КОНТРОЛЮЄМО СВІЙ ЧАС ПІД ЧАС РОБОТИ ЗА КОМПЮТЕРОМ
ЗАВДАННЯ З ПРЕДМЕТІВ ДУБЛЮЮТЬСЯ НА БЛОЗІ

4 КЛАС ЛИСТОПАД


Уроки за 11 жовтня 2022 року

Математика.

Тема: Нумерація п’ятицифрових чисел. Творча робота над задачею.

Добрий день, діти. Сьогодні на уроці ми розглянемо нумерацію п’ятицифрових чисел. Попрацюємо з буквеними виразами та задачами.

1 крок: Розгорніть зошити, запишіть число:

Одинадцяте жовтня

Дистанційна робота

2 крок: Розгорніть підручник математики на с. 51. Попрацюйте усно. Виконайте № 281. Назвіть числа, що містяться на числовому відрізку між числами 2995 і 3005.

3 крок: № 282. Прочитайте числа, записані в нумераційній таблиці. Запишіть ці числа в зошит.

-         Скільки розрядів містить кожне з цих чисел? (5)

-         Отже, це пятицифрові числа.

4 крок: Виконайте № 283. Запишіть цифрами числа.

Перевірте себе: 7117, 30200, 15307, 17005.

5 крок: Полічіть десятками тисяч від десяти тисяч до девяноста тисяч. Розгляньте у № 284, як записують цифрами розрядні числа пятого розряду.

6 крок: № 285. Порівняйте вирази в кожному стовпчику.

Запамятате: дії з розрядними числами пятого розряду виконують так само, як із десятками.

7 крок: № 286, 287. Виконайте множення і ділення  усно за зразком.

8 крок: Закріпіть свої знання. Обчисліть вирази.

Перевірте себе: 11000            5301             3000

                            7000             11009           12000

9 крок: Працюємо над задачами.

Прочитайте задачу № 289.

-         Про що задача? (Про канцелярські товари: ручки та олівці)

-         Що відомо в ній? (купили 3 ручки по 15 грн, 5 олівців по 7 грн.)

-         Що потрібно дізнатися? (яка вартість покупки)

-         Чи можемо зразу відповісти на запитання задачі? (ні)

-         Що можемо дізнатися спочатку? (вартість ручок)

-         Що можемо дізнатися другою дією? (вартість олівці)

-         Чи можемо знайти вартість покупки? (так)

Перевірте себе: 15 • 3 + 7 •5 = 80 грн вартість усієї покупки.

Розгляньте таблицю № 290. Складіть задачу за таблицею і розвяжіть її.

Складіть обернені до неї.

Діти, якщо вам було важко виконати ці завдання самостійно,  перегляньте відео за цим посиланням. Вчитель початкових класів Наталія Миколаївна Літвінцева вам допоможе розібратися.  https://youtu.be/88eGBSLMddA

10 крок: Домашнє завдання: с.54 № 292, 293. Скласти задачу за таблицею та її розвязати, обчислити вирази.

 

Українська мова

Тема: Правильне написання префікса та прийменника

Діти, сьогодні на уроці ми маємо дослідити, як розрізняти префікс і прийменник. Навчитися правильному написанню префіксів та прийменників.

1 крок: Розгорніть зошити. Запишіть число:

                                             Одинадцяте жовтня

                                                  Класна робота

2 крок: Розгорніть підручники на с. 25. Спробуйте дослідити префікси і прийменники. Прочитайте слова: приїхав, зайшов, підберезник.

-         Як називають виділену частину поданих слів? (префікс)

-         Чи змінюється значення слова без префікса? Чому? (Префікс сприяє утворенню нових слів)

Прочитайте наступні слова: при школі, за деревом, під березою.

-         Зауважте, що виділені слова є прийменниками. Вони пишуться окремо від слова.

-         Поміркуйте, чи зміниться значення слова без прийменників? (ні)

На с. 26 прочитайте правило.

Запамятайте: Прийменники зі словами пишуться окремо. Між прийменником і словом можна вставити ще одне слово. А між префіксом і словом – ні.

3 крок: Вправу 74 на с. 26 виконайте усно. Прочитайте прийменники. Утворіть 6 слів, у яких префікс співзвучний із прийменником (такий самий).

Наприклад: зайшли, за ліс; приїхали, при дорозі.

4 крок: Виконайте вправу 75. Спишіть розкриваючи дужки. Прийменники підкресліть.

5 крок: Виконайте вправу 76. Прочитайте текст, уставляючи в речення прийменники, співзвучні із префіксами. Спишіть відредагований текст.

Якщо вам було щось незрозуміло, перегляньте відео до уроку, яке підготувала вчитель початкова Іванова «Співзвучні префікси і прийменники. 4 кл.» за цим посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zWj5fO_gDYk

6 крок: Домашнє завдання: с. 27 вправа 77.

 

Літературне читання

Тема: Українська народна легенда «Сумна пісня соловейка»

Урок з читання ми розпочинаємо з мовної розминки:

1 крок: Прочитайте скоромовку. Спочатку читаємо повільно, потім – швидше, далі – ще швидше.

Співаків багато в лісі,

Кує зозуля на узліссі.

І соловя пташиний спів

З зелених чути нам гаїв.

2 крок: Думаю, що ви здогадались, про кого ми будемо сьогодні читати. Перейдіть за посиланням: https://zvukogram.com/category/zvuki-peniya-solovya/

Послухайте спів соловейка.

-         Що ви відчули, коли слухали цей спів?

3 крок: Прочитайте легенду «Сумна пісня соловейка» с. 30 підручника.

4 крок: Дайте відповіді на запитання:

-         Хто спіймав соловейка?

-         Що змайстрував купець для пташки?

-         Куди поставив купець клітку?

-         Якою була пісня соловя в клітці?

-         Яку пісню заспівав соловей на волі?

-         Який висновок із прочитаної легенди ви зробили?

5 крок: Оберіть прислівя, яке на вашу думку, найкраще підходить до цієї легенди:

-         Дома й стіни помагають.

-         Кожному мила своя сторона.

-         Всюди добре, а вдома найліпше.

-         За рідний край і життя віддай.

-         Рідна земля і в жмені мила.

-         Свій край, як рай, а чужа країна, як домовина.

6 крок: Домашнє завдання: читати легенду на с. 26, переказувати її. Намалювати малюнок до твору.

 

27листопада.

Літературне читання.

Тема.За Наталею Клименко"Живопис-моя майбутня професія". Дослідження медіа"Шевченко-художник".

Діти, сьогодні на уроці ми попрацюємо над  текстом Наталії Клименко"Живопис-моя майбутня професія".

Вправа"Передбачення"

Прочитайте заголовок тексту,як ви думаєте,про що йтиметься ?

Так,про живопис.

Словникова робота.

-Діти ,з яких двох скорочених слів складається слово "живопис".

Так,писати і живо,тобто малювати з натури живі істоти як вони виглядають.

А тепер,пригадайте,хто з видатних людей мріяв стати художником-живописцем.

Ви дізнаєтеся, якщо закреслите всі букви У та прочитаєте прізвище видатної людини.УШУУЕУУУВУУЧУУУЕУУНУУКУО.

Так,це Шевченко.

Прочитайте уважно текст мовчки.

Зробіть олівцем позначки,що вам було  невідомо про його життя до цього часу.

Словникова робота.

У тексті вам зустрілися невідомі слова:

    -офорт-різновид гравюри на металі.

  -лавра-великий  чоловічий монастир.

-кріпак-людина,яка підвладна панові і не має права на вільне життя.

Перечитайте ще раз уважно оповідання.

Дайте відповіді на запитання в підручнику.

Перегляньте відео "Шевченко-художник".https://youtu.be/uGZN8P84mIY

Математика.

Тема. Робота над попередженням помилок.Узагальнення знань з вивченої теми.

Діти,ми сьогодні узагальнимо знання з теми"Нумерація чисел в межах мільйона.Величини"

Для цього пригадаймо якими величинами користуємося,визначаючи довжину предмета.

Запишіть в порядку зростання.

Перевірте себе:

мм  см дм м  км

Пригадайте міри маси,запишіть в порядку зростання.

Перевірте себе:

  г  кг  ц  т

Математичний диктант.

Суму чисел 320і30поділити на 10

Різницю чисел 850і 150зменшити у 100разів.

Добуток чисел 200і30зменшити у 10разів.Перевір себе:

  1) 35.  2) 7.    3)600

Побудувати прямокутник, довжина якого 8см,а ширина у 2рази менша.

Знайдіть його периметр і площу.

Пригадайте,удвічі менше-поділити.

Площу прямокутника знаходимо дією множення . Множимо ширину на довжину.

Периметр-це сума довжин усіх сторін.

https://naurok.com.ua/test/join Код доступу 4517236   Діти, перейдіть за посиланням та виконайте запропоновані завдання.Бажаю успіхів!

Фізична культура.

Завдання уроку:

Загальнорозвивальні вправи.

Фінти "відходом","ударом","зупинкою".

Навчальна гра у футбол.

Діти пригадайте правила безпеки під час уроку фізичної культури.

Виконайте вправи для голови, рук, тулуба і ніг.

Потренуйтеся виконати вказані вправи,що показані у відео.

Пограйте футбол.https://youtu.be/yT5VBXR8Qow

26листопада.

Добрий день, діти.

Сьогодні за розкладом у нас такі уроки:

Українська мова.

Математика.

Фізична культура.

Я досліджую світ.

Дизайн та технології.

    Українська мова.

Тема.Розвиток зв'язного мовлення.Творчий переказ тексту.

Діти, сьогодні на уроці ми навчимося складати творчий переказ тексту.

Для цього пригадаймо,які ми з вами знаємо перекази .

Так,це детальний переказ,стислий переказ,вибірковий переказ.

Детальний-переказуємо весь текст,враховуючи,всі деталі ,тобто переказуємо весь текст повністю.

Стислий переказ-коротко розповідаємо проголовні події тексту.

Вибірковий переказ-переказуємо лише певний епізод тексту.

Творчий переказ- ми можемо змінити певну частину тексту:зачин, основну частину чи кінцівку.Або переказати текст,від іншої особи чи змінити героїв твору.

Отже,беремось до роботи.

Попрацюємо з підручником на с.52 вправа 144.

Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок.

Так, можна назвати"Незвичайні кросівки"чи "Історія виникнення кросівок".

-Що цікавого ви дізналися з тексту?

-Із чого були створені перші кросівки?

-Про які незвичайні кросівки йдеться в тексті?

-Які фірми їх створили?

Відповіді на ці запитання відшукай в тексті,прочитавши його ще раз.

А тепер спробуємо скласти план до тексту, зачин змінювати не будемо.

    План.

1)Люди полюбляють кросівки.

 2)З чого я б виготовив кросівки.

  3)Як я назву свою фірму по виробництву кросівок.

  4)Що буде цікавого та незвичайного у кросівках мого виробництва.

 -Діти,а зараз уявіть себе дизайнером і спробуйте скласти текст про виробництво власних незвичайних кросівок.

Опираючись на зачин вправи 144 та складений план.Та використовуючи поради вправи 145.

Складені тексти запишіть на окремих аркушах,ми їх додамо до ваших портфоліо.

Бажаю успіхів!

Математика.
Тема.Діагностувальна робота #3за темою Нумерація чисел в межах мільйона, величини.
Діти, сьогодні ви покажете рівень засвоєння матеріалу з вивченої теми.
Підготуйте все необхідне для уроку:простий олівець, лінійку,ручку.А саме головне:візьміть з собою гарний настрій і у вас все вийде!
Уважно читайте кожне завдання до кінця, зрозумійте його, якщо щось неясно, перечитайте ще раз.А потім беріться до виконання роботи.
Перейдіть за посиланням та виконайте запропоновані завдання.https://naurok.com.ua/diagnostuvalna-robota-3-matematika-4-klas-261294.html
Фізична культура.
Завдання уроку: Загальнорозвивальні вправи.
Фінти відходом,зупинкою,ударом.
Навчальна гра у футбол.
Діти,ви сьогодні навчитеся виконувати елементи гри у футбол,а саме:фінти відходом, зупинкою, ударом.
Для цього пригадаймо правила безпеки під час уроку фізичної культури.
Головне правило-бути дисциплінованими.
В роті нічого не повинно бути.
Займатися у спортивній формі та спортивному взутті.
Виконайте вправи для голови,рук, тулуба,ніг.
Перегляньте відео та навчіться виконувати показані у ньому вправи.https://youtu.be/uKAWsQ1qOTY
Я досліджую світ.
Тема.Будова рослин.Лікарські та отруйні рослини.
Двти,ми сьогодні на уроці дослідимо будову рослин.Дізнаємося,які рослини отруйні,а як лікарські.
Для цього розгорніть підручник на с.98 та розгляньте малюнок будови рослин.
Прочитайте значення кожної частини рослини.
А тепер пограємо гру.
Кожна правильна відповідь-2бали.
Продовж речення.
Назви частину рослини,що :
-1) забезпечує фотосинтез.
 -2)з нього виростають плоди.
-3)утримує рослину на місці,вбирає воду та поживні речовини.
 -4)запилюється, утворюється плід та насіння.
  5)частина рослини,що захищає насіння.
 -6) частина рослини,по якій надходять поживні речовини до всіх частин рослини.Перевір себе:
   1)листя  2) насіння  3) корінь
   4)квітка  5)плід   6)стебло.
Попрацюйте в робочому зошиті на с.41.
Діти, рослини за користю для людей поділяються на :
    лікарські  та отруйні.
Лікарські рослини допомагають людям побороти різні захворювання.На основі лікарських рослин виготовляють безліч медичних препаратів.
А от отруйні рослини дуже небезпечні для людей.Є такі рослини,що не можна їх їсти,а є й такі,що їх навіть не можна й торкатися.
Опрацюйте с.99підручника та перейдіть за QR кодом,щоб переглянути відео з якого ви дізнаєтеся більше інформації про отруйні рослини.
Для кращого засвоєння матеріалу пропоную перейти за посиланням та опрацюватиматеріал даної теми.
Дизайн та технології.
Тема.Пророщування рослини.Як проростити насінину.
Діти,ви знаєте,що рослини дуже важливі для життя людини.
Вони дають нам їжу,чисте повітря та приносять красу у наше життя.
Росли,які вирощує людина,називають культурними рослинами,а ті рослини,які ростуть самі без догляду людей,називаються бур'янами.
Але навіть серед дикорослих рослин є лікарські рослини,які приносять користь людям для лікування хвороб.
Є професія агроном.
Агроном -це людина,яка контролює ріст ролин.Сьогодні ми з вами спробуємо самостійно проростити насінину.
Для цього пригадаємо,,кі умови потрібні рослині для життя.
Так,світло,тепло,вода та поживні речовини.
Пропоную перейти за посиланням та переглянути відео про "Як росте рослина".https://youtu.be/DxRAV8SeavY
А тепер розгляньте послідовність виконання роботи на с.100 підручника Я досліджую світ та спробуйте самостійно проростити рослини.
Бажаю успіхів!

25листопада.

Добрий день, діти.

Сьогодні за розкладом такі уроки.

Фізична культура.

Математика.

Англійська мова.

Літературне читання.

Я досліджую світ.

       Фізична культура.

Завдання уроку:

Загальнорозвивальні вправи.

Техніка передачі м'яча на різну відстань.

Удари м'яча по воротах.

Діти, пригадаймо правила безпеки під час уроку фізичної культури.

Так, рот повинен бути порожній.Мати спортивну форму та взуття.

Дотримуватися дисципліни під час роботи з м'ячем,тобто,грати біля будинку не можна.

Перегляньте відео та виконуйте вправи,що там пропонують.

https://youtu.be/XlTHEbVe5jQ

Математика.

Тема.Узагальнення знань за вивченою темою:"Нумерація багато цифрових чисел.Величини."

Діти, сьогодні ми повторимо вивчений матеріал,будемо розв'язувати задачі вивчених видів та на знаходження площі та периметра прямокутників.

Зробимо зарядку для нашого мозку,переглянувши відео та обчисливши запропоновані завдання усно.Попрацюємо у робочому зошиті з друкованою основою на с.20.

Пригадайте одиниці вимірювання площі.

Виконаємо завдання 1на с.20.

Оберемо одиниці вимірювання площі для кожного об'єкту.

Перевірте себе:

      зошит-см2

      майданчик -м2

      грядку-м2

      озеро-км2

      місто-а2

Виконаємо завдання 2.

Виміряємо площу кожного об'єкту за допомогою палетки.

Пригадайте, спочатку рахуємо цілі квадрати,а потім частинки.

Додаємо кількість цілих квадратів та кількість частинок,поділену на два.

Перевірте себе.

Площа риби становить

1+ (16:2)=9см2Площа поросяти становить

2+(24:2)=14см2

Скориставшись поданим планом спробуйте обчислити площу кожної ділянки,відведену під кожен овоч.

Підказка:починай знаходити площу ділянки,де відомо ширина та довжина, тобто,з ділянки часнику.

А потім послідовно знаходь площі  інших ділянок, уважно аналізуючи  подані довжини.

Самостійно опрацюйте с.21 зошита.

Перевір себе:

Завдання 2.

а)19ст.   б)20ст. в)15ст.

Завдання 3.

Відповідь :300кг цукру.

Завдання 4.

Площа дорівнює 12см2

Периметр дорівнює 16см.

Якщо відповіді зійшлися -ти зробив всевірно.

Якщо є розбіжності,знайди помилку та спробуй виправити її самостійно.

У тебе все вдасться!

https://youtu.be/bNbn2wLl51g

Літературне читання.

Тема.Наталія Клевцова" Наша любов."Визначення головної думки твору.Дослідження"Що символізує вишиванка".

Діти,ми сьогодні на уроці працюватимемо на текстом Наталії Клевцової"Наша любов".

Навчимося визначати головну думку твору.

Дослідимо,що означає вишиванка та кожна квітка,вишита на ній.

  Словникова робота.

В тексті вам зустрінуться незрозумілі слова.Ось їх пояснення:

розбігалися очі-не могли зосередитись на одному об'єкті, було все дуже гарне.

дизайнер-проіесія людини,що займається прикрашанням одягу та приміщень.

А зараз прочитайте заголовок тексту.

Як ви думаєте,про що йтиметься в тексті?

Так,про любов.

А про яку саме любов,ви дізнаєтеся,прочитавши текст до кінця.

-То про яку любов йде мова у цьому тексті?

-Так,про любов до рідного краю та його символів,а саме ,до народного символу-вишиванки.

Гра"Чи уважно ти читав".

-Спробуй відшукати в тексті відповіді на запитання.

-Про що мріяла Даринка?

-Чи підтримала її мама?

-Перечитай,яку інформацію прочитала мама з донькою в інтернеті?

Отже,головна думка тексту-це  зображення вишиванки,як оберегу для українців.Любові до вишиванки багатьох поколінь.

Дослідимо,що означає кожна квітка на вишиванці.

Троянда-символ любові та милосердя.

Мак-квітка,що береже від зла.

Ромашка-ніжність.Калина-стмвол Трійці-Сонця,Місяця та Зірки.

Чорнобривці -символ материнської любові.

Колоски-символ краси життя, добробуту.

Навчіться виразно читати текст, підготуйте розповідь про свою вишиванку.

Перейдіть за посиланням та послухайте пісню про вишиванку.

https://youtu.be/EFWJKDICH0I

Я досліджую світ.

Тема.Як утворюється викопне паливо.Корисні копалини України.

Діти, сьогодні ми пригадаємо,що таке корисні копалини.Дослідимо,як утворюється викопне паливо та які корисні копалини є в Україні. Діти,ми знаємо,що рослини першими заселили Землю.Та ліси через багато мільйонів років перетворилися на скам'янілості і саме з решток лісів утворилося викопне паливо-кам'яне вугілля. Попрацюйте на с.96підручника і розгляньте види викопного палива за поданою схемою.Перегляньте відео про викопне паливо на цій сторінці.

А тепер попрацюємо з картою корисних копалин України на с.97.

-Діти,розгляньте і запам'ятайте умовні позначення корисних копалин.А тепер ми можемо зробити висновок,що кам'яне вугілля та природний газ зосереджені на Сході України в Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській області. А от буре вугілля, природний газ та нафта зосереджені у Західній Україні,в Карпатах. Поклади торфу знаходяться на півночі України. А зараз перейдіть за посиланням та опрацюйте матеріал за темою, виконайте запропоновані завдання.Знайдіть тему"Як рослини заселили Землю",а потім підтему:як утворюється викопне паливо та корисні копалини України.

Бажаю успіхів!

https://naurok.com.ua/test/join

Математика

Тема. Ознайомлення з одиницями площі 1а, 1 га

Добрий день, діти.

Зараз у нас урок математики.

Сьогодні ми ознайомимося з новими одиницями вимірювання площі:ари та гектари.Навчимося записувати такі одиниці площі та переводити їх в інші одиниці.Розв'язуватимемо задачі на знаходження площі .

Пригадаймо,як знайти площу прямокутника?

Так, треба довжину помножити на ширину.

А як знайти площу квадрата?

Так, треба помножити його довжину саму на себе.

Гра:"Продовж речення"

Щоб знайти довжину прямокутника за відомою шириною і площею потрібно...

Так,площу поділити на ширину.

А щоб знайти ширину за відомою площею та довжиною, потрібно...

Так,площу поділити на довжину.А зараз пригадайте,у кожного з нас є присадибна ділянка-огород.

Як ви думаєте,якими одиницями вимірювання ми скористаємося,щоб виміряти її площу?

Так, можна квадратними метрами,але це буде дуже складно.Тому для виміру площіє ще інші одиниці-ари та гектари.

Один ар це площа квадрата зі стороною 10м.Такий квадрат можна розбити на 100квадратів з стороною1м,тому ар ще називають "соткою".

А от великі ділянки-поля,ліси вимірюють ще більшими одиницями-гектарами.

1гектар(га)-це площа квадрата зі стороною 100м.

А тепер попрацюєм з підручником на с.95.#504.Міркуємо так:в 1арі 100м квадратних,а щоб визначити скільки арів становить 900м квадратних, треба це число поділити на 100.

Виконаємо завдання#505.

А зараз перегляньте відеоурок,щоб легше засвоїти матеріал.
Перевір свої досягнення.
Площу клумби ми вимірюємо...
А) м   Б)дм   В) арах
Площу поля ми вимірюємо...
А) арах Б)м  В) га
Площу огороду вимірюємо...
А)м    Б)арах  В)га
Домашнє завдання#513,#514.


Українська мова.
Тема.Визначення відмінка іменника в реченні.
Діти, сьогодні на уроці ми навчимося визначати відмінок іменника в реченні.
Для цього пограймо гру"Знайди пару"
Називний     кому?чому?
Родовий       хто?що?
Давальний  кого?чого?
Знахідний  на кому?на чому?
Орудний  кого?що?
Місцевий  ким?чим?
Перевірте себе:
Називний хто?що?
Родовий кого?чого?
Давальний кому?чому?
Знахідний кого?що?
Орудний ким?чим? 
Місцевий на кому?на чому?
Кличний----Попрацюєм з підручником на с.45.Прочитайте текст вправи 127.
Прочитайте виділені слова.Нам потрібно визначити відмінок виділених слів.Для цього потрібно знайти в реченні слова,що пов'язані з виділеним словом.А потім від того слова до виділеного слова поставити запитання.А вже по запитанню можна визначити,в якому відмінку стоїть виділене слово.
Врава128.
Спишіть словосполучення,поставивши між словами запитання.
Зразок:принести(в чому?)в ситі(М.в.)Виконайте вправу 129.
Не забувайте ставити запитання до виділеного слова,щоб правильно визначити відмінок.
Потренуйтеся визначити відмінок виділених слів у вправі 130.
Перевір себе:
Квітами(чим?)О.в. Полем(чим?)О.в.
На лавочці(на чому?)М.в.Птахів(кого?)Р.в.
Якщо все співпало-ти-МОЛОДЕЦЬ!

Літературне читання.

Тема.Одександр Підсуха"Мова". Дослідження "Мови світу".

Діти,ми сьогодні на уроці попрацюємо над віршем про мову.Дослідимо,чи багато є мов на світі.

Пригадаймо,яке значення має мова для людини.

Так,за допомогою мови люди передають свої враження, думки.

Мова дає змогу спілкуватися з іншими,здобувати необхідну інформацію.

Ми з вами маємо великий скарб-українську мову.Вона рідна для кожного з нас. Ще від самого народження українською мати співала вам колискову,розповідала казки.

Українська мова -це державна мова нашої країни.

Спробуйте дібрати слова,що асоціюються у вас з українською мовою.

наша:материнська,лагідна,солов'їна,барвінкова,милозвучна,ніжна,дзвінкоголоса.

Вона багата на слова -синоніми .

Ви в цьому переконаєтесь,прочитавши вірш Олександра Підсухи"Мова".

Прочитай вірш мовчки.

Який настрій створює вірш?

Ти помітив виділенні слова.Перечитай їх ще раз.Що їх об'єднує?

Так,це слова -синоніми та спільнокореневі слова.

Розглянь малюнок на с.47.

Відкинь всі свої думки і "ввійди"в зображений малюнок.

Так,наша мова тут зображена у вигляді молодої гарної дівчини,що дарує усім зі свого глечика букви,а з них ми складаємо слова.

Пригадаймо легенду про виникнення мов.Коли люди будували вежу і Бог наділив їх різними мовами.З того часу існує безліч мов.

А ви дослідіть , скільки мов існує в навчіться виразно читати вірш.Вивчіть три прислів'я чи приказки про мову.

Мистецтво.Образотворче  мистецтво.

Тема.Малюнок для театрального реквізиту-парасольки Мері Попінс.

Діти, сьогодні ми навчимося створювати реквізит,тобто предмет театрального реквізиту -парасольку МеріПоппінс.

А зараз,пригадаймо,хто така Мері Попінс?

Так,це персонажякого люблять всі діти.Вона працювала нянею,вміла літати та розважати дітей.Невід'жмним атрибутом її була парасолька.

От сьогодні ми навчимося створювати малюнок для театрального реквізиту-парасольки Мері Попінс.

Для цього нам знадобиться чорний папір,гуаш чи фарба.Перегляньте зображення та послідовність виконання роботи.

23листопада.

Діти, сьогодні у нас такі уроки:

Українська мова.

Математика.

Фізична культура.

Англійська мова.

Я досліджую світ.

Українська мова.

Розрізнення називного і знахідного відмінків.

Діти,ми сьогодні навчимося визначати відмінок іменника в реченні та розрізняти називний та знахідний відмінок.

Виконаємо вправу"Пригадай".

Спробуйте самостійно пригадати назви відмінків та їх запитання.

А тепер перевірте себе:

Н.в. хто?що?

Р.в.кого?чого?

Д.в.кому?чому?

З.в.кого?що?

О.в.ким?чим?М.в.на кому?на чому?

Кл.-

Що ви помітили?Які відмінки мають однакові запитання?

Так,це Називний та Знахідний відмінки мають однакові запитання ЩО?

От сьогодні ми працюватимемо над цим і навчимося розрізняти,коли іменник стоїть у Називному відмінку,а коли у Знахідному.

Прочитайте речення.Спробуйте визначити відмінок виділених слів.

Діти намалювали осінь.

Осінь зафарбувала листочки .

Які однакові слова у цих реченнях?

Так,осінь.

Спробуємо визначити відмінок цього слова у кожному реченні.

Діти намалювали (що?)осінь.

У цьому випадку слово осінь виступає другорядним членом речення.Над ним виконували дію,тобто,малювали осінь .

Це буде Знахідний відмінок.

А в другому реченні слово осінь виступає підметом,тому що вона сама виконувала дію:розфарбувала.

Отже,тут слово осінь стоїть у Називному відмінку.Попрацюєм з підручником на с.46.Порівняйте два речення.

У першому випадку слово кошеня стоїть у Знахідному відмінку,тому що над ним виконувалась дія,тобто, його намалювали.

А в другому реченні слово кошеня стоїть у Називному відмінку,тому що воно виступає підметом і саме виконує дію.

Опрацюйте правило на с.46.

Спробуйте самостійно виконати вправу 132,опираючись на моє пояснення та правило.

Усно розібрати зашифровані слова вправи 133та складіть з ними речення,щоб кожне слово -відгадка вживалося у Називному відмінку,а потім у Знахідному.

А тепер визначте відмінок виділених слів вправи 134.

Перевір себе.Слова:

Розум(що?)

Пам'ять(що?)

Правило(що?)

Вірш(що?)

Мислення (що?)

Стрес(що?)

Життя (що?)Вжиті у Знахідному що над ними виконувалась дія і вони виступають другорядними членами.

А слово-людина вжито у Називному відмінку,тому що воно виступає головним членом речення, тобто, саме виконує дію.

Математика.

Тема.Визначеннч площі за допомогою палетки.

Діти,ми сьогодні на уроці навчимося визначати площу фігур,що не є многокутниками.

Для цього нам знадобиться палетка.

Палетка-це прозора плівка,що розбита на квадратні сантиметри.

Щоб визначити площу круга нам потрібно накласти на нього палетку і порахувати,скільки квадратів вміщуються цілими,а потім частинки квадратів.Дві частинки квадрата домовилися рахувати як цілий.Потім додаємо всі квадратні см і отримуємо площу круга.

Попрацюєм з підручником на с.98-99.

Перегляньте відео,щоб краще зрозуміти матеріал.

https://youtu.be/kbNtNiCTgMk

Перевір себе:

Площа трикутника становить 8квадратних сантиметрів.

Площа ромба становить 15квадратних сантиметрів.

Площа сукні -13квадратних сантиметрів.

Якщо тобі все вдалося-ти Молодець!

Я досліджую світ .

Тема.Як рослини заселили Землю.

Діти,ми сьогодні працюватимемо над темою тижня Як рослини заселили Землю.

Цього тижня ми пригадаємо будову рослин,дослідимо,як утворилися скам'янілості та деякі корисні копалини,з'ясуємо,як люди використовують рослин,спробуємо проростити насіння.

Перейдіть за посиланням та знайдіть підтему "Класифікація рослин"

Перегляньте відео та виконайте запропоновані завдання.

https://sites.google.com/view/yds4class/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0?fbclid=IwAR211pfkaNzgHI3vfamjTU8GWlzVI6lrCJJv4wPlnDUGo5YhFfYPGiy-Os0

Для кращого засвоєння опрацюйте с.95у підручнику.

Фізична культура.

Завдання уроку:Техніка ведення м'яча "вісімкою"по колу.

Техніка ударів м'яча по воротах.

Рухливі ігри з м'ячем.

Діти,ми сьогодні на уроці пригадаємо правила ведення м'яча,навчимося вести м'яч "вісімкою"по колу, виконувати удари м'ячем по воротах.

Насамперед,пригадаймо правила безпеки під час роботи з м'ячем.

Так,ловити м'яч руками на відстані від обличчя.

Вести м'яч на рівні пояса,не вище.

Забивати у ворота м'яч від грудей чи від плеча.

Накресліть на підлозі велике коло.Спробуйте провести по його контурах м'яч,виконуючи при цьому "вісімку".

Повторіть таку вправу 2-3рази.

Потренуйтеся забивати м'яч у ворота.

Якщо все вдалося,то ти сьогодні досяг завдань уроку.Якщо не все вдалося-не сумуй,ще потренуєшся і все вийде!

24листопада.

Добрий день, діти.

Сьогодні в нас за розкладом такі уроки:

Інформатика

Математика

Англійська мова

Українська мова

Літературне читання .

Математика.

Тема.Обчислення площі.Розв'язування задач на знаходження площі.

Діти,ми сьогодні закріпимо знання про одиниці площі,правила знаходження площі різних геометричних фігур.Розв'яжемо задачі на знаходження площі.

Виконаємо вправу:запиши в порядку зростання одиниці площі.

дм, км, мм,см,а, га,м .

Допишіть,чого не вистачає у записах позначення площі.Так, площу вимірюємо у квадратних см,м,дм,км,а,га,дм.

Попрацюємо з підручником на с.100.

Виконаємо дії з іменованими числами.

Пригадаймо, якщо множимо чи ділимо іменоване число на просте число,то в результаті дістаємо іменоване число.

При додаванні чи відніманні іменованих чисел в результаті дістаємо іменоване число.

Попрацюємо з таблицями на с.100#528.

Складемо задачі за поданими таблицями.

Площа прямокутних ділянок капусти та картоплі однакові.

Довжина ділянки з капустою 8м,а ширина 3м.

Ширина ділянки з картоплею 4м,яка довжина ділянки з картоплею?

Міркуємо так:

Щоб знайти довжину прямокутника, потрібно площу поділити на ширину.Але площа нам невідома,знайдемо її через довжину та ширину ділянки зкапустою,наючи,що площі ділянок однакові.

8*3=24м2

24:4=6м така довжина ділянки з картоплею.

Ми дали відповідь на запитання задачі.

А зараз попрацюємо за малюнком на с.101.

Скористаємось планом,щоб знайти площу ,відведену під кожен овоч.

Почнемо знаходити площу ділянки,де відомі довжина та ширина.Так,це площа ділянки буряків.3*6=18м2

Тепер можна знайти площу ділянки з капустою.

Для цього ми 8*4=32м2.

А щоб знайти площу ділянки з морквою,нам потрібно знайти її ширину.Для цього ми від загальної ширини віднімаємо ширину ділянки з капустою.6-4=2м така ширина ділянки з морквою.

А тепер знаходимо площу ділянки з морквою.8*2=16м2Попрацюй самостійно,виконавши #532,534.

Перевір себе:

1)396.      2)900.     3)792.    4)99

Якщо у тебе всі результати зійшлися-все виконано вірно.

Якщо є розбіжності,спробуй знайти помилку самостійно.

Переглянь відео для кращого засвоєння матеріалу.

https://www.facebook.com/groups/424261038218074/permalink/886164212027752/?

sfnsn=mo&ref=share

Українська мова.

Тема.Розрізнення давального та місцевого відмінків.

Діти,ми сьогодні пригадаємо назви відмінків та їх питання,навчимося розрізняти давальний та місцевий відмінок .

Перегляньте цікаве відео і спробуйте запам'ятати назви відмінків та запитання кожного з них.

https://youtu.be/xV0UAFDu2CQ

А тепер попрацюємо з підручником на с.48.

Визначимо відмінки виділених іменників вправи 135.

Міркуємо так:

у кожному реченні слово має однакові закінчення,але в першому реченні ми ставимо запитання дали(кому?)білочці.Д .в.

А в другому реченні ми ставимо запитання (на кому?)на білочці.

Це вже буде місцевий відмінок,тому що є прийменник біля іменника та вказує місце.

Опрацюємо круги Ейлера-Венна на с.48.

Бачимо,що і давальний ,і місцевий   відмінок іменників мають однакові закінчення.

Але Давальний відмінок називає особу чи предмет,якій щось дають чи допомагають.І біля іменника немає прийменника.

А Місцевий відмінок завжди має прийменник у ,в на  та вказує на місце.

Перевір наші висновки за правилом у підручнику.Спробуй його зрозуміти тазапам'ятати.

Самостійно виконайте вправи 136,137.

Перевір себе:

У Давальнму відмінку вжиті такі слова: Павлові,кроликові,квітці.

У Місцевому відмінку  слова- на Олегові,на кроликові,у квітці.

Опираючись на правило та свої висновки,спиши вправу 138та над кожним іменником вкажи відмінок.

Літературне читання.

Тема. Яна Яковенко "Вишиванка"Дослідження медіа "Бабусина вишиванка "Складання розповіді "Бабусина вишиванка".

Діти,ми сьогодні будемо досліджувати оберіг українського народу-вишиванку.Прочитаємо вірш про вишиванку та пригадаємо,як в Україні відзначають День вишиванки.

Розгорніть підручник на с.47 перейдіть за поданим QRкодом та послухайте пісню про вишиванку.

Які емоції виникають після слухання пісні?

Так,позитивні, радість.

Мовчки прочитайте віршЯни Яковенко "Вишиванка".

Вам зустрінуться в ньому незнайомі слова:

Полотно-це тонка тканина .

Вийся,вийся голочко,тобто,вишивати ніби хвилькою.

Доля красна-означає щаслива доля,тобто життя буде світлим і радісним.Спробуйте знайти у вірші слова,як поетеса висловлюється про вишиванку.

Знайди у вірші і прочитай,звідки поетеса братиме кольори для вишиванки.

Навчися виразно читати вірш.

Діти,пригадаймо,коли ми відзначаємо День вишиванки.

Так у травні 21числа всі українці навіть далеко за межами України в цей день одягають вишиванку.

Цим вони ще раз підтверджують повагу та любов до рідного народу,до його звичаїв та традицій. Адже вишиванка-це невід'ємний атрибут української нації,що несе нам з далеких часів віру,красу та досконалість наших предків.

Немає такої родини,яка б не мала вишиванки.Це передається від покоління до покоління,від матері до дитини.Вишиванка це оберіг ,що дійшов до нас черезтисячоліття від наших пращурів.

Підготуй повідомлення,чи є в тебе вишиванка.Розкажи про неї.

Немає коментарів:

Дописати коментар