження рослин? (Запилення)

Запилення – процес перенесення пилку з пиляків на приймочку маточки.

Розрізняють самозапилення, перехресне запилення і штучне запилення.

Запишіть в зошит схему.

Самозапилення — це процес перенесення пилку двостатевої квітки на приймочку цієї самої квітки. Які квітки називають двостатевими? В рослинному світі спостерігається рідко. Самозапилюються такі рослини, як горох, квасоля, помідори, бавовник, льон, пшениця, ячмінь, овес тощо. Є самозапильні рослини з квітками, що зовсім не розкриваються (арахіс, копитняк, розрив-трава, фіалка, деякі види проса). Самозапилення обмежує пристосованість рослинних організмів до умов зовнішнього середовища і тому не сприяє розвитку виду. Слід зауважити, що самозапильні рослини часто можуть запилюватися і перехресно. Результатом запилення є запліднення. Скільки пилкових зерен запилило квітку, стільки насінин буде у плоді.

Видатний вчений – біолог Ч. Дарвін уперше зясував роль краси в природі. Він визначив причини походження різного забарвлення квітів. Яскраві квіти приваблюють комах, здатних запилювати рослини. Випадкового забарвлення у квітів немає. Кожен вид комах приваблює певний колір, тому своїм забарвленням квітка приваблює не всіх комах, а лише тих, хто може її запилити.

  Бджіл приваблюють синій і фіолетовий кольори, жовтого вони майже не помічають, байдужі до зеленого, а червоний їх навіть відлякує.

   Метеликів приваблюють яскраво – червоні квіти.

 Нічні метелики із задоволенням відвідують білі й блідо – рожеві квіти.

 Квіти приваблюють комах – запилювачів не лише забарвленням, а й ароматом. Полин, гледичія мають непримітні квітки, але виділяють сильні ароматичні речовини. Квітки аруму, хвилівника виділяють гидкий аромат гнилого мяса, що приваблює мух.

 Квітки дині запилюють переважно мурашки.

 

Який спосіб запилення характерний для конюшини? (Конюшина – комахозапильна рослина)

Учитель. Головна причина відвідування квітів комахами – запилювачами – це пожива у вигляді пилку та нектару. Нектар утворюється  в нектарниках, які закладаються всередині квітки, чим створюють умови для запилення. Бо комаха, проникаючи в квітку за нектаром. запилює її. Кількість нектару в одній квітці незначна.
   Надзвичайно цікаво, що всі комахи – запилювачі мають опушені тільця, ніжки, хоботок. А пилок має клейкість і горбкувату поверхню.
Пилкові зерна, щоб утриматися на приймочці маточки, мають певні пристосування: вирости, шипики, нерівності, борозни…

Квітку орхідеї, що має багато нектару і яскраве забарвлення, запилюють птахи – колібрі й медоноси. Птахи, тримаючись у повітрі над квіткою, висмоктують з неї нектар. При цьому клейкий пилок пристає до їх голови. Перелітаючи з квітки на квітку, птахи переносять пилок.

Деякі рослини Африки та Азії запилюються летючими мишами, наприклад, баобаб, тому що його квітки розпускаються  ввечері або вночі і мають багато  нектару.

У Африці є рослина банксія, що запилюється дрібними сумчастими мускусами.

  У природі існує невелика група рослин, квітки яких запилюються водою. Наприклад, стрілолист утворює пилок, який не тане й не гине у воді. Пилок цих рослин ниткоподібний, що забезпечує кращий контакт із такою ж ниткоподібною приймочкою.

Не лише комахи, птахи та вода беруть участь у запиленні рослин. Є рослини, які запилюються вітром: дуб, ліщина, береза та ін. Вони, як правило, ростуть групами або заростями, цвітуть до розпускання листя.

  У вітрозапильних рослин квітки безбарвні, мало проникні, з невеликою оцвітиною, без запаху та нектару. Пилку в них утворюється дуже багато. В одному суцвітті ліщини може бути близько 4 млн пилкових зерен. А в кукурудзи ще більше. Пилок сухий, гладенький, дрібний, легенький. Приймочки маточок у таких квітів широкі або довгі з волосками, не вкриті клейким слизом, що дає змогу краще вловити пилок. Така будова квітка пов’язана з тим, що більша частина пилку не потрапляє на приймочку.

Штучне запилення передбачає перенесення пилку з тичинок на приймочку маточки людиною. Його застосовують на посівах жита, кукурудзи, соняшника з метою підвищення врожайності цих культур.  Його доцільно проводити, коли запилення ускладнюється несприятливими погодними умовами. Але штучне запилення можна провести і вдома з кімнатними рослинами. Наприклад, з цикламеном.

Штучнозапильні рослини мають ознаки як вітрозапильних, так і комахозапильних рослин.

Робота з підручником

 Використовуючи  матеріал підручника, вам необхідно заповнити таблицю « Ознаки комахозапильних і вітрозапильних рослин».


Ознаки:

1.     Проста чи складна будова квітки?

2.     Забарвлення оцвітини ( яскраве, неяскраве).

3.     Чи є нектарники? Який запах мають квітки?

4.     Де розташовані тичинки?

5.     Кількість пилку ( багато, мало).

6.     Які рослини належать до квіток із різним типом запилення?

Запитання

1.       Чому вітрозапильні рослини квітнуть рано навесні? (Вітрозапильні дерева квітнуть рано навесні до розпускання листя)

2.       Які кольори квітки приваблюють найголовніших запилювачів – бджіл, жуків, метеликів? (Білий або жовтуватий)

3.       Що приваблює комах – запилювачів? Як вони знаходять потрібну квітку? (Комах – запилювачів приваблює приємний запах квітів, а наблизившись до неї, знаходять квітку за забарвленням)

4.       Чому конюшина, яблуня, вишня запилюються денними комахами? (Тому, що перестають пахнути із заходом сонця)

5.       Як комахи використовують поживний пилок ? ( Бджоли і джмелі – для вигодовування потомства, інші комахи споживають в їжу)

6.       Чому пасічники виставляють вулики в яблуневий сад? ( Для одержання меду і збільшення врожаю яблук)

3.Розв’язування біологічних задач.

За правильне виконання задачі  ви можете отримати 2 бджілки.

1. Далеко від поля із загубленої зернівки кукурудзи виросла рослина з початком і волоттю. Але плоди в цієї рослини чомусь не утворилися. Чому?

(Відповідь. Бо кукурудза – перехреснозапильна рослина.)

2. У кукурудзи жіночі квітки зібрані в суцвіття – початок, ззовні огорнуті видозміненими листками. Як у цьому випадку відбувається запилення квіток?. Відповідь. Маточки квітки кукурудзи мають стовпчики, завтовшки 20 – 30 см, які довші за початок, а тому вільно звисають і перешкоди для запилення немає.)

3.В Австралію завезли і посіяли насіння конюшини. Виросли рослини, які гарно цвіли, але плодів не давали. Як можна пояснити це явище? (Відповідь. Конюшина – комахозапильна рослина. Плоди не утворювались, оскільки в Австралії відсутні комахи, які її запилюють.

Домашнє завдання: Опрацювати параграф 33.

Дякую за співпрацю!


При складанні конспекту використано матеріали конспектів

Зайкіної Наталії Василівни Кіровоградська область, м.Олександрія;

Шевченко Станіслава В'ячеславовича, Сумська область, м.Ромни, 

 
4/

Немає коментарів:

Дописати коментар