КОНТРОЛЮЄМО СВІЙ ЧАС ПІД ЧАС РОБОТИ ЗА КОМПЮТЕРОМ
ЗАВДАННЯ З ПРЕДМЕТІВ ДУБЛЮЮТЬСЯ НА БЛОЗІ

8 УКР МОВА

27.05.2022

Тема. Словосполучення і речення.

  Добрий день, діти. Сьогодні починаємо повторювати та узагальнювати вивчений матеріал. Перегляньте відеоурок, пригадайте правила.

Розгорніть підручники(с.254), виконайте вправи 459, 461, 462.

Дякую за роботу!  

25.05.2022

Тема. Контрольна робота №5. Відокремлені члени речення (тести).

Виконайте тестові завдання , обравши варіант.

 Варіант I

1.   Укажіть правильне твердження.  

Уточнюючими називають члени речення, які:

А   розширюють зміст речення;  

Б   звужують зміст речення;  

В   уточнюють або пояснюють зміст головного чи другорядного члена речення;  

Г   конкретизують зміст сказаного.

2.   Укажіть правильне твердження.  

Відокремлюватися можуть:

А   підмет, присудок, обставина;                

Б   додаток, означення, обставина;

В   підмет, присудок, означення;                

Г   підмет, додаток, обставина.

3.   Яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова?

Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа.

А   Відокремлене означення;                      

 Б   відокремлена уточнююча обставина;  

В   відокремлений додаток;                        

Г   відокремлена прикладка.

4.   Укажіть речення, у якому відокремлене означення виражене дієприкметниковим зворотом.

А   Зачаровані подорожні сиділи й мовчали.        

Б   Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних трав.  

В   В імлистій далині, осяяні срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці.  

Г   А он старе Монастирище, колись козацькеє село.

5.   Укажіть речення з відокремленим додатком.

А   Нікого тут нема, крім мене й господині.  

Б   Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні.    

В   Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий.  

Г   І от тепер, ставши начальником, він раптом заспівав отакої.

6.   Укажіть речення, у якому відокремлена обставина виражена іменником з прийменником.

А   Співають усі, за винятком Ліни Яцуби, дочки відставника…

Б   Незважаючи на вітрець, робилося душно.

В   Звучав потемнілий дзвін, пудів на тридцять.    

Г   У лісі, опріч мене, є ще хтось.

7.   Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

11 відокремлений уточнюючий член речення

2 відокремлений додаток

3 відокремлене означення

4 відокремлена обставина

А   Спить вітер на колінах у беріз, окутаних у молоко туману.

Б   Лев упав і довго, лежачи, стогнав.

В   Тут, під кронами білих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа.

Г   Здається, вогнем чудесним сяють зорі з дніпровських круч.

Д   Не маю іншого тепла,  окрім отчого краю.

8.   Установіть відповідність між відокремленими уточнюючими членами речення і синтаксичною роллю, яку вони виконують.

1 уточнюючий підмет

2 уточнюючий присудок

3 уточнююча обставина місця

4 уточнююче означення

А   Пірат був звичайний пес, трудяга.

Б   Уже багато років, відколи його забрано од матері, ніхто ні про що не питав.

В   І тут, в Америці, живу я Україною.

Г   Надійшли жнива, достигла Василева пшениця — така гарна, колос у колос.

Д   Він, Шептало, кінь особливий, кінь білий.

 9.   Виконайте синтаксичний розбір речень.

А   Поза селом, у кінці городів,  протікає  наша Кільтінка.

Б   Кожен птах, свою пісню співаючи, здіймається до небес.

 Варіант II

1.        Укажіть правильне твердження.  

Відокремленими називаються члени речення, які:

А   виділяються за змістом та інтонаційно;  

Б   указують на того, до кого звернено мовлення;  

В   передають ставлення мовця до висловленого;  

Г   відносяться до одного й того самого слова в реченні й відповідають  на одне й те саме питання.

2.        Укажіть правильне твердження.

 На письмі відокремлені члени речення виділяють:

А   комами;                                    В  тире;                                                                            

Б   комами і тире;                          Г  дужками.

3.   Яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова?

І сон мене так ніжно обійма, що, окрім сну, не хочеться нічого.

А   Відокремлена прикладка;                    

Б   відокремлене означення;

В   відокремлена обставина;                    

 Г   відокремлений уточнюючий додаток.

4.   Укажіть речення, у якому відокремлена обставина виражена дієприслівниковим зворотом.

А   А пісня, наростаючи, пливла над берегом.        

Б   Жінка йде поволі й трохи зігнувшись.  

В   І я зими крутий долаю норов, обличчя підставляючи вітрам.

Г   Дівчата зачіпали Миколу, жартуючи, а він усе стояв похнюпившись.  

5.   Укажіть речення з відокремленою прикладкою.

А   І Оксану, мою зорю, мою добру долю, що день божий умивали.  

Б   Над берегом послався невеликий, густо засвічений білою ромашкою луг.    

В   Виснажені атаками й великими втратами, німці не витримали грізного натиску полку.    

 Г   Голубу сорочку в перехваті підперезано матер’яним поясом з китицями.

6.   Укажіть речення, у якому відокремлене означення не виділяється комами 

(розділові знаки пропущено).

А  Осяяний сонцем перед нами розкрився зовсім новий світ.    

Б Стоять налиті сонцем дні.    

В В небі чистім і прозорім сонце сяє.        

Г А сонце тепле і ласкаве спинило погляд на землі.

7.   Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1 відокремлена прикладка

2 відокремлений додаток

3 відокремлена обставина

4 відокремлене означення

А   Сумно і мовчки тоді похилилася квітка, листям своїм тремтячи в передсмертнім конанні.

Б   І пахне раннім сонцем і медком земля, легким серпанком оповита.

В   І сон мене так ніжно обійма, що, окрім сну, не хочеться нічого.

Г   Вже й молодик ішов за гору, та зачепивсь за осокір.

Д   Іду я, степів перехожий, радію од щастя землі.

 8.   Установіть відповідність між відокремленими уточнюючими членами речення й синтаксичною роллю, яку вони виконують.

1 уточнюючий присудок

2 уточнююча обставина

3 уточнююча прикладка

4 уточнюючий додаток

А   Незмінний колгоспний конюх, дід Саливон, як завжди клопотався за своїх підопічних.

Б   Рівно, на повні груди, дихає юнак.

В   Ватажкував наш славний Мустафа-ага, син Ібрагіма, ханського Дивлет-гірея.

Г   Хлопець за два роки змінився — виріс, змужнів.

Д   Так, олень добував з-під снігу мох та лишайники — свій харч.

 9.   Виконайте синтаксичний розбір речень.

А   Мовчить, скупавшись у весняній росі, алея тополина.

Б   І він устав на горах перед нами, наш Київ.

Бажаю успіху!

20.05.2020р.

Тема. Уточнювальні члени речення. Тренувальні вправи

 1. Опрацювати теоретичний матеріал підручника (с.248-253), виконати вправу 452.

Творче конструювання

  Запишіть речення, вставляючи відповідні за змістом уточнювальні члени з довідки та розставляючи розділові знаки. Підкресліть відокремлені уточнювальні члени речення.

1. У серпні ... смеркає дуже рано.

2. Край берега ... прив’язані човни.

3. Звідти ... чуємо крізь садки: гуп-гуп!.

4. Внизу ... був присмерк.

Довідка: під деревами, у затишку, та ще в похмурий день, згори десь.

 Творча робота

   Складіть і запишіть речення, вживаючи подані словосполучення в ролі уточнювальних членів речення.

■ Близько восьмої години;

■ особливо діти;

■ на новому місці;

■ з чужої далекої землі;

■ крім деяких видів рослин.

Домашнє завдання. Підготуватися до контрольної роботи

18.05.2022

Тема. Уточнювальні члени речення

 Добрий день, діти. Сьогодні закінчуємо вивчати відокремлені члени речення. Перегляньте відеоурок, виконайте запропоновані завдання.

Опрацюйте матеріал підручника (248 – 252), виконайте вправи 448, 449.

Домашнє завдання. §38, вправа 452.

13.05.2022

Тема. Відокремлені додатки. Тренувальні вправи

Перегляньте відеоурок, виконайте всі запропоновані завдання.

Домашнє завдання подано в кінці відеоуроку.

11.05.2022

Тема. Відокремлені додатки

  Добрий день, дорогі восьмикласники й восьмикласниці. Продовжуємо вивчати відокремлені члени речення. Сьогодні поговоримо про відокремлені додатки. Перегляньте відеоурок, виконайте завдання.

Опрацюйте матеріал підручника (с. 245 – 247), виконайте вправи 441, 442.

Домашнє завдання. § 37, вправа 445.

06.05.2022

Тема. Розвиток мовлення. Письмовий твір-опис пам'ятки історії й культури на основі власний спостережень і вражень у художньому стилі (з використанням відокремлених означень та обставин)

Самостійне складання письмового твору – опису за власним спостереженням у художньому стилі.

1.Ознайомтеся з памяткою « Як працювати над твором – описом памятки історії та культури» (Підручник, с.102).

2. Опрацюйте таблицю «Художній стиль мовлення» (с. 107).

2. Складіть в художньому стилі твір – опис пам’ятки історії та культури одного з історичних міст України, який ви відвідали (наприклад, театру, собору або іншої історичної будівлі).

3. Початок твору може бути таким.

   У спілкуванні з гарними містами, як і з людьми, прагнемо збагатитися їхнім внутрішнім змістом, пізнати їх особливість, смаки. Можливо, міста приховують вишуканість своїх смаків у памятках історії та культури.

4. У тексті твору дайте відповідь на питання:

  Які почуття викликає у вас памятка?

  Що дивує й захоплює під час її споглядання?

5. Доберіть влучний заголовок, який виражав би основну думку твору.

Домашнє завдання. Закінчити письмову роботу.

04.05.2022

Тема. Відокремлені обставини. Розділові знаки при відокремлених обставинах. Тренувальні вправи.

Перегляньте відеоурок, повторіть вивчений матеріал з теми, виконайте завдання.

Перечитайте правила в підручнику (с.238 – 243), виконайте вправи 428, 431, 438.

Домашнє завдання. Повторити §36, виконати вправу 437.

 

29.04.2022

Тема. Відокремлені обставини. Розділові знаки при відокремлених обставинах.

  Добрий день, діти. Сьогодні ви навчитеся знаходити в реченні відокремлені обставини, правильно розставляти розділові знаки при відокремлених обставинах, правильно інтонувати речення з відокремленою обставиною.

 Перегляньте відеоурок з теми, виконайте всі завдання, які пропонує вчитель.

Опрацюйте матеріал підручника (§36), виконайте вправу 424.

Домашнє завдання. §36, вправа 427.

27.04.2022

Тема. Відокремлені  прикладки. Тренувальні вправи

   Добрий день, діти. Сьогодні на уроці продовжимо поглиблювати ваші  знання про відокремлені члени речення, формувати  вміння знаходити в тексті відокремлені прикладки, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленими прикладками.

Повторіть матеріал попереднього уроку (с.233 -236).

Виконайте дві вправи (на вибір) із  запропонованих нижче.

1. Записати речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Виділити відокремлені прикладки.

1. Прибув мій канівський земляк Середа на ім’я Петро (Г. Костюк).

2. Дружина Платона Симиренка Софія за походженням французька дворянка швидко перейняла козацькі звичаї родини, охоче спілкувалася українською мовою (Л. Мацько).

3. Із Любечем давньоруським містом пов’язані долі багатьох руських князів Олега, Ярослава Володимировича, Святополка, Володимира Мономаха, Святослава Всеволодовича (М. Тищенко).

4. Особливо вразила і запам’яталася всім художня композиція Сашка Довженка «Святки» поетична розповідь про народні новорічні торжества (С. Плачинда).

5. Двадцятишестирічний лікар-мікробіолог майбутня зірка світової медичної науки і майбутній президент Усеукраїнської академії наук Данило Заболотний провів на собі перший експеримент, прийнявши винайдену холерну вакцину (Л. Мацько).

6. Михайла Щепкіна кріпака з Куртини викупили 1818 року в Полтаві за 7207 карбованців (М. Шудря).

7. Неподалік Сорбонни стоїть найстаріший храм Парижа, зведений за наказом Генріха І чоловіка Анни Ярославни (О. Балабко).

З’ясувати, у яких реченнях доцільно вжити тире при відокремлених прикладках.

2.  Дослідження-трансформація

Подані речення трансформувати так, щоб виділені компоненти виступали в ролі відокремленої прикладки. Записати змодельовані речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Виділити відокремлені прикладки. Указати на слова, які вони конкретизують.

Зразок. Відомий український композитор і письменник Микола Аркас усе життя був вдячний матері (В. Жадько). — Микола Аркас — відомий український композитор і письменник — усе життя був вдячний матері.

1. Нащадок племені фулярів із Сенегалу Айра Олдрідж народився у Нью-Йорку (М. Шудря).

2. Дочка київського князя Ярослава Мудрого Анна у серпні 1049 року взяла шлюб із французьким королем Генріхом І (О. Балабко).

3. Студент Київського університету Олександр Тулуб познайомився з улюбленим викладачем філологічного факультету, українським письменником Миколою Івановичем Костомаровим (З. Тулуб).

4. Правнук запорізького козака Володимир Вернадський усе своє життя був пов’язаний з Україною (С. Ковальчук).

5. Боліло серце у січового полковника Дмитра Вітовського (Є. Куртяк).

Дослідити, як змінюється зміст речень при їх трансформації.

Чи можна вважати ці пари речень синтаксичними синонімами.

3. Вправа 417 (за підручником).

4. Творче завдання 

Перебудуйте подані речення так, щоб усунути неоднозначність їхнього тлумачення.

Перед малюнками дітей, які були виставлені в клубі, товпилися батьки. До мене підійшов брат мого товариша, який був капітаном футбольної команди. Обличчя наших футболістів, які були замурзані, з побитими колінами, світилися невимовною радістю. У коридорі я зустрів подругу моєї сестри, яка була палкою вболівальницею футбольної команди.

Домашнє завдання. Повторити §35, виконати вправу 420.

22.04.2022

Тема. Відокремлені прикладки. Розділові знаки при відокремлених  прикладках

  Добрий день. Продовжуємо вивчати відокремлені члени речення. Сьогодні розглянемо відокремлені прикладки.

  Перегляньте відеоурок з теми, виконайте завдання.

 Опрацюйте матеріал в підручнику (с.233-236), виконайте вправи 414, 415.

Домашнє завдання. § 35, вправа 419.

 20.04.2022

Тема. Контрольний диктант

 Вітаю, дорогі мої восьмикласники, на уроці української мови.

Сьогодні ви будете писати контрольний диктант. Роботу виконуйте у зошитах. Запишіть число, тему уроку.

                                      Двадцяте квітня

                                  Контрольний диктант

                                   Генетичний код нації

 Уважно слухайте, пишіть старанно, не поспішаючи. Бажаю успіху!

                                   

15.04.2022

Тема. Відокремлені означення. Тренувальні вправи.

  Добрий день, діти. Сьогодні будете виконувати тренувальні вправи на визначення в реченнях відокремлених означень. Перегляньте відеоурок і виконайте запропоновані вчителем завдання.

Розгорніть підручники, виконайте вправи 403, 406.

Домашнє завдання. Повторити правило (с. 225), виконати вправу 410.

13.04.2022

Тема. Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях.

  Добрий день, діти. Продовжуємо вивчати  відокремлені члени речення. Сьогодні розглянемо відокремлені означення та розділові знаки при них.

Перегляньте відеоурок з теми, виконайте запропоновані завдання.

Опрацюйте матеріал підручника (с. 225 ), виконайте вправи 399, 400.

Домашнє завдання. § 34 , вправа 402 .

08.04.2022

Тема. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення.

 Добрий день. На сьогоднішньому уроці розглянемо поняття про відокремлення, роль відокремлених членів речення у мовленні, визначимо основні умови відокремлення.

Перегляньте відеоурок, виконайте завдання, які пропонує вчитель.

Опрацюйте відповідний матеріал підручника.


06.04.2022

Тема. Контрольна робота №4. Синтаксис. Пунктуація.

І. Речення з вибором однієї правильної відповіді (Кожна правильна відповідь = 0,5 б).

1. Однорідні члени речення – це такі члени речення, які:

а) залежать одне від одного, але відносяться до різних слів у реченні;

б) поєднуються між собою сурядним і підрядним зв’язком;

в) відповідають на одне і те ж питання, виконують одну синтаксичну роль, відносяться до одного й того самого члена речення і поєднуються між собою сурядним зв'язком;

г) супроводжуються лише узагальнюючими словами.

2. Узагальнювальні слова можуть стояти:

а) перед однорідними членами речення або після них;

б) лише перед однорідними членами;

в) лише після однорідних членів речення;

г) при однорідних членах речення узагальнювальні слова не вживаються.

3. Звертання вживаються у реченні:

а) лише на початку речення;

б) можуть займати будь-яке місце у реченні;

в) лише в кінці речення;

г) таких речень в українській мові дуже мало.

4. Такі вставні слова як: безумовно, мабуть, здається – відносяться до груп, які:

а) виражають задоволення чи радість;

б) виражають упевненість, невпевненість, сумнів;

в) указують на джерело повідомлення;

г) привертають увагу співрозмовника.

5. Якщо вставлене речення вимовляється підвищеним тоном, то воно виділяється з обох боків: 

а) тире;

б) дужками;

в) комами;

г) тире та двокрапкою.

6. Вкажіть речення з поширеним звертанням:

а) Будь щаслива та здорова, чорноброва! (М. Вороний).

б) Ох, пісне, чому, як той птах, не летиш? (М. Рильський).

в)  Бажаний гість, тебе я бачить рада, Геральде, син Сігурда, сміливий князь. (І. Кочерга.)

г) У нас, панове, поки козак не випишеться з коша чи з куреня, то слухай січової старшини…(П. Куліш).

ІІ. Перепишіть речення, розставивши розділові знаки: (3 б.)

7. Не знаю діти куди ви рветесь куди поспішаєте. Звісно ніхто не каже що треба сидіти на місці…Треба берегти природу землю і кожну деревину і птицю в небі і звірину в лісі і рибу в річці (За І. Цюпою).

8. Перебудуйте прості речення на речення зі звертаннями або вставними словами (3 б.)

Цього року зима буде непередбачуваною. 

Я не зможу піти з тобою в кіно, бо застудився.

Відпустіть Марка зі мною погуляти!

9. Напишіть твір-роздум на тему: «Чи може штучний інтелект повністю замінити людину?», використовуючи слова з довідки: (3 б.). 

Довідка: чесно кажучи, напевне, на жаль, по-моєму, зверніть увагу.

Доповніть текст звертаннями та однорідними членами речення. 

Бажаю успіху!

 01.04.2022

Тема: Групи вставних слів і словосполучень  за значенням. Тренувальні вправи

 Повторюємо!                               

 Вставними є слова (словосполучення, речення), які граматично не пов'язані з членами речення і виражають ставлення мовця до висловленого, його оцінку, характеризують спосіб оформлення думки тощо. Вставні слова не несуть нової інформації, а лише певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомленняТи на мене пилинці не дозволила б, мабуть, упасти.

Вставні конструкції не є членами речення.

Вставні слова, словосполучення і речення вимовляються зниженим тоном, у прискореному темпі. Перед ними і після них робиться пауза. На письмі вставні слова, словосполучення і речення, як правило, виділяються комами.

Значення, які властиві вставним словам, можуть виражатися і цілими реченнями . До основного речення вставне речення приєднується за допомогою сполучника або без нього. Вставні слова (словосполучення, речення) вживаються в різних стилях мови. У науковому та публіцистичному здебільшого вживаються ті з них, що вказують на порядок висловлення думки, джерело інформації, достовірність висловленого тощо.

 ГРУПИ ВСТАВНИХ СЛІВ І СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ 

ЩО ВИРАЖАЮТЬ

ВСТАВНІ СЛОВА

ПРИКЛАДИ

2. Емоційну оцінку повідомлюваного (радість, задоволення, жаль, здивування, незадоволення тощо)

На  радість, на щастя, на жаль, як на біду, як навмисне, на сором, дивна річ тощо

Шкода, ми втрачаємо прекрасного солдата.

3. Оцінку фактів з погляду їх звичайності

Як водиться, як завжди, було, бувало тощо

Отак, бува, німі вітри ячать, гойдаючи небес ясну колиску.

4. Вказівку на зв*язок думок, послідовність викладу

По-перше, по-друге, нарешті, зрештою, інакше кажучи, наприклад, проте, однак, навпаки, отже, таким чином, значить, виходить тощо

Ніжність, наприклад, описати математично неможливо.

5. Вказівку на способи оформлення думок, на експресивний характер висловлювання

Словом, правду кажучи, сказати правду, признатися по правді, ніде правди діти, грубо висловлюючись тощо

Хоч, правду кажучи, юнак у душі не вважав спів за професію.

6. Вказівку на джерело повідомлення

З погляду, на думку, за повідомленням, як кажуть, каже, мовляв, як відомо, як указано, по-твоєму, по-моєму, по-вашому тощо

На його думку, ситуація набуває загрозливого характеру.

7. Активізацію уваги слухача або читача

Знаєте, вірите, уявіть собі, зверніть увагу, зрозумійте тощо

А завтра ж у мене, знаєш, важливі справи в місті.

Тренувальні вправи

Прочитайте . Знайдіть речення зі вставними  словами

1. Напевно, день і ніч дивився б кіно.

2. Минуло, по суті, зовсім небагато часу, і людина здобула крила, піднялася в повітря, перетнула океани.

3. Відомо, що розвитку творчих здібностей, безумовно, сприяють різні умови.

4. І ти завжди, я сподіваюсь, будеш чесною людиною, якій можна довірити найважливішу таємницю.

5. Ти, мабуть, у світі нічого не боїшся.

6. Ф якщо він хизується, що йому, мовляв, байдуже, то кривить душею, маскує невгасимий внутрішній біль.

7. Художня кінематографія існує, як відомо, на базі літератури, кінодраматургії, отже, висока якість фільмів обумовлюється передусім творчою повноцінністю сценаріїв.

8. Пісня, здавалося, бриніла вже в ньому.

9. Кажуть, дні на полі - хліб у коморі.

Творче завдання

Складіть дві пари речень, щоб в одних слова

- кажуть,

- здавалося

були вставними, а в інших ці самі слова виступали в ролі членів речення.

Перепишіть речення, розставте правильно розділові знаки. Виділіть вставні слова, визначте, на яке значення вони вказують

 1. Може то птахи приносять на своїх крилах весну?

2. На жаль ми не мали можливості знайти для її тітки квартиру десь ближче.

3. На моє щастя на материні прохання ніхто не зважає.

4. Здавалося він не чув нічого.

5. Можливо блискавиць крило ці горді коси заплело ?

6. Напевно там водилися й гадюки.

7. Безперечно вам усе тут незнайоме дивне я знаю.

8. Кажуть нібито ці дроти тягнуться від самих Карпат аж до Чорного моря.

9. З Олександрівська з Хортиці поет як

гадають поїхав до села Покровського.

 Відновіть речення, уставляючи пропущені слова з довідки. Які з них є вставними, а які - членами речення

1. ... вершина наша.

2. І ... ще одна порада: ніколи не читай на сонці.

3. ... математична пам'ять у нього була розвинута надзвичайно.

4. ... можна говорити про те, що чим більше щирість і безпосередність звучить у поетичному рядку, тим більшу довіру і пошану викликає він у людей.

5. А мені ... просто хочеться щастя, тугого, солодкого, як шоколад.

6. Цього року Україні ... бути з великим хлібом.

 

ДОВІДКА: а- може,б-  і ось нарешті, в-взагалі, г- нарешті.

1)

Начало формы

а
б
в
г

Конец формы

2)

Начало формы

а
б
в
г

Конец формы

3)

Начало формы

а
б
в
г

Конец формы

4)

Начало формы

а
б
в
г

Конец формы

5)

Начало формы

а
б
в
г

Конец формы

6)

Начало формы

а
б
в
г

Конец формы

Подумайте і дайте відповіді на запитання

1. Що таке вставні слова?

2. Назвіть групи вставних слів і словосполучень слів за значенням?

3. Чи є членами речення вставні слова і словосполучення слів?

4. Наведіть приклади пар речень, де в одному б вставне слово було членом речення, а в іншому - вставним словом.

5. Які інтонаційні особливості мають речення зі вставними словами? Наведіть приклади.

 30.03.2022

Тема. Групи вставних слів і словосполучень з значенням

 Добрий день. Сьогодні в поглибите знання про вставні слова, словосполучення, речення, їх групи за значенням та роль у мовленні.

Запишіть у зошитах дату, тему уроку. Перегляньте віеоурок.

Опрацюйте відповідний матеріал підручника, виконайте вправи 386, 390. 

 

25.03.2022

Тема. РМ Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом)

Добрий день. Перегляньте уважно відеоурок і виконайте завдання, яке пропонує вчитель.

Переказ пишіть в робочих зошитах. 

23.03.2022

Тема. Вставні слова, словосполучення, речення. Розділові знаки при вставних словах

  Добрий день, шановні учні й учениці. Сьогодні ви ознайомитеся з відомостями про вставні слова (словосполучення, речення), дізнаєтеся про  їх роль та правильне й доречне вживання в мовленні.

Розгорніть зошити, запишіть число й тему уроку.

Перегляньте відеоурок і виконайте всі завдання, що пропонує вчитель.

Опрацюйте відповідний матеріал підручника.


18.03.2022

Тема. Інтервю в публіцистичному стилі

 Добрий день. Сьогодні ви поглибите знання про публіцистичний стиль мовлення, будете вчитися складати інтервю в цьому стилі.

 Розгорніть зошити, запишіть дату і тему уроку.

 Уважно прослухайте відеоурок.

 Розгорніть підручники і опрацюйте матеріал (с.211-213), виконайте вправи 378, 379.

16.03.2022

Тема. Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертаннях. Риторичні звертання

 Добрий день. Сьогодні ви поглибите знання про непоширені й поширені звертання,  про розділові знаки при звертаннях, дізнаєтеся, які звертання називаються риторичними.

 Запишіть у зошитах число і тему уроку.

 Перегляньте уважно відеоурок і виконайте запропоновані завдання. Розгорніть підручники (с.200) і опрацюйте поданий матеріал. Виконайте вправу  353.

11.02.2022

Тема. Однорідні й неоднорідні означення

  Добрий день. Сьогодні будете вчитися пояснювати різницю між однорідними й неоднорідними означеннями, формувати вміння розрізняти їх у реченнях, розставляти розділові знаки у реченнях з однорідними членами.

Запишіть у зошитах число, тему уроку.

Перегляньте відеоурок і виконайте завдання.

Опрацюйте матеріал підручника (с.190), виконайте вправи 326, 327.

Домашнє завдання. §30, вправа329.  

09.02.2022

Тема. Речення з кількома рядами однорідних членів.

   Добрий день. На сьогоднішньому уроці ви навчитеся знаходити ряди однорідних членів в одному реченні.

Запишіть у зошитах число, тему уроку.

Перегляньте уважно відеоурок і виконайте запропоновані завдання.

Опрацюйте матеріал підручника (с.183), виконайте вправу 309.

Домашнє завдання. § 29, вправа 310.

 

27.11.2021

Тема. Види обставин за значенням, способи вираження їх

Доброго дня! Сьогодні узагальнимо знання про обставини, будете вчитись розрізняти види обставин за значенням, користуватись ними у мовленні, знаходити їх у тексті. Бажаю плідної праці!

Пригадайте!

Назвіть другорядні члени речення.

Що знаємо про означення?

Яким буває додаток?

Перегляньте, будь ласка, відеоурок і виконайте завдання.

 Вправи 214, 215.

Домашнє завдання. § 16, вправа 202

26.11.2021

Тема. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки

Добрий день, шановні восьмикласники! Сьогодні опрацюємо матеріал про прикладку як різновид означення, її функцію в реченні.

Перегляньте, будь ласка, відеоурок і виконайте завдання.


 Вправи 199, 200.

Домашнє завдання. §16, вправа 202. 

24.11.2021

Тема. Додаток, означення й обставина як другорядні члени речення.

Добрий день! На сьогоднішньому уроці ми повторимо вивчений матеріал про другорядні члени речення.

Розгорніть зошити і запишіть число, тему уроку.

Перегляньте, будь ласка, відеоурок і виконайте запропоновані завдання.

  


Домашнє завдання. § 13, вправа 176.

 


16.10.2020

Тема. Контрольна робота №1. Вступ. Повторення та узагальнення вивченого. Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення (тести).

 1. Укажіть рядок, у якому всі поєднання слів не є словосполученнями 

А Тарас Григорович Шевченко, вірші й поеми, писав для народу.

Б дати на горіхи, честь і порядність, наш пророк.

В очима стріляти, стріляти з пістолета, сповнений відваги.

Г слова ковтати, Леся Українка, наламати дров.

 2. Граматичний зв'язок між словами у словосполученні здійснюється за допомогою

А закінчення головного слова і закінчення залежного слова;

Б питання до залежного слова;

В службових слів: прийменника і сполучника;

Г закінчення і прийменника.

 3. Речення— це:

А група повнозначних слів разом із допоміжними.

Б синтаксична одиниця, що називає предмети, дії, ознаки.

В синтаксична одиниця, яка виражає закінчену думку про факт чи явище дійсності. 

Г набір слів, які з'єднані між собою.

 4. Укажіть рядок, у якому всі сполучення слів є іменниковими словосполученнями

А наблизитися до лісу, прийти на свято;

Б опале листя, широка вулиця;

В дуже гарний, тремтячи від холоду;

Г написаний поетом, дуже смачно.

 5. Укажіть спонукальне окличне речення (розділові знаки пропущені)

А Були тут люди вищої краси.

Б Минуле ніколи не повернеш.

В Любіть і боріться за щастя безкрає.

Г Станьте кожен біля свого деревця.

 6. Вкажіть речення зі зворотним порядком слів

А Люди здавна помічали красу природи.

Б  Люди помічали красу природи здавна.

В Красу природи помічали люди здавна.

Г Люди помічали здавна красу природи.

 7. Укажіть речення, з якого не можна виділити словосполучення

А Ранок був дуже студений.

Б Траву і віти дерев укрила наморозь.

В Викотилося з-за обрію сонце.

Г І наморозь замерехтіла, заіскрилася, засяяла.

 8. Установіть відповідність між другорядним членом і реченням із ним.

1 додаток

2 означення

3 обставина

 А А дитя осталось, плаче     

бідне…(Т.Шевченко)

 Б Пілікає нудно десь гармошка.(А.Головко)

 В Так, ти богиня! (І. Франко)

 Г Праця чоловіка годує, а лінь марнує. (Нар. творч.)

 9. Укажіть просте речення

А На галявині зеленіє перший ряст і цвітуть проліски.

Б По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу.

В Добро далеко розходиться, а зло — ще далі.

Г Не говори, що знаєш, але знай, що говориш.

 10. Укажіть розповідне речення, з якого не можна виділити жодного словосполучення

А Слово — срібло, а мовчання — золото.

Б Держи свій язик за зубами.

В Лани широкополі медами пахнуть.

Г Десь у хлібах кричав перепел.

 11. Виконайте синтаксичний розбір речення, дайте йому характеристику.

Десь тополі дзвенять у небі України. (П. Перебийніс)

 12. Випишіть з речення всі можливі словосполучення, визначне тип за головним словом та зв'язок між головним та залежним словами.

 

19.10.2020

Тема. Просте речення. Двоскладне речення Головні та другорядні члени речення. Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета.

Пригадаймо! 

Речення – це синтаксична одиниця, що оформлена за змістом, граматично та інтонаційно.

Члени речення поділяються на головні та другорядні. Головні чле­ни речення складають його граматичну основу - це підмет і при­судок. Граматична основа виражає предикативність. Так, у реченні «Людина бореться за свої права» - дія реальна і відбувається в момент мовлення. У речен­ні «Люди, боріться за чистоту лісів, рік, озер!» мовець закликає до дії. Реальність дії у першому реченні і заклик до неї у другому виражають­ся формами способу дієслова-присудка.

Підметом називається граматично незалежний член речення, що означає предмет, про який говориться в реченні. Підмет відповідає на питання прямого відмінка: хто? що?

Запам’ятайте!

Підмет може називати:

- Особу як суб'єкт дії або носія ознаки: Багато походів зробив Святослав за своє життя  (А Лотоцький).

- Предмет чи явище: Садок ріс на волі в глибокій долині  (І. Нечуй-Левицький).

- Дію-процес: Спинитися - вмерти з одчаю й знемоги  (М. Бажан).

Найчастіше підмет виражається:

- іменником: Хай оживає істина стара: людина починається з добра! (Л. Забашта)

- займенником: Хто принижує оточуючих, той ніколи не буде великим сам (Й.-Г. Зейме)

- числівником: На березі сиділо четверо

- субстантивованим прикметником, числівником, займенником, дієприкметником: Розумні вчаться для того, щоб знати (Нар. творчість); В обіймах з радістю журба, одна летить, друга спиня…(О. Олесь); Усі повинні мати загальну культуру, інтелект, порядність (Г. Чайка).

- інфінітивом: Сміятися над розумними людьми – це привілей дурнів (Жан Лабрюйєр)

Щоб перевірити, чи правильно визначено підмет, треба замінити його займенниками він, вона, воно, вони в називному відмінку. Якщо така заміна можлива, то це підмет, якщо ні - то додаток або звертання.

У підрядних реченнях підмет буває виражений займенником хто, який, що. Слово що лише тоді виступає підметом, якщо його можна за­мінити займенником який.

Робота з підручником. Опрацювати таблицю(с.75). 

Питання і завдання для самоконтролю

Виконати вправу 102.

Тести 

1. Граматичну основу речення становлять

         А) другорядні члени речення;

         Б) головні члени речення;

         В) слова, граматично не зв’язані з реченням.

2. Укажіть речення, у  якому неозначена форма дієслова (інфінітив) не є підметом:

         А) Прожити вік – не поле перейти.

         Б) Любити свій край – не є злочином.

         В) Першою думкою Остапа було тікати.

         Г) Життя прожити треба чесно.

3. Укажіть речення, у якому немає підмета:

         А) Гримнуло кілька пострілів.

         Б) Ой у полі жито копитами збито.

         В) У душі моїй пісень і мрій море.

         Г) Сучасне завжди по дорозі з минулого в майбутнє.

4. Укажіть речення, у якому  підмет виражений прикметником у значенні іменника:

         А) Два хитрих мудрого не переважать.

         Б) Старого горобця на полові не обдуриш.

         В) Он ідуть закохані і юні.

         Г) Чуже переступи, та не займи.

5. Укажіть речення, в якому підмет виражений займенником:

         А) Одного разу Олеся з Михайликом лагодились по ягоди.

         Б) Ніщо так легко не зводить, зближаючи і єднаючи нас, як дорога.

         В) Двадцяте століття створило купу забобонів, нічим серйозно не обґрунтованих.

         Г) Одного літнього дня стояло перед картиною троє людей.

Домашнє завдання. Вправа 107. Переписати прислівя. Підкреслити у кожному реченні граматичні основи. Зясувати спосіб вираження підмета.

23.10.2020

Тема. РМ Ділові папери .План роботи. Складання плану роботи над проектом. Оформлення рубрик, стислих описів етапів роботи, аналіз результатів діяльності

 


II семестр 2020 -2021 н.р.

15.01.2021

Тема. Односкладні речення з головним членом у формі підмета. Називні односкладні речення

  Доброго дня, шановні восьмикласники! Тема нашого сьогоднішнього уроку «Односкладні речення з головним членом у формі підмета. Називні односкладні речення

(Розгорніть, будь ласка,зошити, запишіть число і тему  уроку).

Сьогодні ми повторимо вивчений матеріал про односкладні речення з головним членом присудком; дізнаємось про особливості односкладних речень з головним членом підметом; навчимось відрізняти види односкладних речень один від одного.

Пригадайте!

На які два типи поділяються прості односкладні речення? (1- з головним членом – присудком: означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові речення; 2- з головним членом – підметом: називні.

Завдання. Прочитати речення. Знайти у них головні члени, визначити спосіб їх вираження. Поміркувати, чому такі речення в мовознавстві називаються називними?

Сніг і сонце. Золоті цимбали. Вічності дихання золоте.

Окоп. Залізниця. Гармата. Дуби, посивілі від пилу.

Називні речення – це односкладні речення з головним членом –підметом, який стверджує існування, наявність предметів або явищ. Про дію ( стан ) у називному реченні не йдеться, тому присудка в ньому нема і не може бути.

Робота з підручником. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с.161)

- Чи будь-яке речення, у якому є лише один головний член, виражений іменником у називному відмінку, буде односкладним називним? Чому?

Моя  жовтокоса  Україна в серці, в думках, у словах. (Двоскладне неповне речення)

Речення, у якому із другорядних членів є означення чи додатки , односкладне називне, якщо обставини, значить двоскладне речення, у якому пропущений присудок. Пізніше ми вивчимо, що такі речення називаються неповними.

Робота з підручником. Виконати вправу 272.(Звернути  увагу на рубрику «Міркуймо!»)

Завдання: Списати речення, підкреслити усі члени речення. Вказати називні речення, охарактеризувати спосіб вираження їхніх головних членів. Чи мають вони другорядні члени? Які саме?

А ось ліси, покриті димом. 2.Ось і місток, за яким починалося село. 3. Жовта акація в скверах Одеси. 4.Зелений луг. Над лугом в'ється чайка. 5. У Херсоні ізранку дощ. 6. Ліс. Безсилі метелики. Лампа і сніжний папір. 7. Зелений луг над річкою Тясмин.

Подумайте!

-Чи впливає порядок слів у реченні на визначення типу синтаксичних конструкцій?

Дослідження-зіставлення: Записати пари речень. Зіставити їх. Виділити в них граматичні основи. Дослідити, які речення двоскладні, а які — односкладні. Як впливає порядок слів у реченні на його структуру?

1.    Темна ніч.

2.     Пізня осінь.

3.     Широкий степ.

Ніч темна.

Осінь пізня.

Степ широкий.

 На визначення типу синтаксичної конструкції — двоскладне речення чи односкладне називне — впливає порядок слів. Так, прикметник, що стоїть перед означуваним іменником, виконує синтаксичну функцію узгодженого означення, а прикметник, що стоїть після іменника, виконує роль іменної частини складеного присудка. Відповідно речення Темна ніч — поширене односкладне називне (ніч — головний член односкладного називного речення, а темна — узгоджене означення), а речення Ніч темна — двоскладне непоширене (ніч — підмет, а темна — іменна частина складеного присудка).

Для довідки: Називні речення досить поширені в художньому стилі, зокрема в описах природи, де вони часто утворюють цілу низку однотипних структур. Вони є потужним виражальним засобом у мовленні, а тому досить поширені в художніх описах.

Осінні замальовки (твір з односкладних речень)
Павутиння. Листя. Сонце. Повітря. Ось ще павутиння. Тиша. Теплота. Сухість. Прозорість. Золото... Золоті дерева. Золоті трави. Ліс. М'якість. Трава. Дерева. Небо. Тиша... Якась тепла свіжість. Мить, ще мить.

Хмари. Вітер. Сирість. Сирість. Перші краплі. Маленький дощ. Стежка. Мокра стежка. Великі краплі. Дощ. Дощ. Сильний дощ.

Місто. Повільні рухи. Великі й маленькі парасольки. Цілі сім'ї парасольок. Дощ.. Цілісінький день. Мокрі останні листочки. Вітер. Мокре обличчя. Замерзлі руки. Осінній плащ. Дім.
Теплий дім. Гарячий чай. Крісло. Ковдра. Приємна теплота. Нагріте тіло. Важкі повіки. Сон. 

 Яскраве сонце. Теплі проміння. Золото, золото трав. Золото дерев. Павутиння. Знову павутиння. І люди. Осінь. Бабине літо…

Додаткова інформація: Називним реченням називається односкладне речення з називним відмінком іменника або кількісно-іменною будовою, що стверджує буття предмета або явища, яке може ускладнюватися значенням вказівки, емоційної оцінки, волевияву. Може виражатися і займенником:
“Вона! Боже, справді вона!» (В. Самійленко).
Суттєвою ознакою цих речень є констатуюча інтонація. Є поширені й непоширені називні речення:
“Сосни високі. Серпень. Спека. Все горить яскравим сонця
променем''(Є. Летюк);

Вказівні називні речення: “Ось копія наказу»(О. Довженко);

оцінні називні речення: “Справді славна дівчина'(М. Стельмах);

спонукально-бажальні називні речення: “Документи!Документи у нас, товаришу, різні, — сказав повстанець..” (О. Довженко);
власне-називні речення, до яких належать назви книг, часописів, картин, музичних творів та ін.: “Собор»(назва роману
О. Гончара);

називні уявлення: “Правда… За неї люди віддають життя” та ін.

Завдання: Хто більше згадає назви (у формі називних речень) українських народних казок (усно)

Домашнє завдання
1. Вивчити теоретичний матеріал.
П.24.
2. Виконати вправу
279.


18.01.2021

 Тема. Односкладні речення як частини складного речення

 Пригадайте!

 Чим односкладні речення відрізняються від двоскладних?

Які види односкладних речень ви знаєте?

Що таке називне речення?

У яких стилях мовлення найчастіше вживаються називні речення?

Запамятайте!

Односкладні прості речення можуть бути частинами складного речення

Односкладним реченням може бути як

одна з частин складного речення.  Народ не вибирають, ти тільки брунька в нього на гіллі.,

 так і всі  частини складного речення. У Вербний тиждень не можна садити городини, не сіяли колись і буряків.

Робота з підручником (с.165)

Виконати вправи 283, 284.

Домашнє завдання. П.25, вправа 285.

 

 22.01.2021

Тема. РМ. Усний твір-опис місцевості(вулиці, села, міста)на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (за складним планом) з використанням називних речень

Подумайте!

·  Чи відомі вам твори художньої літератури, в яких є описи місцевості? (І.Нечуй-Левицький «Микола Джеря», І.Франко «Захар Беркут», А.Чайковський «За сестрою»).

·         Для чого автор уводить у твір опис місцевості?

    

Пригадайте!

·         Які типи зв’язного мовлення вам відомі?

·         Які особливості опису як типу мовлення?

·  Пригадайте структурну схему опису (загальне враження від  предмета, ознаки предмета, естетична оцінка предмета мовлення).

·  Яка мета художнього опису? (Створити опис предмета,   викликати до нього певне ставлення).

·         Який із стилів мовлення доцільно використати під час складання твору-опису?

·       Назвіть мовні особливості художнього стилю мовлення (епітети, переносне значення слів, уособлення, метафори, порівняння).

Підготовка до складання усного твору-опису.

Робота з підручником. Прочитати матеріал на с. 146 -147.

Опрацювання пам’ятки.

                                       

                                          ПАМ᾿ЯТКА                  

«Як працювати над твором-описом місцевості в художньому стилі»

1.  Вдало дібрати фактичний матеріал і підготувати план майбутнього твору.

2.  Дібрати яскравий заголовок, що виражав би основну думку висловлювання.

3.  Дотримувати вимог художнього стилю (доречно використовувати художні засоби – епітети, метафори, порівняння задля увиразнення мовлення).

4.  Використовувати слова і словосполучення на позначення місця розташування об’єктів опису місцевості, як-от: прямо перед нами, неподалік, поруч, у далині, трохи далі та ін.).

Передати власне ставлення до місцевості, що описується (захоплення, замилування, здивування тощо).

Лексична робота.
Завдання
.
З’ясувати за тлумачним словником значення слів:

Ландшафт – територія, у межах якої різні елементи природи.
Паркан – огорожа, переважно дерев’яна.
Китиця – скупчення квітів або плодів на одній гілці; суцвіття, гроно.

Дібрати синоніми до слів:

Гарний – привабливий, красивий, мальовничий, чудовий, чарівний, пишний, розкішний.
Ароматний – запашний, духмяний, пахучий, благоуханний.
Багатобарвний – різнобарвний, різноколірний, розмаїтий, веселковий.
Похилий – пологий, некрутий, спадистий, згористий.

Завдання.

Скласти текст, що відповідає темі уроку.
Прочитайте вірш Н. Прядки «Моя вулиця».

Поросла життям моя вулиця.
Чи є в неї метрика? Скільки літ?
Обіч берегів її хати туляться
Споришевим килимом до воріт.
Кожна доля людська в неї вписана,
Все вона тримає в глибокій душі.
Дитячою казкою не раз заколисана,
У дощах покупана й ранковій росі.
Вишитою долею вона стелиться
Серцю молодому у широкий світ.
У смутку німому довго жде, не сердиться,
Як ми не вертаємо на рідний поріг.
По яких світах би дороги не міряли –
Вулиця дитинства у гості зове.
Йдучи від порогу, ми їй свято вірили,
Що в ній про нас пам’ять дихає й живе.
Вже поволі вік свій хати відживають,
Мохом узялася стежка до воріт.
Радо зустрічають, сумно проводжають
Вулиці віками жителів своїх.
Не несім сміття із душі на вулицю,
Пам’ятаймо заповідь, дорослі й малі:
Ніколи Господні шляхи не кінчаються,
Бо снуються з вулиць на святій землі.

Опрацюйте план до твору-опису.

І. Моя вулиця – маленька артерія великої Батьківщини.

ІІ. Я тут народився і живу.

1. Чим приваблює вулиця?

2. Її протяжність.

3. Ландшафт.

4. Рослинність – окраса вулиці.

ІІІ. «Вулиця дитинства у гості зове».

Уживання називних речень як зачину у тексті художнього стилю відповідно до комунікативного завдання (моя вулиця, незрадлива подруга дитинства).

Домашнє завдання.  На основі власних спостережень скласти усний твір-опис центру села, висловивши своє ставлення до описуваної місцевості.


26.03.2021

Тема:  Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Інтонація речень з відокремленими членами.

Завдання

* Прочитати подані в обох колонках речення.  У  реченнях  якої колонки наявні слова, що мають  вагоме  додаткове значення? Якими членами речення є ці слова? Прочитати речення, виділивши вказані члени речення інтонацією та паузами

 

Сходило велике і ласкаве сонце.

 

 

Лежить велика і безсмертна ріка.

 

 

Вітаю створену землею  силу.

 

 

Вабить душу земля, коли вона  усміхається.

 

А сонце сходило, велике і ласкаве. (Л.Забашта.)

 

Лежить ріка – велика і безсмертна. (М.Шевченко.)

 

Вітаю силу, створену землею. (Я.Райніс.)

 

Вабить душу, усміхаючись, земля. (Б.Грінченко.)

 

* Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 224).

 

Виконання вправ на закріплення вивченого.

 

* Прочитати речення.  Довести, що виділені  слова є відокремленими членами речення. Головними чи другорядними є ці члени речення? Чи впливає на відокремлення порядок слів у реченні?

І. Йду в простори я, чулий, тривожний. (П.Тичина.) Різдво. На столі - кутя. І я – семилітнє дитя – біжу від хати до хати колядувати. (Д.Павличко.) Любові сповнений до дна, я вам щедрую, добрі люди, в святкові дні і в кожен будень. (Д.Луценко.)

ІІ. Небо розгорнуло намет свій – синій, широкий, глибокий! Глибоке і широке, круглим  шатром спускалося небо над землею. Сонце піднялося вже височенько і, гаряче, іскристе, обливало широке поле своїм огнистим світлом. Повітря ані ворухнеться – чисте, прозоре, спокійне. Сонце котилося аж по землі, розстилаючи навкруги  пучки   щирозлотного проміння.

З творів Панаса Мирного.

* Списати.Відокремлені члени речення підкреслити.

І снігом всю землю покрила природа сумна і німа. (Б.Грінченко.) Фронт зими, просунувшись  на південь, перейшов і через наш садок. (М.Доленго.) Сонце – стомлене, велике – заходило. (Є.Гуцало.) Пішов дощ, дрібний та тихий. (Панас Мирний.) Різдвяна ніч, кована зорями, стояла в степу пишна й красна. (Г.Косинка.) А хуртовина всю ніч розстилала по стріхах білі хутрові ковдри, нагромаджувала під стінами і парканами пухкі кургани, завалювала вікна і, знесилівши, лягала на ганках чи то білими сніговійними ведмедями, чи то вірними ланцюговими собаками. (З.Тулуб.)

 

* Робота з підручником.  Виконання вправи 199.

 

* Подані речення перебудувати так, щоб у них були відокремлені члени речення. Перебудовані речення записати, відокремлені члени речення підкреслити.

Дрібний холодний дощ ішов аж до вечора. Чорне й високе небо тремтить від блискучого розсипу зірок. Недалеко почулася дівоча пісня, що була сповнена надії. Коли дівчата побачили чоловіка, вони обірвали спів.

 

Для довідок. Дощ ішов аж до вечора, дрібний, холодний. Небо, чорне й високе, тремтить від блискучого розсипу зірок. Недалеко почулася дівоча пісня, сповнена надії. Побачивши чоловіка, дівчата обірвали спів.

Домашнє завдання. § 34, вправа 399.


12.04.2021

Тема. Відокремлені прикладки. Розділові знаки при відокремлених прикладках

Запамятайте правило!

Відокремлена прикладка — це іменниковий зворот, який виступає в реченні як різновид означення.

Відокремлюється комами, якщо:

·         стоїть після пояснюваного слова, виражається іменником (здебільшого власною назвою):

Приклад:

Навкруги чорне страшне море, безодня води і гніву (А.Головко).

·         стосується особового займенника:

Приклад:

Далеко за синім морем на чужій чужині гинули вони, безталанні шукачі щастя (І.Цюпа).

·         стоїть перед пояснюваним іменником і має відтінок обставини:

Приклад:

Чудовий піаніст, Лисенко надзвичайно точно й художньо передав твори Шопена, Шумана, Ліста.

·         приєднується словами або, на ім’я, на прізвище, родом, походженням, на ймення, так званий, як-от, а саме, тобто, або (тобто), чи (тобто), наприклад, зокрема, особливо та ін.:

Приклад:

Людський хлопець, дядька Лева небіж, Лукаш на імення (Леся Українка).

·         приєднується сполучником як і має відтінок причини. Таке відокремлення не залежить від місця прикладки в реченні:

Приклад:

Як сестра, схилилась над тобою невтомна подруга, сувора творчість (М.Рильський).

Не відокремлюються прикладки, які разом зі словом як указують на інші додаткові відтінки або мають значення «в ролі кого, чого»:

Приклад:

Ліс зустрів мене як друга (М.Рильський).

Зверни увагу!

Відокремлені прикладки відділяються тире:

·         якщо вони стоять у кінці речення й перед ними можна, не змінюючи змісту, вставити слова а саме:

Приклад:

У хаті є ще у нього дві дівчини — Домаха й Меланка (У.Самчук).

·         якщо поширені прикладки уже мають у своєму складі розділові знаки:

Приклад:

Мати — ставна, смаглява гречанка, що була ніби старшою сестрою Ользі, — сама ув’язувала вузли, коли дівчата зайшли до хати (О.Гончар).

 

Робота з підручником (с.233-235)

Тренувальні вправи (415, 416 (усно), 419.

Домашнє завдання. Вправа 420.


16.04.2021

Тема. Відокремлені прикладки.Тренувальні вправи.

 Відокремлені прикладки

Відокремлюються прикладки в таких випадках:

Якщо вживаються після означуваного слова (найчастіше поширені прикладки): Приїзду онуків, своїх маленьких помічників, бабуся завжди раділа. Ананас, чудовий дар природи тропіків, схожий на велику кедрову шишку вагою два-три кілограми (О. Новиков-Прибой).

Коли поширена прикладка вживається перед означуваним імен­ником і має додатковий обставинний відтінок причини: Людина енциклопедичних знань, мій батько міг дати відповідь на будь-яке питання. У минулому боцман, директор школи легко справ­лявся з лавіруванням між великими й малими суднами на підходах до порту.

Примітка. Якщо така прикладка має лише означальне значення, то комами не відокремлюється: Основоположник українського по­етичного кіно Олександр Довженко зумів поєднати у своїй творчос­ті глибокий філософський епос і потужний ліричний струмінь. Вірші «королеви української поезії» ХХ століття Ліни Костенко увібрали в себе складну свідомість сучасної людини, є емоційно-образним і вод­ночас філософським переживанням нею апокаліптичної довколишньої дійсності (З підручника).

Коли стосуються особових займенників (такі прикладки від­окремлюються завжди, незалежно від позиції в реченні стосовно означуваного слова): Він, Роман, не дасть йому загинути (М. Ко­цюбинський). Митець самобутній і неповторний, він [Остап Ви­шня] формувався й зростав на ґрунті народного життя... (І. Зуб).

Якщо прикладка, виражена загальним іменником, стосується власної назви й уживається після неї: Сіверцев, високий, вродли­вий блондин з акуратними бакенбардами, дивився на нього не-порозуміло, здивовано (О. Гончар). Олексій Штепа, молодий ко­зак, кість від кості козацького племені, лежав на вершині кур­гана в замаскованому кулеметному окопі (Л. Первомайський).

Коли прикладка приєднується за допомогою слів родом, на ім'я, на ймення, на прізвище, так званий тощо: В. Винниченко, родом із Єлисаветградщини, ніколи не забував рідних місць. У журбі отакій і подружився Давид з одним австріяком, на імення Стах (А. Головко).

Прикладки із сполучником як, коли вони мають значення причи­ни: Івась, як менший, завжди терпів від Карпа (Панас Мирний). У горах Брянський, як командир, зустрівся з новими трудноща­ми (О. Гончар). Лаврін, як менший син, мав право зостатися в батьковій хаті (І. Нечуй-Левицький).

Примітка. Якщо прикладка з як не має відтінку причини, а озна­чає «у ролі кого, чого», то комами не виділяється: Як архітектурна пам'ятка античного зодчества в Україні Царський курган IV століт­тя до нашої ери, відкритий біля Керчі 1837року, зберігся і його мож­на оглянути (З посібника). Володар дум російської революційно-демо­кратичної інтелігенції М. Чернишевський та його оточення зустріли Шевченка як сподіваного й бажаного однодумця (З газети). Як кадро­вий офіцер, учасник великих битв я закликаю вас [учителів] докласти всіх зусиль, щоб виховане вами покоління за будь-яких обставин не осо­ромило своїх батьків і дідів, щоб гідно продовжувало героїчні традиції нашого народу (Г. Карпезо).

Тире ставиться:

1. Якщо поширена, рідше непоширена прикладка вживається в аб­солютному кінці речення чи його структурної частини, щоб від­різнити її від однорідних членів речення або щоб підкреслити її пояснювальне значення (останнє можливе й у середині речення): Вийме кетяжок калини — сузір'я спечених кровинок (Є. Гуцало).

Як обіцяє директор Валерій Іванович, влаштують тоді ще одні захоплюючі змагання — перегони на човнах (О. Гончар). Якщо ви хочете, щоб юнацтво відчувало невгамовну жадобу до знань, дбайте про найголовніші, найважливіші вогнища духовної куль­тури — бібліотеки (В. Сухомлинський). Нас було троє: один усівся в кабіні з водієм, а ми з Віктором Вовком — моїм товаришем по курсу та по гуртожитській кімнаті — примостилися в ку­зові (Є. Гуцало).

Якщо прикладка виділяється тире в середині речення, а після неї за умовами контексту повинна вживатися кома, то ставиться лише перше тире перед відокремленою прикладкою: Наш тренер — привітна та розумна людина, вийшовши на пенсію, організував дворову футбольну команду.

Така ж постановка розділових знаків, коли прикладка стосується одного чи кількох різних однорідних членів речення: Під час конфе­ренції виступили Олена Білоножко — переможець обласної олімпіа­ди, Тарас Швець — призер шкільного конкурсу творчих робіт, Віктор Дідик — студент-практикант.

Якщо поширена прикладка вживається перед означуваним словом і має обставинний відтінок: Репресований комуністичним режи­мом поет-дисидент — Василь Стус у своїх поезіях відходив від традиційно емоційної стихії української лірики, намагався осмис­лити трагедію світу крізь призму філософії стоїчного існування (За підручником).

Повторіть параграф 35 (с. 233-236), виконайте вправи 414 на с. 234, 417 на с. 235 та 418 на с. 236 (усно).

 Домашнє завдання. Вправа 421.

 

19.04.2021

Тема. Відокремлені обставини. Розділові знаки при них

Пригадайте!

— Що називається дієприслівниковим зворотом?

— За яких умов дієприслівникові звороти виділяються в реченні комами?

— Чи можуть виділятися одиничні дієприслівники?

—Чи можна вважати дієприслівниковий зворот відокремленою обставиною? Доведіть свою думку.

Завдання.

Прочитайте речення і скажіть, чи правильно в них ужито розділові знаки. Яких знань вам ще бракує, щоб аргументувати свою відповідь?

Чіпка йде збоку отари, похнюпивши голову. (Панас Мирний) Гриць, тремтячи від холоду, горнувся до батька. (Ю. Збанацький) Бійці сиділи деякий час, задумавшись. (О. Гончар) Незважаючи на погану погоду, біля освітленого під’їзду театру панувало пожвавлення. (В. Собко)

Запамятайте!

Відокремлюватись можуть обставини, виражені дієприслівником і дієприслівниковим зворотом; порівняльним зворотом; іменником з прийменником; іменником із прийменником і прислівником з уточнюючим значенням, зворотом із прийменниками незважаючи на, починаючи з, закінчуючи, всупереч, наперекір.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ ДІЄПРИСЛІВНИКІВ І ДІЄПРИСЛІВНИКОВИХ ЗВОРОТІВ

Спосіб вираження

Приклад

Дієприслівник

А над ними дзвонить, даленіючи, одним краєм лебедина пісня, а другий край її підноситься до ласкавого сонця. (М. Стельмах)

Два дієприслівники

Мружачись і позіхаючи, Софія взяла зі стола маленьку свічку.

Дієприслівникові

звороти

Там летять із гір потоки, обганяючи вітри. (0. Олесь)

Не відокремлюються обставини, що виражені: фразеологізмами у формі дієприслівникового звороту: Батько працював не покладаючи рук;

дієприслівниковим зворотом, у якому на початку стоїть підсилювальна частка і чи й: Оленка переказала зміст казки і не перечитуючи її вдруге;

 дієприслівниковим зворотом, тісно пов’язаним із дієсловом- присудком: Денис грався лежачи в ліжку;

 дієприслівниковим зворотом, який виступає в ролі однорідного з іншим невідокремленим членом речення: Марійка стояла непорушно й незводячи очей з подарованої ляльки;

 дієприслівниковим зворотом, який утворився завдяки дієприслівнику і сполучному слову та належить до підрядного речення: Це якраз та вистава, побачивши яку одержиш насолоду.

Робота з підручником.

1. Опрацюйте теоретичний матеріал (с.238-241).

2. Виконайте вправи 428, 430,436).

Домашнє завдання. Вправа 437


 23.04.2021

Тема. Тренувальні вправи.

1. Запишіть речення. Поясніть уживання розділових знаків. Підкресліть відокремлені обставини.

Не пізнавши отрути бджоли, не скуштуєш меду. Закрутив носом, переплутавши хрін із медом. Уміючи, печуть хліб і з каменю. Хоч мене й рано збудили, та я надолужив узуваючись. Така хата тепла, що потієш дрижачи. (Нар. творч.)

2. Спишіть, утворюючи дієприслівники від дієслів, поданих у дужках. Поставте необхідні розділові знаки.

Старий (спиратись) на палку сів на призьбі. (Привести) коняку в ліс я думав ще назбирати грибів. Сагайда (випростатись) між низькими деревами якусь мить стояв приголомшений.

3. Користуючись довідкою, вставте замість крапок пропущені дієприслівникові звороти і розставте необхідні розділові знаки.

Вітер бринить билиною, що ... блякло, торішньо ворушиться біля ніг. Кущ калини ... де-не-де червоніє ягіддям, краплинами бубок на кетягах. Мов стрічка, що ... безладно летить на екрані, летить ... мигтючо до хаосу, так щодалі швидше відлітають дні, місяці, роки. Ярославна... пішла вздовж течії донизу і ... зупинилась. (О. Гончар)

 Довідка: неквапом ступаючи з каменя на камінь; до пояса потонувши в заметах; рвучись; прискорюючись шалено; пробившись крізь товщу

Робота з текстом.

Прочитайте текст. Визначте відокремлені обставини. Поясніть розділові знаки. Визначте тип і стиль мовлення, з'ясуйте тему. Доберіть заголовок до тексту.

Настка, погнавшись за якоюсь звіриною, заблукала в лісі і, вже не маючи сподівань порятуватися, зненацька помітила велетенського оленя-рогача небаченої вогнистої масті. Олень струснув рогами, тупнув ногою, мовби припрошуючи за собою жінку, поволі побіг лісом у найбільші гущавини, тільки високі роги значили його путь,— і Настка й собі погнала за ним свого коня. Так і вивів той олень її до стійбища Ярославового. Впала вона, заплакана й змучена, в обійми князеві, а олень щез, мов Дух Святий. На тому місці Ярослав звелів закласти церкву Святого Духа, а згодом довкола церкви виникло й місто, яке названо Рогатином на честь того рогатого рятівника-оленя.

(П. Загребельний)

Творче завдання.

Складіть твір-мініатюру на тему «Моя улюблена телевізійна передача», використовуючи відокремлені обставини.

Лінгвістичне конструювання.

Складіть речення за поданими схемами.

..., ВО, ... .

ВО, ... .

..., ВО.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Опрацювати теоретичний матеріал.


Немає коментарів:

Дописати коментар